13.01.2022

Information om familjeåterförening

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset hjälper flyktingar som bor i Finland och har skiljts från sin familj och vill få sina familjemedlemmar till Finland.

I krig och katastrofer förlorar många familjer kontakten med familjemedlemmar. I det kaos som råder vid flykt kan äldre komma på efterkälken, barn försvinna eller syskon skiljas åt.

Till följd av kriser hamnar till exempel alltför många föräldrar och barn på tusentals kilometers avstånd från varandra. Även i Finland finns det sådana föräldrar och barn.

Krigets lagar slår fast att staterna ska underlätta återförening av familjemedlemmar som skiljts åt under konflikter. De mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten omfattar barns rätt till sina föräldrar och rätt till ett familjeliv.

Finlands lag begränsar rätten till familjeåterförening till kärnfamiljen, make/maka och minderåriga barn. I specialfall kan myndigheterna bevilja även andra anhöriga uppehållstillstånd i Finland.

Finska staten betalar resor till Finland endast för familjemedlemmar till kvotflyktingar ifall familjen har bildats före ankomsten till Finland.

Även om vi inte kan ge juridisk hjälp eller ekonomiskt stöd för familjemedlemmars flygresor och övriga resor arbetar Röda Korset för att så snabbt som möjligt återförena familjer som har skiljts åt.

Finlands Röda Kors kan hjälpa din familj

  • Vi ger information om reglerna för familjeåterförening och hur familjemedlemmarna ska göra om de vill ansöka om familjeåterförening.
  • Vi hjälper till med kontakterna till myndigheter och andra organisationer i Finland och utomlands.
  • Vi ger råd till dig och din familj under återföreningsprocessen
  • När ett positivt beslut om uppehållstillstånd har fattats av myndigheterna för en familj inleder vi researrangemangen tillsammans med Internationella migrationsorganisationen (IOM).

Vid frågor om familjeåterförening, vänligen kontakta Finlands Röda Kors centralbyrå:
växel 020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)
migration@redcross.fi

Röda Korset är på plats mitt i konflikter
Röda Korset är på plats mitt i konflikter