26.11.2020

När en närstående försvinner

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun liiveihin sonnustautuneita vapaaehtoisia osallistuu etsintäharjoituksiin talvisessa metsässä.
Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Om en närstående försvinner, ring 112.

När en äldre person med en minnessjukdom försvinner eller en familjemedlem går vilse i bärskogen väcker det stor oro och många frågor hos de anhöriga.

När någon försvinner är det viktigt att hålla sig så lugn som möjligt och snabbt söka hjälp. Du får den hjälp du behöver genom att ringa det allmänna nödnumret 112.

En myndighet ansvarar alltid för efterspaningarna efter försvunna personer: polisen i inlandet och insjöområden och gränsbevakningsväsendet till sjöss. Myndigheterna inleder efterspaningar om den försvunna misstänks vara i livsfara, ha råkat ut för en olycka eller ha fallit offer för ett brott, eller om hen av någon orsak inte kan ta hand om sig själv. Vid behov larmar myndigheten även Frivilliga räddningstjänsten Vapepa, som Röda Korset samordnar, till stöd om det behövs många efterspanare.

Om en närstående försvinner:

 • Försök hålla dig så lugn som möjligt. Då kommer du lättare på sådant som kan hjälpa dig att hitta den försvunna personen.

 • Ring genast nödnumret 112. Ju tidigare du ringer nödcentralen, desto fortare kan polisen börja förbereda efterspaningarna och vid behov kalla på förstärkning. Efterspaningarna ger inte upphov till några kostnader för anmälaren, den försvunna personen eller hens anhöriga.
 • Berätta för både nödcentralen och polisen allt du vet om situationen och den eventuella orsaken till att personen har försvunnit. Försök komma ihåg var den försvunna sågs senast och vad hen gjorde då.

  Det är bra att lämna informationen även när det av en eller annan orsak känns svårt. Både nödcentralen, polisen och de frivilliga som deltar i efterspaningarna har tystnadsplikt.

  Till exempel följande uppgifter är till nytta i planeringen av efterspaningar:
  • den försvunna personens personuppgifter och fotografi
  • kläder och andra signalement
  • tidpunkten och platsen för försvinnandet
  • vad den försvunna gjorde eller vart hen var på väg när hen försvann
  • sannolika färdvägar och fortskaffningsmedel
  • hälsotillstånd
  • var man redan har sökt efter den försvunna personen
  • har personen försvunnit tidigare och i så fall var han eller hon hittades.

Ring nödnumret 112 genast, även om du inte vet svaret på alla punkter. Man hinner skaffa mer information även under efterspaningarna.

 • Det är viktigt att undersöka platsen för försvinnandet och dess omgivning med särskild noggrannhet. Ibland kan till exempel ett barn gömma sig på en överraskande plats hemma. Om efterspaningar inleds gör polisen vanligen efterspaningar i närheten, vilka kan upprepas flera gånger under efterspaningen.

 • Ring den försvunna personens vänner, arbets- och hobbykompisar och fråga efter den försvunna personen.

 • Det är vanligt att en anhörigs försvinnande väcker starka känslor och reaktioner. Tveka inte att be om hjälp även till dig själv.

Under efterspaningen

Agera enligt polisens instruktioner under efterspaningarna. Om du kommer på ytterligare information eller får ny information, ge den till den polis som leder efterspaningarna. Hen förmedlar den nödvändiga informationen från platsen för efterspaningens ledning till efterspanarna.

Polisen kan be dig att stanna hemma. Det beror på att den försvunna personen kan återvända hem utan att veta att hen är eftersökt. Meddela genast till polisen om den försvunna kommer hem.

 

Information: Frivilliga räddningstjänstens ledare Heikki Maukonen

Röda Korset – Hjälp för att hitta en försvunnen familjemedlem
Röda Korset – Hjälp för att hitta en försvunnen familjemedlem