Gå vilse

Mies ja nainen osallistuvat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsimistoimintaan aurinkoisessa talvimetsässä.

Förbered dig för skogsutflykten på rätt sätt. Tveka inte att kalla på hjälp om du går vilse.

Genom att förbereda dig på rätt sätt kan du både minska risken för att gå vilse och göra det lättare för dig att klara dig ute i naturen. Om du går vilse ska du agera lugnt och vid behov kalla på hjälp.

Minneslista för skogsutflykter

 • Berätta för dina närstående eller stället du övernattar på vart du är på väg och när du kommer tillbaka.

 • Ta med dig en fulladdad telefon och en reservströmkälla. Ladda i förväg ner appen 112 Suomi i din telefon och tillåt den att hitta telefonens läge. När du ringer ett nödsamtal med hjälp av appen delar den automatiskt din position med nödcentralen.

  I andra fall förbrukar det mycket batteri att dela positionen, så det är bra att koppla bort lokaliseringstjänsten när du inte behöver den.
 • Det är bra att ta med karta och kompass, även om det finns en kartapp i din telefon. Mobilen kan sluta fungera och till exempel kartor i Google Maps är inte särskilt lämpliga för orientering i terräng, eftersom de endast visar vägar och vattendrag. Ta därför med dig en karta som visar formationer i terrängen. Sådana säljs till exempel av orienteringsföreningar.
 • Bestäm i förväg i vilket huvudväderstreck du ska gå med hjälp av kompassen om du går vilse. I denna "reservriktning" bör det finnas ett långsträckt mål – till exempel en å, sjö eller väg – med hjälp av vilket du kan orientera dig tillbaka till bebyggelsen.

 • Klä dig enligt årstiden och ta på dig något färgglatt för att urskilja dig ur terrängen. Packa ner en omgång med tillräckligt varma reservkläder i ryggsäcken. Ta även med dig första hjälpen-utrustning, värmefilt, tändstickor, tändare och kniv.

 • En visselpipa är lätt och billig säkerhetsutrustning. Ljudet från den färdas långt.

 • Packa ner matsäck och något att dricka. Det är viktigt att komma ihåg att dricka tillräckligt mycket, i synnerhet när det är varmt eller sträng kyla.

 • Lägg saker som inte får bli blöta i en plastpåse: till exempel tändstickorna och reservkläderna. Det är bra att klä kartan med kontaktplast eller lägga den i en plastficka vid regn.

Så här undviker du att gå vilse

När du rör dig i skogen ska du medvetet observera terrängen och kännetecken i den. Om du plockar bär eller svamp, kom ihåg att lyfta blicken då och då för att se var du är. Tänk på varifrån du kom och vart du är på väg – finns där till exempel ett träd eller en sten med en speciell form, eller någon annan form i terrängen?

Du kan även lämna bärhinken på en hög sten eller någon annan plats, där du säkert ser den.

Om du är i skogen tillsammans med någon ska ni hela tiden hålla er på ett sådant avstånd att ni kan se och höra varandra.

Om du går vilse

 • Om du upptäcker att du inte vet var du är, stanna en stund och observera din omgivning i lugn och ro. Det är en bra idé att äta något, samla krafter och i lugn och ro se om det finns några bekanta landmärken i terrängen som skulle kunna hjälpa dig att orientera dig till exempel till närmaste väg.

 • Börja inte gå i någon slumpmässig riktning, utan bestäm dig i förväg för vart du ska försöka ta dig. När en person går vilse i terrängen börjar hen ofta omedvetet gå runt i cirklar. Du kan gå till exempel längs en ellinje.

 • Om du inte vet åt vilket håll du ska gå eller är skadad, ring nödnumret helst med appen 112 Suomi. Då kan nödcentralsoperatören se var du är och antingen vägleda dig i rätt riktning eller kalla på förstärkning. Stäng inte av telefonen efter samtalet, eftersom man kan ringa dig på nytt.

  Det är bra att komma ihåg att alla går vilse någon gång och att nödcentralens anställda finns där för att hjälpa vid nödsituationer. Du behöver därför inte skämmas över att du har gått vilse, utan ring efter hjälp i tid.

 • Om du bestämmer dig för att vänta på efterspanarna, gör ditt bästa för att hålla dig torr och varm. Du kan göra upp eld eller bygga ett skydd av till exempel en värmefilt.

 • Efterspanarna kan söka efter dig till fots eller från luften. Om du hör någon som ropar ditt namn, svara genom att ropa eller blåsa i visselpipan. Om du hör ljudet av ett flygplan eller en helikopter, ta dig till en öppen plats och gör dig synlig.

I artikeln har vi använt oss av en intervju med Katri Lilja från Finlands Orienteringsförbund i Vapepa-info 1/2018 och anvisningar som utarbetats av Frivilliga räddningstjänstens ledare Heikki Maukonen.

Hur du ska göra om en närstående försvinner
När en närstående försvinner
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Säkerhet i vardagen