Ett litet barn leker med en gasbinda.

Tips för en trygg vardag

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Var och en kan öka säkerheten i vardagen genom att vara förberedd på små och stora olyckor.

Finlands Röda Kors samordnar ett nätverk för förebyggande av olyckor och uppmuntrar alla att lära sig att hjälpa och kontrollera säkerheten i sitt hem.

Visst har du koll på dessa saker hemma?

Första hjälpen-utrustningen ska finnas tillgänglig enkelt och snabbt. Det är viktigt att alla familjemedlemmar vet var första hjälpen-utrustningen finns. Även i bilen ska det finnas en första hjälpen-väska.

Du kan handla snabbare i en nödsituation om du vet vad som finns i första hjälpen-väskan. Träna på att använda utrustningen och gå igenom innehållet i första hjälpen-väskan även tillsammans med barnen.

När du har använt första hjälpen-väskan, kom ihåg att fylla på innehållet för nästa gång den behöver användas.

Passagerna ska vara fria och tillgängliga. Ofta har man endast några minuter på sig att sätta sig i säkerhet, så passagerna ska vara lättillgängliga, och till exempel tamburen ska inte fyllas med onödiga föremål.

För att det ska vara enkelt att ta sig ut ska även trösklarna i bostaden vara låga.  Räddningsvägen ska vara tydlig.

Du kan förebygga fall i hemmet genom att se till att ha tillräcklig belysning inne och på gården. Det är bra att använda halkskydd under mattorna och behandla golven så att de är halkfria.

Alla passager ska hållas hinderfria. Leksaker och andra föremål ska plockas upp från golvet, så att de inte utgör en snubbelrisk. Även elkablar ska hållas borta från passagerna.

Du kan minimera risken för fall genom att använda en stadig köksstege med handtag.

Redan med små åtgärder kan du förbättra brandsäkerheten i hemmet. Du kan förebygga bränder genom att hantera elapparater, ljus och eldstäder på ett säkert sätt.

Lämna inte kläder ovanför bastuaggregatet. Ladda telefonen endast på hårt underlag och dra alltid ut laddaren ur uttaget när den inte laddas.

Varje bostad ska ha en brandvarnare. Varnaren placeras mellan sovrummen och övriga rum. Det ska finnas en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter av bostaden.

Utrustning för första släckningsinsatser kan vara en brandfilt och en handbrandsläckare. De ska vara felfria och snabbt tillgängliga. Det är bra att i förväg träna på att använda utrustningen. Det finns en bruksanvisning på brandsläckarens sida.

Med en brandfilt släcker du små bränder i hemmet. Så här använder du en brandfilt:

  1. Dra ut brandfilten ur förpackningen genom att dra i banden.
  2. Ta tag i filtens band eller hörn. Skydda dina armar under filten.
  3. Sträck armarna rakt fram. Gå närmare branden med filten som skydd. Om du är ute, närma dig branden från vindriktningen.
  4. Lägg filten lugnt och tätt över eller kring branden. Håll filten tätt på plats tills elden har slocknat.

 

Håll följande saker utom räckhåll för barn: 

  • mediciner och vitaminer
  • kemikalier och rengöringsmedel
  • tändstickor och tändare
  • alkohol och övriga berusningsmedel
  • tobak, snus och nikotinersättningsprodukter.

Förvara tvätt- och rengöringsmedel samt övriga kemikalier  i sina ursprungliga förpackningar.

Säkerställ att krukväxterna i hemmet inte är giftiga.

Anvisningar för första hjälpen
Första hjälpen-anvisningar
Beredskapsanvisningar
Beredskapsanvisningar