Nainen ja mies Punaisen Ristin varusteissa täyttävät vesiallasta puhtaalla vedellä.

Beredskapsanvisningar

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Olika slags kriser och störningar kan avbryta den smidiga vardagen även här i Finland. Du kan underlätta din egen och dina närståendes vardag genom att i förväg förbereda dig för exceptionella situationer.

Hur ska du agera vid en vattenkris?
Störningar i vattentillförseln
Hur du ska göra om en närstående försvinner
När en närstående försvinner
Första hjälpen
Första hjälpen
Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation
Psykiska första hjälpen