26.11.2020

Hemförråd

Hyvin säilyviä ruokatarvikkeita.
Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Alla behöver ett hemförråd ibland.

Med hemförråd avses överflödig mat, vatten och förnödenheter som förvaras hemma.

Du kan behöva hemförrådet då du inte kan ta dig till butiken. Orsaken kan till exempel vara att du själv eller en familjemedlem insjuknar, eller ett elavbrott som gör att affärerna tvingas stänga sina dörrar.

Det är bra att i skafferiet ha bekanta livsmedel med lång hållbarhet som passar hela familjen och är lätta att tillreda. En bra tumregel är att ha så mycket extra mat så att ni med hjälp av den klarar er i tre dygn, det vill säga 72 timmar.

Utöver mat är det även bra att ha hemma

 • åtminstone några liter flaskvatten från butiken
 • rena vattenbehållare med lock att hämta vatten i: hinkar av livsmedelsplast går bra
 • mat till husdjuren
 • hygienartiklar
 • nödvändiga läkemedel
 • första hjälpen-utrustning
 • jodtabletter
 • reservströmkälla för till exempel laddning av mobiltelefoner
 • ficklampa som fungerar med batterier och batterier
 • radioapparat som fungerar med batterier och batterier
 • kontanter
 • campingkök och tändstickor
 • handbrandsläckare och brandfilt.