26.11.2020

Störningar i vattentillförseln

Hymyilevä nainen Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveissä ojentaa kannellista ämpäriä naiselle, jonka vedenjakelu on katkennut. Punainen Risti suorittaa vedenjakelua kotimaan kriisitilanteissa.
Fotograf: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Hur ska du agera vid en vattenkris?

Så här förbereder du dig för störningar i vattendistributionen

Rent vatten är nödvändigt för oss alla. Situationer, där tillgången till vatten avbryts eller vattnet är förorenat, inträffar varje år i Finland.

En sådan situation kan vara till exempel en störning i vattendistributionen, ett trasigt vattenrör eller förorening av dricksvattnet. Då kan det ta flera dagar innan du kan använda vattnet som vanligt. Därför är det viktigt att veta hur du ska göra när det inte kommer vatten ur kranen eller vattnet är förorenat.

Var beredd på att lagra vatten

Spara kärl hemma som lämpar sig för förvaring och transport av vatten. De ingår i hemförrådet, det vill säga det förråd av mat och förnödenheter som ska finnas i hemmet.

Dessutom är det bra att köpa åtminstone några liter flaskvatten i butiken. Glöm inte att kontrollera den sista förbrukningsdagen för vattnet och byta flaskorna eller dunkarna i tid.

Det är bra att komma ihåg att du inte behöver vatten bara för att dricka, utan även för att laga mat och tvätta dig.

Tänk på följande när du förvarar stillastående vatten:

 • Vattenkällan ska vara ren.
 • Kärlet som används för förvaringen av vattnet ska vara rent och lämpa sig för förvaring av livsmedel – kom ihåg att rengöra kärlet alltid före användning.
 • Förvaringskärlet ska ha antingen ett tätt lock (till exempel en hink med lock) eller en tät kork (till exempel en dunk med skruvkork).
 • Användningsändamålet och datum ska anges på förvaringskärlet (till exempel "Dricksvatten 1.1.2020”).
 • Vattenbehållaren ska förvaras svalt och mörkt.

Minneslista när du kokar vatten

Under en vattenkris kan myndigheterna uppmana befolkningen att koka det vatten som ska användas som dricksvatten och till matlagning.

Vid uppmaning om att koka vattnet

 • Koka allt vatten som ska användas som dricksvatten och för matlagning i minst fem minuter.
 • Om vattnet kokar i minst fem minuter i samband med matlagning behöver det inte kokas separat.
 • Observera att vattnet inte blir tillräckligt varmt i en kaffebryggare eller vattenkokare.
 • Koka även vatten som ska användas för att skölja frukt och grönsaker, och låt det svalna.
 • När du ska diska, koka åtminstone sköljvattnet.
 • Om du använder diskmaskin, ställ in den på det varmaste programmet.
 • Du kan tvätta dig med kranvatten, men undvik att få det i munnen eller ögonen.
 • Koka det vatten som du ska använda till tandborstning.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Vattenkriser, det vill säga situationer där vattnet har förorenats eller det inte kommer något vatten alls, sker årligen i Finland. Video: Finlands Röda Kors