26.04.2021

Lär dig fem hjälpfärdigheter

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Med dessa färdigheter gör du vardagen tryggare!

Nödsamtal

 1. Du gör en nödanmälan genom att använda mobilappen 112 Suomi eller ringa nödnumret 112 direkt. Installera appen i din telefon i förväg och tillåt appen att dela geografisk information.
 2. Ring själv nödnumret från platsen. Ange exakt adress och kommun.
  Berätta vad som har hänt, hur många personer som har skadat sig eller insjuknat och hur de mår.

 3. Aktivera telefonens
  högtalarfunktion.

 4. Följ anvisningarna från nödcentralsoperatören
  och svara på eventuella frågor.

 5. Fortsätt hjälpa tills förstavårdare
  tar över ansvaret för hjälparbetet.

Hjälpa en medvetslös person

Om den medvetslösa personen ligger på rygg:

 1. Försök väcka upp patienten genom att tala till och ruska om denne.

 2. Om patienten inte vaknar, ring nödnumret 112. Aktivera telefonens
  högtalarfunktion.

 3. Ta reda på om patienten andas normalt. Öppnar luftvägarna genom att luta patientens huvud bakåt och lyfta det uppåt från hakan.
  Kontrollera om andningen är normal:
  • Känn efter med handryggen
  • om du känner andningen.
  • Se om bröstkorgen höjs och sänks.
  • Lyssna på andningsljudet. Normal andning är ljudlös.

 4. Om patienten andas normalt, trygga andningen genom att vända hen i
  stabilt sidoläge.

 5. Försäkra dig om att luftvägarna är öppna och kontrollera att andningen är normal. Övervaka patienten tills förstavårdare tar över ansvaret för hjälparbetet.

Om den medvetslösa personen ligger på mage:

 1. Försök väcka upp patienten genom att tala till och ruska om denne.

 2. Om patienten inte vaknar, ring nödnumret 112. Aktivera telefonens
  högtalarfunktion.

 3. Placera patienten på rygg. Sträck ut en av hens armar
  uppåt längs marken för att
  underlätta vändningen.

 4. Ta reda på om patienten andas normalt. Öppnar luftvägarna genom att luta patientens huvud bakåt och lyfta det uppåt från hakan.
  Kontrollera om andningen är normal:
  • Känn efter med handryggen
  • om du känner andningen.
  • Se om bröstkorgen höjs och sänks.
  • Lyssna på andningsljudet. Normal andning är ljudlös.

 5. Om patienten andas normalt, trygga andningen genom att vända hen i stabilt sidoläge.

 6. Försäkra dig om att luftvägarna är öppna och kontrollera att andningen är normal. Övervaka patienten tills förstavårdare tar över ansvaret för hjälparbetet.

Stopp i luftvägarna hos ett litet barn

 1. Placera det lilla barnet i famnen eller över båda knäna
  så att hens huvud är lägre ned än kroppen. Slå hårt
  men försiktigt med handflatan
  fem gånger mellan skulderbladen.

  Om det inte hjälper, ring nödnumret 112. Aktivera
  telefonens högtalarfunktion. Du kan även be
  någon annan på platsen att ringa nödnumret.

 2. Placera barnet på rygg över dina lår och tryck med händerna på bröstbenet så hårt att bröstbenet ger efter nedåt. Upprepa vid behov trycken fem gånger.

 3. Om föremålet inte försvinner fortsätt genom att växla mellan fem slag mellan skulderbladen och fem tryck på bröstkorgen tills föremålet försvinner. Om patienten blir medvetslös, inled återupplivning.

Ligamentskada i vristen

Man kan vricka foten och få ont i vristen till exempel
när man faller.

 1. Sätt dig ner, ta av dig skon och kläm vristen vid skadan. Du kan lindra smärtan med till exempel en kyldyna eller en fryspåse. Placera inte kallt direkt på huden.

 2. Förbind det skadade området med ett förband eller till exempel en sjal. Uppsök vid behov läkare för fortsatt vård.

Näsblod

 1. Be personen att sitta lätt framåtlutad på en stol.

 2. Be personen att snyta den blödande näsborren så att den töms från koagulerat blod.

 3. Tryck med ett finger den näsborre som blöder mot näsbenet i cirka 15 minuter. Patienten kan då och då snyta sig försiktigt.


Fint att du läste igenom anvisningarna! Nu har du fem användbara hjälpfärdigheter. Läs även våra övriga första hjälpen-anvisningar och gör säkerhetstestet för barnfamiljer.

Anvisningar för första hjälpen
Anvisningar för första hjälpen