Humanitär rätt

ICRC
ICRC
ICRC
ICRC
ICRC

Med krigets lagar, det vill säga den internationella humanitära rätten, strävar man efter att reglera effekterna av väpnade konflikter. Informationsspridning om krigets lagar hör till Röda Korsets grundläggande uppgifter.

I huvudsak skyddar konventionerna dem som inte deltar i fientligheterna: civila samt soldater som har skadats och överlämnat sig. Konventionerna reglerar även krigsmetoderna och användningen av vapen. Grunden för den humanitära rätten utgörs av de år 1949 undertecknade Genèvekonventionerna med tillhörande tilläggsprotokoll från åren 1979 och 2005. Alla stater i världen har förbundit sig att följa det skydd som Genèvekonventionerna ger.

En opartisk humanitär organisation sådan som Röda Korsets internationella kommitté äger erbjuda parterna i konflikten sina tjänster. - Genèvekonventionerna, artikel 3

ICRC

Den humanitära rättens regler tillämpas mitt i konflikten. Grundläggande principer för krigets regler förbinder alla.

ICRC

Mitt i konflikten verkar Röda Korsets internationella kommitté i samarbete med det lokala Röda Korset eller Röda halvmånen.

ICRC

Numera är merparten av offren vid väpnade konflikter civila. Krigsmetoderna har förändrats och vapenteknologin utvecklas alltjämt. Dessutom är olika beväpnade grupperingar allt oftare parter i konflikterna.

ICRC

Användningen av Röda Korsets märke är noggrant reglerat i såväl krigs- som fredstider. Missbruk av märket är straffbart och kan under krigstid till och med vara en krigsförbrytelse.

ICRC

Som krigsförbrytelse anses de allvarligaste brotten mot krigslagarna, vilka är bland annat sådana grova brott som definieras i Genèvekonventionerna.