Vi främjar hälsa

Fotograf: Johanna Kokkola / Suomen Punainen Risti

Röda Korset främjar människors hälsa genom att erbjuda stöd och information om frågor som rör hälsa och välbefinnande. I det hälsofrämjande arbetet betonar vi rusmedelsarbete, arbete inom sexuell hälsa och förebyggande av olyckor. Vår mångsidiga verksamhet baserar sig på frivillighet.

Hälsofrämjande verksamhet är en viktig del av Röda Korsets beredskapsarbete. Vi samarbetar med lokala myndigheter och organisationer samt andra hälsofrämjande aktörer. Våra utbildade frivilliga hjälper människor att hitta en hälsosam livsstil och hänvisar dem vid behov till lokala tjänster.

Vi stödjer myndigheter och andra lokala aktörer genom att förbättra människans funktionsförmåga, hälsa och kunskaper samt erbjuda stöd i frågor som rör hälsa och välbefinnande. På så sätt förebygger vi även uppkomsten av störningar och förbättrar människornas beredskap för att klara sig igenom eventuella kriser och störningssituationer.

Respektfullt bemötande i navet av allt arbete

Kärnan i Röda Korsets hälsofrämjande verksamhet är respektfullt bemötande med frivilliga krafter och mänskliga värden. Frivilliga möter människor i olika åldrar på Hälsopunkterna och olika evenemang och tillställningar, till exempel festivaler samt vid besök på skolor och läroanstalter.

De frivilliga diskuterar med människor om sådant som de funderar på och ger information om hälsorelaterade teman, såsom rusmedel, sexuell hälsa och förebyggande av olyckor. Frivilliga som arbetar som Trygghetscoacher delar i sin tur med sig av tips för hur olyckor i hemmet och på fritiden kan förebyggas.

Om du är intresserad av samarbete med frivilliga inom Finlands Röda Kors hälsofrämjande arbete, vänligen kontakta oss.

Gratis service på Hälsopunkterna
Gratis service på Hälsopunkterna
Avgiftsfri och anonym hälsorådgivning runt om i Finland.
Avgiftsfri och anonym hälsorådgivning runt om i Finland.
Första hjälpen
Första hjälpen
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation
Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation