Hur främjar man hälsa?

Fotograf: Pasi Leino / Suomen Punainen Risti

Röda Korsets utbildade frivilliga erbjuder avgiftsfri och anonym hälsorådgivning runt om i Finland.

De frivilliga möter människor vid olika evenemang, tillställningar och på festivaler samt vid besök på skolor och läroanstalter. De diskuterar teman i anknytning till sexuell hälsa, rusmedel och förebyggande av olyckor.

Det viktigaste för en frivillig inom det hälsofrämjande arbetet är att ha förmågan och en iver inför att möta människor.

Kärnan i all hälsofrämjande verksamhet inom Röda Korset är respektfullt bemötande, med frivilliga krafter och mänskliga värden. Var och en har rätt att få information om hälsa och hur man främjar sin hälsa. Möten och diskussioner i anknytning till hälsa är alltid konfidentiella.

Många sätt att delta

Den hälsofrämjande frivilligverksamheten är öppen för alla. De frivilliga har olika slags uppgifter runt om i Finland. 

Du kan delta i de flesta frivilliguppdrag inom den hälsofrämjande verksamheten utan tillträdeskrav, och vi utbildar dig för din uppgift. Det viktigaste är förmågan och en iver inför att möta människor samt möjlighet att avsätta tid för frivilliguppdrag. Du kan specialisera dig på bland annat missbruksarbetet, sexuell hälsa eller förebyggande av olyckor.

Om du vill veta mer om hurdant program för främjande av hälsa som erbjuds på din ort, vänligen kontakta Röda Korsets lokalavdelning eller distriktsbyrå.

Om du är intresserad av att som frivillig främja hälsa, vänligen gå vår webbutbildning inom främjande av hälsa (på finska). Webbutbildningen ger en omfattande helhetsbild av vad det hälsofrämjande arbetet innebär. Utbildningen är en språngbräda till verksamheten och till hjälp i sökandet efter ett frivilliguppdrag som passar just dig.

Som organisation som bistår myndigheterna kompletterar Röda Korset de hälso- och socialtjänster som myndigheterna erbjuder samt hänvisar vid behov klienterna till att få mer hjälp.

Läs mer om Röda Korsets hälsofrämjande arbete

Bli frivillig inom den hälsofrämjande verksamheten

Röda Korset har över hundra Hälsopunkter runt om i Finland. Där får klienterna avgiftsfri och anonym rådgivning i hälsofrågor. På Hälsopunkterna kan man diskutera frågor om till exempel välbefinnande, kost, motion och rusmedel samt mäta sitt blodtryck.

Som frivillig på en Hälsopunkt lyssnar du på besökaren, förmedlar information om hälsa och hänvisar vid behov hen till en hälsocentral eller andra tjänster. Dessutom kan man ordna till exempel föreläsningar eller temakvällar om hälsa vid punkterna. En del av Hälsopunkterna är fasta, andra mobila. 

Hälsopunkternas frivilliga är utbildad hälsovårdspersonal eller personer som annars är intresserade av hälsofrämjande arbete. Röda Korset utbildar dig för uppgiften. De frivilliga utför inte vårdåtgärder. 

Majoriteten av Hälsopunkterna har öppet en gång i månaden eller oftare, dock högst en gång i veckan. Du kan avsätta så mycket tid för arbetet som det passar dig.

Se kommande kurser och anmäl dig

De frivilliga inom det hälsofrämjande arbetet har årligen jour på många festivaler runt om i Finland. De bidrar till att skapa lyckade evenemang och minnesvärda festivalupplevelser.

Som festivaljourhavande kan du specialisera dig på förebyggande rusmedelsarbete eller arbete inom sexuell hälsa. Du går runt bland besökarna och ger dem möjlighet att diskutera. Dessutom har även frivilliga inom första hjälpen jour på festivalerna.

Frivilliga som specialiserat sig på förebyggande rusmedelsarbete pratar i god anda med festivalbesökarna. Målet är att förebygga experimentell användning, vid behov ge stöd vid hänvisning till stödtjänster, minska rusmedelsskador och hjälpa till i olika situationer, till exempel vid ångestfyllda berusningstillstånd. På en del festivaler ansvarar de frivilliga även för tillnyktringsstationerna.

De frivilliga har utbildats i att använda Röda Korsets modell för tidigt ingripande, som är ett konkret verktyg framtaget för att göra det lättare att ta upp användningen av rusmedel. Den ger stöd för förebyggande av rusmedelsanvändning och -skador samt effektiviserar hänvisningen till stödtjänster.

De frivilliga inom arbetet inom sexuell hälsa diskuterar frågor som rör säkert sex med festivalbesökarna. De frivilliga delar ut välbekanta sommarkondomer till festivalbesökarna. På en del festivaler kan besökarna ta ett lekfullt kondomkörkort under handledning av de frivilliga.

Kom och njut av festivalstämningen samtidigt som du gör ett värdefullt arbete! Du utbildas för uppgiften.

Se kommande kurser och anmäl dig

Röda Korsets Trygghetscoacher, det vill säga coacher för trygghet i hemmet, ordnar omtyckta och nyttiga evenemang om förebyggande av olyckor.

Vem som helst kan vara Trygghetscoach. Du får färdigheter att arbeta som Trygghetscoach genom att gå en utbildning för Trygghetscoacher, vilken innehåller olika informationspaket i anknytning till förebyggande av olyckor hemma och på fritiden. Inom coachningen utvecklar man färdigheter för att förebygga olyckor hemma och på fritiden.

Inom coachningen behandlas bland annat förebyggande av fall- och halkolyckor, risker med vassa och heta föremål, förebyggande av förgiftnings-, drunknings- och brandolyckor samt livsstilens betydelse i förebyggandet av olyckor.

Trygghetscoacherna kan använda samma temapaket vid de evenemang som de själva ordnar. Det finns inte endast ett enda rätt sätt att vara Trygghetscoach på, och tillställningarna kan genomföras på många olika sätt.

Som Trygghetscoach gör du ett viktigt arbete, eftersom de flesta olyckor sker hemma och på fritiden. 

Se kommande kurser och anmäl dig

Läs mer om att förebygga olyckor

Se tips för en trygg vardag

Vill du främja hälsa vid evenemang i ditt område, till exempel skolavslutningar eller mässor? Eller diskutera hälsofrågor på serviceboenden och läroanstalter?

De frivilliga inom de hälsofrämjande aktionsgrupperna stärker funktionsförmågan hos sina närsamhällen genom att diskutera med människor i olika åldrar vid olika tillställningar och i vardagliga miljöer. Aktionsgruppernas verksamhet kan fokusera på rusmedelsarbete, sexuell hälsa eller både och.

I en aktionsgrupp inom rusmedelsarbetet hjälper och stödjer du ungdomar i olika livssituationer. Du bidrar till att förebygga vandalism, våld och rusmedelsanvändning samt skadorna av dem, till exempel på skolavslutningar. I aktionsgrupper med fokus på sexuell hälsa kan du bland annat leda ungdomar som tar kondomkörkort och frågesporter som handlar om sexuell hälsa.

En aktionsgrupp är en utmärkt plats för dig att lära känna andra frivilliga och satsa på välbefinnandet hos din egen omgivning. 

Se kommande kurser och anmäl dig

Röda Korset samarbetar med grundskolor, läroanstalter på andra stadiet och högskolor. De frivilliga inom det hälsofrämjande arbetet besöker  läroanstalterna för att diskutera med barn och ungdomar i olika åldrar om rusmedel samt sex och sexualitet.

Besöken stödjer skolornas fostringsarbete, och temana behandlas på ett interaktivt och aktivt sätt. De frivilliga ordnar även aktivt program till exempel under temadagar på universiteten.

Se kommande kurser och anmäl dig

 

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Röda Korsets frivilliga har årligen jour på flera festivaler runt om i Finland. Som frivillig får du njuta av festivalstämningen samtidigt som du gör ett värdefullt arbete. Röda Korsets festivaljour omfattar tre olika verksamhetsformer, bland vilka du kan välja den som passar dig bäst. Video: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti
Gratis hälsorådgivning i hela landet
Gratis hälsorådgivning i hela landet