En ung man i Röda Korsets frivilligkläder hjälper en man och hans dotter.

Beredskapsarbete i hemlandet

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är en katastrofsberedskapsorganisation som stödjer och kompletterar myndighetsarbetet vid plötsliga olyckor och störningssituationer. När en kris inträffar hjälper vi effektivt de som behöver hjälp. Dessutom utbildar vi människor i att förbereda sig för kriser.

Röda Korsets styrkor är tiotals år av erfarenhet och ett riksomfattande nätverk av hjälpare. Fungerande larmgrupper är en viktig del av vår beredskap i Finland. Deras utbildade frivilliga är beredda att hjälpa varje dag, dygnet runt.

Vår uppgift grundar sig på lagen och förordningen om Finlands Röda Kors.

4 000
frivilliga som kan kallas in i hemlandet
Så här hjälper vi vid olyckor i hemlandet
Snabb hjälp i olika situationer
Röda Korset samordnar Frivilliga räddningstjänsten
Frivilliga räddningstjänsten och samordningen av organisationen
Så här går du med i en larmgrupp
Med i en larmgrupp
Beredskapsanvisningar
Beredskapsanvisningar
Hur övar man i att bistå offer för katastrofer?
”Det viktigaste under övningen är att vara människa för människan”