Bli frivillig för larmuppdrag

Fotograf: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Som frivillig för Röda Korset kan du valfritt delta i larmuppdrag, där din grupp kallas till att bistå myndigheterna vid plötsliga olyckor och störningssituationer. 

Frivilliga kan behövas till exempel för att hjälpa en familj som har förlorat sitt hem i en eldsvåda, ge psykiskt stöd till någon som förlorat en anhörig eller hjälpa polisen att leta efter någon som gått vilse i skogen. 

Utbilda dig för en larmgrupp

Som medlem i en av Röda Korsets larmgrupper kan du utbilda dig för uppgifter som just du är intresserad av. Du kan till exempel 

  • vara frivillig inom psykiskt stöd .
  • ge ditt stöd till någon som drabbats av en kris och behöver hjälp med att ordna praktiska saker (uppgifter inom s.k. första omsorgen) .
  • ställa upp som efterspanare i terräng i sökandet efter försvunna personer .
  • vara ledare för grupper av frivilliga .
  • ha många andra uppgifter alltefter behov, till exempel provianterare, chaufför, registrator eller informatör. 

Röda Korset ger dig den utbildning du behöver, och du har möjlighet att stärka dina färdigheter i gemensamma övningar tillsammans med olika organisationer och myndigheter. Det är mycket viktigt att medlemmar i Röda Korsets larmgrupper har grundläggande kunskaper och -färdigheter i första hjälpen, psykiskt stöd och användningen av katastroffonden vid lokala olyckor. 

Du kan delta i larmuppdrag i den utsträckning som din livssituation tillåter och även tacka nej till uppdrag. 

Du kan komma med genom att kontakta din lokalavdelning och berätta att du vill gå med i en larmgrupp. Välkommen med – vi behöver dig! 

Sök verksamhet och evenemang inom psykiskt stöd

Bli en del av nätverket av hjälpare – gå med i Frivilliga räddningstjänsten

Majoriteten av Röda Korsets larmgrupper får larmen via Frivilliga räddningstjänsten eller Vapepa. Frivilliga räddningstjänsten, som samordnas av Röda Korset, är ett nätverk som består av tiotals organisationer, vars utbildade larmgrupper bistår myndigheterna när det behövs många hjälpare. Myndigheterna kan behändigt begära den hjälp de behöver via organisationernas gemensamma larmsystem.  

Genom att ansluta dig till någon av medlemsorganisationernas – till exempel Röda Korsets – larmgrupper kan du delta i nätverkets gemensamma utbildningar, övningar och larmuppdrag. Du behöver alltså inte ansluta dig separat till Frivilliga räddningstjänsten .

Varje organisation som hör till Frivilliga räddningstjänsten utbildar sina egna frivilliga. Som samordnande organisation erbjuder Röda Korset utöver ett nätverk för de frivilliga även utbildning för efterspaningar av försvunna personer, i första omsorgen, det vill säga ombesörjande av de grundläggande behoven hos människor i olika slags kriser, ledningen av frivilligverksamheten och ordnande av kommunikationen. 

Blev du intresserad? Kontakta Röda Korsets lokalavdelning och berätta att du är intresserad av larmgruppernas verksamhet. Välkommen med som hjälpare! 

Läs om Frivilliga räddningstjänstens evenemang och utbildningar 

Så här går du med i en första hjälpen-grupp
Så här går du med i en första hjälpen-grupp
Beredskapsanvisningar
Beredskapsanvisningar
Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation
Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation
Anvisningar för första hjälpen
Anvisningar för första hjälpen