Med i en första hjälpen-grupp

Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Vill du träna första hjälpen i ett trevligt gäng? Välkommen med i en av Röda Korsets första hjälpen-grupper!

Vad har du för nytta av att höra till en första hjälpen-grupp?

I en första hjälpen-grupp har du möjlighet att ständigt utveckla dina färdigheter, eftersom medlemmarna i första hjälpen-grupper hör till Röda Korsets mest utbildade frivilliga.

Du lär dig första hjälpen och andra beredskapsfärdigheter under regelbundna gruppkvällar och övningar tillsammans med andra rödakorsfrivilliga, organisationer och myndigheter.

Utöver första hjälpen har du även möjlighet att lära dig till exempel att orientera och använda radiotelefon, psykiskt stöd och ledarskapsfärdigheter. Det är gratis att vara med i en grupp och inga förhandskunskaper eller -färdigheter behövs.

Vad gör man i en första hjälpen-grupp?

Du får hjälpa på ett konkret sätt. Våra frivilliga har årligen jour under tusentals evenemang, där de ger första hjälpen vid små och stora olyckor. Du får vara jourhavande när du är myndig, regelbundet tränar dina färdigheter i en första hjälpen-grupp och har ett giltigt jourkort.

Många av våra första hjälpen-grupper deltar även i Frivilliga räddningstjänsten Vapepas larmuppdrag. Frivilliga räddningstjänsten samordnas av Röda Korset. Myndigheterna kan kalla in frivilliga som stöd till exempel vid efterspaningar efter försvunna personer eller när människor som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp. Även för dessa uppdrag finns det utbildning.

Blev du intresserad? Tveka inte att kontakta Röda Korsets avdelning på din ort och berätta att du är intresserad av första hjälpen-verksamheten. Du kan även söka evenemang och utbildningar i ditt område via länken nedan. Välkommen med!

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Är du intresserad av att träna dina färdigheter i en första hjälpen-grupp och kanske även ställa upp som första hjälpen-jourhavande efter kurserna? Välkommen med i en livsviktig hobby! Video: Suomen Punainen Risti
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Röda Korsets frivilliga har årligen jour på flera festivaler runt om i Finland. Som frivillig får du njuta av festivalstämningen samtidigt som du gör ett värdefullt arbete. Röda Korsets festivaljour omfattar tre olika verksamhetsformer, bland vilka du kan välja den som passar dig bäst. Video: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti
241
första hjälpen-grupper runt om i Finland
Så här går du med i en larmgrupp
Så här går du med i en larmgrupp
Första hjälpen
Första hjälpen