04.03.2024

Frivilliga räddningstjänsten och samordningen av organisationen

Fotograf: Jussi Vierimaa / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors samordnar Frivilliga räddningstjänsten Vapepas verksamhet.

Som riksomfattande beredskapsorganisation som bistår myndigheterna samordnar Röda Korset medborgarorganisationernas frivilliga räddningstjänstverksamhet.

Röda Korset har dessutom kommit överens med social- och hälsovårdsministeriet om att samordna social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet i krissituationer.

Samordning är samarbete och informationsspridning. Med hjälp av den säkerställer man att organisationernas hjälp är effektiv och lättillgänglig för myndigheterna.

Samordning av Frivilliga räddningstjänsten

Finlands Röda Kors samordnar Frivilliga räddningstjänsten Vapepas verksamhet. Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk av över 50 organisationer, vars utbildade larmgrupper erbjuder myndigheterna praktisk hjälp vid olyckor och störningssituationer.

Den vanligaste situationen som myndigheterna begär stöd i är vid efterspaningar efter försvunna personer. Hjälp av frivilliga behövs ofta även för till exempel evakueringar och att hjälpa människor som förlorat sina hem i en brand.

Röda Korset samlar hjälparna

Röda Korset är kontaktorganisation för Frivilliga räddningstjänsten. Vi samlar organisationernas representanter och myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå för att komma överens om gemensamma frågor och träna samarbetet i praktiska situationer.

Vi ansvarar för att representera nätverket och förhandlar om avtalen med myndigheterna i samarbete med hela organisationsnätverket.

Därtill samordnar vi samarbetet mellan organisationerna inom Frivilliga räddningstjänsten i fråga om den allmänna räddningstjänstverksamheten.

Varje organisation som hör till Frivilliga räddningstjänsten utbildar sina egna frivilliga, men Röda Korset ordnar även utbildning för hela nätverkets frivilliga i ledning av frivilligverksamhet, ordnande av kommunikation, efterspaningar efter försvunna personer och första omsorgen, det vill säga för att säkerställa människornas grundläggande behov i olika krissituationer.

Organisationerna i nätverket arbetar tillsammans: till exempel stärker det gemensamma larm- och ledningssystemet, utbildningar och övningar samarbetet mellan larmgrupperna. På så sätt kan kompetensen inom varje organisation utnyttjas vid larm för att hjälpa människor i nöd.

Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Så här går du med i en larmgrupp
Så här går du med i en larmgrupp