Humanitär hjälp

Fotograf: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Varje år lider hundratals miljoner människor av effekterna av naturkatastrofer, konflikter och andra kriser. När en katastrof inträffar är det Röda Korsets uppgift att rädda människoliv, lindra lidande samt upprätthålla livet och människovärdet.

Under kriser behöver människor grundläggande saker, såsom vatten, mat, skydd, första hjälpen, hälsovård och beskydd. Hjälpen måste levereras snabbt och effektivt.

Röda Korsets hjälpkedja

Hjälpkedjan startar när en rödakors- eller rödahalvmåneförening som verkar i ett visst land inte kan svara på situationen på egen hand, utan skickar en begäran om hjälp via det internationella Röda Korset. Rödakorsföreningar i andra länder svarar på begäran genom att erbjuda hjälp.

Finlands Röda Kors är den viktigaste frivilligorganisationen som ger humanitär hjälp i vårt land. Hjälpen kan bestå av antingen ekonomiskt stöd, biståndsmaterial eller personbistånd – eller ofta en kombination av dessa. 

Finlands Röda Kors upprätthåller ett fältsjukhus och en hälsostation samt enheter för katastrofberedskap specialiserade på logistik samt data- och kommunikationstrafik och som snabbt kan skickas dit där nöden är som störst.

Vi kan leverera hjälp tack vare de medel som har donerats till katastroffonden. Cirka 90 procent av bidragen kommer från privatpersoner.

Även Finlands utrikesministerium och Europeiska unionen är viktiga finansiärer av Röda Korsets humanitära bistånd.

Mot friskare och tryggare samhällen

Genom sina frivilliga är Röda Korset närvarande före, under och efter katastrofer.

I Finlands Röda Kors biståndsarbete utgör humanitär hjälp och utvecklingssamarbete en sömlös kontinuitet. Med det humanitära biståndet svarar man på människornas grundläggande behov när de befinner sig i nöd, och med utvecklingssamarbetet strävar man efter omfattande förbättringar i människornas och samfundens liv.

Det är enklare att starta katastrofhjälp i länder, där Röda Korset redan har hjälpt samfund att förbereda sig för kriser.

 Efter en katastrof behöver människorna näring, hälsa, ett hem och ett levebröd, för att de ska kunna återgå till vardagen och få kraft och färdigheter att förbereda sig för kommande katastrofer.

Läs om Röda Korsets långsiktiga utvecklingssamarbete i Afrika och Asien.

 

Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands