Utvecklingssamarbete

910 000
fick hjälp genom Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete år 2022.

Med hjälp av långsiktigt utvecklingssamarbete bygger Finlands Röda Kors upp friska och trygga samhällen samt stärker det lokala Röda Korsets eller Röda Halvmånens verksamhet.

Finlands Röda Kors fokuserar på att hjälpa de som är mest utsatta, såsom barn, gravida och ammande kvinnor, äldre, sjuka och handikappade personer.

Över 60 procent av utvecklingssamarbetet riktas till Afrika och över 30 procent till Asien.

I områden som drabbats av katastrofer, konflikter eller andra kriser är utvecklingssamarbetet och den humanitära hjälpen nära kopplade till varandra. 

Röda Korsets utvecklingssamarbete främjar förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

Den viktigaste hjälpen finns på nära håll

Finlands Röda Kors planerar och genomför alltid utvecklingssamarbetet tillsammans med det lokala Röda Korset eller Röda Halvmånen, som med sina frivilliga bäst känner till sitt land och sin kultur.

Beroende på de lokala behoven kan utvecklingssamarbetet omfatta många olika slags aktiviteter. Röda Korset till exempel förbättrar människornas hygien- och hälsokunskaper, förbättrar samfundens och skolornas beredskap, ordnar första hjälpen-utbildningar, hjälper samfund att förbereda sig för effekterna av klimatförändringen, erbjuder människor mat och basförnödenheter genom kontant bistånd, hjälper dem att få rent vatten samt bygger ordentliga toaletter och avlopp.

Hälsa till alla

Finlands Röda Kors utför ett långsiktigt och förebyggande hälsoarbete bland de mest utsatta. Vi koncentrerar oss i synnerhet på att förbättra mödrars och barns hälsa samt den sexuella och reproduktiva hälsan.

De lokala frivilliga som Röda Korset utbildar har en nyckelroll, eftersom de informerar och utbildar medlemmar i sin egen gemenskap i hälsofrågor.

De frivilliga kan även följa upp barnens tillväxt och utveckling, förebygga undernäring, diarré och smittsamma sjukdomar samt hänvisa människor till hälsovård och till att leva ett hälsosamt liv.

Beredskap för att förbereda sig för risker

Genom katastrofberedskapsarbetet stärks människornas och samfundens kunskaper och färdigheter att identifiera olika risker och förbereda sig för dem samt lindras effekterna av kriserna.

Finlands Röda Kors hjälper samhällen att förbereda sig för katastrofer i flera länder i Afrika och Asien. I beredskapsarbetet kan ingå till exempel att kartlägga faror, utveckla varningssystem, utbilda och informera.

Det är viktigt att förbättra den lokala beredskapen, eftersom den värdefullaste hjälpen finns på nära håll. När en katastrof inträffar är grannarna och de som hjälper i närområdet, till exempel Röda Korsets frivilliga, först på plats. Vid behov ansluter sig anställda vid Röda Korsets eller Röda Halvmånens nationella föreningar och internationella biståndsarbetare till hjälpkedjan.

Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete finansieras av utrikesministeriet och EU samt privata bidragsgivare och företagspartner.
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands