Internationellt bistånd

Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är den största frivilligorganisationen som erbjuder humanitär hjälp i vårt land samt en av de viktigaste organisationerna som idkar utvecklingssamarbete.

Vi hjälper människor att klara sig igenom katastrofer och bygger upp friska och trygga samhällen på olika håll i världen.

Vårt bistånd från Finland ut i världen är antingen ekonomiskt stöd, material- eller personhjälp.

Röda Korsets hjälp är alltid neutral, opartisk och oberoende. 

Läs mer nedan om Finlands Röda Kors humanitära bistånd, utvecklingssamarbete och enheter för katastrofberedskap samt om att ansöka om att bli biståndsarbetare.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands
Bli biståndsarbetare utomlands
Logistikcentralen
Logistikcentralen
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag

Olika slags katastrofer

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning.
Röda Korset vill vara aktivt med och bekämpa effekterna av klimatförändringen och bidra till att stävja den.

Läs mer om klimatförändringen

Om en torka blir långvarig kan den förvandlas till en katastrof. Röda Korset förebygger katastrofer och hjälper människorna genom det värsta.

Läs mer om torka

Orkaner orsakar i värsta fall dödsfall, skador och stora materiella skador. Röda Korset erbjuder nödhjälp och hjälper människor att förbereda sig.

Läs mer om orkaner

Arbetet pågår. Vi lägger till artikeln inom kort – tack för förståelsen.

Om du har frågor om ämnet, kontakta oss: info(at)rodakorset.fi

Hundratals miljoner människor har inte tillräckligt med mat. Den mest extrema formen av en livsmedelskris är hungersnöd. Röda Korset hjälper dem som lider av hunger på många olika sätt.

Läs mer om hungersnöd och livsmedelskriser

Smittsamma sjukdomar dödar enormt många människor varje år. Röda Korset utför ett viktigt arbete för att förebygga sjukdomar och stärka människornas hälsa runt om i världen.

Läs mer om epidemier och pandemier.

Röda Korset hjälper människor att förbereda sig och erbjuder nödhjälp när en jordbävning inträffar. 

Läs mer om jordbävningar

En tsunami eller flodvåg är en serie vågor som uppkommer av en kraftig rörelse på havsbotten och kan orsaka stor förödelse. Röda Korset erbjuder nödhjälp, hjälper till med återuppbyggnaden och utvecklar samfundens katastrofberedskap.

Läs mer om tsunamier

Översvämningar är en av de vanligaste naturkatastroferna. De orsakar stora skador. Röda Korset erbjuder nödhjälp, hjälper till med återuppbyggnaden och hjälper samfunden att förbereda sig.

Läs mer om översvämningar

Vulkanutbrott driver människorna från deras hem och skadar odlingsmarker. Röda Korset hjälper i efterspanings- och räddningsarbetet samt erbjuder nödhjälp.

Läs mer om vulkanutbrott

Arbetet pågår. Vi lägger till artikeln inom kort – tack för förståelsen.

Om du har frågor om ämnet, kontakta oss: info(at)rodakorset.fi