Tre zimbabwiska pojkar bredvid behållare med rent vatten.

Internationellt bistånd

Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är den största frivilligorganisationen som erbjuder humanitär hjälp i vårt land samt en av de viktigaste organisationerna som idkar utvecklingssamarbete.

Vi hjälper människor att klara sig igenom katastrofer och bygger upp friska och trygga samhällen på olika håll i världen. Röda Korsets hjälp är alltid neutral, opartisk och oberoende.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Röda Korsets logistikcentral
Röda Korsets logistikcentral
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag

Vårt internationella bistånd i siffror år 2023

 • 666 667 euro (UM, FRK) i bistånd till afganistanska Röda Halvmånens hälsoprogram, 200 000 euro (FRK) till centraler inom socialvården samt 1,5 miljoner euro (UM) till Internationella Rödakorsfederationens (IFRC) biståndsarbete i Afghanistan.
 • 200 000 euro (FRK) för att hjälpa offren för jordbävningarna i Afghanistan.
 • Internationella Rödakorsfederationens biståndsprogram i Armenien bistods med 120 000 euro (FRK).
 • En biståndsarbetare till Bangladesh.
 • 41 104 euro (FRK) till att stöda Bhutanska Röda Korsets arbete.
 • Biståndsarbetare till Filippinerna.
 • Vinter- och sommarkläder till mongoliska Röda Korset för utdelning vidare till biståndsmottagare. Utgifterna för transport, försäkring, förtullning och lokal distribution av försändelsen täcks med medel ur katastroffonden.
 • En sakkunnig inom logistikområdet som biståndsarbetare till Mongoliet.
 • 93 333 euro (UM, FRK) till projektet för katastroftålighet vid Röda Korset i Myanmar och 110 463 euro (UM, FRK) till ett hälsoprojekt.
 • 600 000 euro (FRK) till Röda Korsets biståndspådrag i Myanmar och 150 000 euro (FRK) till biståndspådraget på grund av Mocha-cyklonen i Myanmar.
 • En biståndsarbetare till Myanmar.
 • 102 222 euro (UM, FRK) till projektet för gemenskapsmässig hållbarhet vid Röda Korset i Nepal och 472 776 euro (UM, FRK) till förbättring av katastrofberedskapen.
 • 150 000 euro (FRK) i bistånd till offren för jordbävningen i Nepal.
 • Begagnade kläder, rullstolar, hjälpmedel, sjukhussängar, madrasser och ljus till Tadzjikistan. 55 000 euro (FRK) till transport, förtullning, lossning, lokal distribution och övervakning av materialbistånd.
 • 118 097 euro (Näsdagen, FRK) till att stöda tadžjikistanska Röda Halvmånes projekt Hälsosamma gemenskaper (Terveet yhteisöt).
 • 45 472 euro (FRK) till stöd för katastrofberedskapen i Asien och Stillahavsområdet.
 • 126 639 miljoner euro (ECHO, FRK) till utveckling av proaktiva system i Sydostasien.
 • 2,5 milj. euro (UM, FRK) till Röda Korsets internationella kommittés biståndsaktioner i Burkina Faso.
 • Hälsoprogrammet i Burkina Faso stöddes med 342 222 euro (UM, FRK).
 • En biståndsarbetare till Burkina Faso.
 • En biståndsarbetare till Burundi.
 • Eswatinis Röda Kors beredskapsplan stöddes med 4 857 euro (FRK), dess organisationsutveckling med 86 999 euro (FRK) och dess programarbete med 307 859 euro (FRK).
 • Tre biståndsarbetare till Eswatini.
 • Sydsudans Röda Kors hälso- och välfärdsprogram stöddes med 612 222 euro (UM, FRK) och dess organisationsutveckling med 55 555 euro (UM, FRK).
 • 2,5 miljoner euro (UM) till Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete i Sydsudan.
 • 100 000 euro (FRK) till biståndsarbetet vid sSydsudans Röda Kors i Bentiu.
 • Fem biståndsarbetare till Sydsudan.
 • 397 777 euro (UM, FRK) till etiopiska Röda Korsets utvecklingssamarbete.
 • Etiopiens Röda Kors och Finlands Röda Kors bilaterala biståndsarbete till följd av torkan i området i Oromia i Etopien stöddes med närmare 2,6 miljoner euro (UM, FRK).
 • 200 000 euro (FRK) till biståndsförnödenheter inom Internationella Rödakorskommitténs biståndsprogram i Etiopien.
 • Etiopiens Röda Kors hälsoprojekt stöddes med 74 444 euro (UM, FRK).
 • Nio biståndsarbetare till Etiopien.
 • 66 667 euro (UM, FRK) i bistånd till kenyanska Röda Korsets program för åkerskogsodling, 154 444 euro (UM, FRK) till ett projekt för tidiga varningar och åtgärder samt 6 500 euro (FRK) till ett coronavaccinationsprojekt.
 • 505 556 euro (UM, FRK) till Kenyas Röda Kors projekt om sexuell och reproduktiv hälsa.
 • 1,76 miljoner euro (ECHO, UM, FRK) till utvecklingsprojektet för proaktiv verksamhet i Kenya.
 • En biståndsarbetare till Kenya.
 • 150 000 euro (FRK) i bistånd till offren för översvämningarna i Libyen.
 • 10 000 euro (FRK) till stöd för organisering av Madagaskars Röda Kors ordinarie stämma.
 • 223 000 euro (UM, FRK) till stöd för Röda Korets samhällsbaserade program i Malawi.
 • 800 000 euro (UM, FRK) i bistånd till offren för jordbävningen i Marocko.
 • Två biståndsarbetare till Marocko.
 • 2 miljoner euro till Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete i Niger.
 • 77 778 euro (UM, FRK) i bistånd till nigeriska Röda Korsets program för sexuell och reproduktiv hälsa.
 • 50 000 euro (UM, FRK) till Röda Korsets projekt för tidig varning och verksamhet i Rwanda.
 • 295 000 euro (Islands Röda Kors) till stöd för ett samhällsbaserat hälsoprogram i Sierra Leone.
 • Tre biståndsarbetare till Sierra Leone.
 • 275 778 euro (UM, Stiftelsen Näsdagen) till stöd för somaliska Röda Halvmånens hälsoprogram och 142 000 euro (FRK) till dess biståndsarbete.
 • 2,5 miljoner euro (UM) till Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete i Somalia.
 • 46 000 euro (FRK) till stöd för planering av Internationella Rödakorsfederationens säkerhetsförvaltning i Somalia.
 • 372 087 euro (ECHO, UM, FRK) till somaliska Röda Korsets organisationsutveckling och 233 000 (FRK) till verksamhetsutgifter.
 • 160 000 euro (FRK) till Internationella Rödakorsfederationens biståndsarbete i Sudan.
 • 86 667 euro (UM, FRK) till Röda Korsets projekt för tidig varning och verksamhet i Tanzania.
 • 1,27 milj. euro (ECHO, UM, FRK) till beredskap för epidemier i Zimbabwe och 50 000 euro (FRK) till aktioner mot torka.
 • En biståndsarbetare till Zimbabwe.
 • En biståndsarbetare till Chile.
 • En biståndsarbetare till Venezuela.
 • 50 000 euro (UM) till logistikkonsultations- och utbildningssamarbete med syfte att utveckla beredskapen i Baltikum.
 • En sjukskötare och fyra läkare till biståndsoperationen för immigranter som räddats ur Medelhavet.
 • 6,5 miljoner euro (UM) till Internationella Rödakorsfederationens jordbävningspådrag i Turkiet.
 • 150 000 euro (FRK) till att hjälpa offren som drabbats av jordbävningen i Turkiet. Inkvarteringsförnödenheter (UM) och familjetält (FRK) för personer som förlorat sina hem.
 • Tre biståndsarbetare till Turkiet.
 • 8 miljoner euro (FRK) i bistånd för interna flyktingar i Ukraina och för ukrainare som flytt till Rumänien.
 • 2,5 miljoner euro (UM) till Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete i Ukraina.
 • 66 356 euro (FRK) till material- och transportkostnader för biståndsarbetet i Ukraina samt 10 000 euro (FRK) till uppföljning, koordination och att delta i partnermöten.
 • Tre biståndsarbetare till Ukraina.
 • En biståndsarbetare till Ryssland.
 • 380 000 euro (UM) till att skicka en enhet för katastrofberedskap med logistik som specialitet till Egypten.
 • Sex biståndsarbetare till Egypten.
 • 4,2 milj. euro (UM, FRK) i bistånd till Internationella Rödakorskommitténs biståndsverksamhet i Israel och de ockuperade områdena.
 • Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete i Jemen stöddes med 2,5 miljoner euro (UM). 
 • 244 444 euro (UM, FRK) i bistånd till yemenska Röda Korsets hälsoprojekt.
 • En biståndsarbetare till Jemen.
 • Tre biståndsarbetare till Jordanien.
 • En biståndsarbetare till det palestinska området.
 • Internationella Rödakorsfederationens projekt inom hälsosektorn som fokuserar på inkludering av personer med funktionsnedsättning och fysioterapi i Syrien stöds med 1,7 miljoner euro (UM).
 • 650 000 euro (UM, FRK) till att hjälpa offren som drabbats av jordbävningen i Syrien.
 • En mobil hälsoklinik till Syrien tillsammans med Japans, Kanadas, Tysklands, Frankrikes och Portugals Röda Kors. Finlands utrikesministerium finansierar Finlands Röda Kors andel på 370 000 euro av klinikens verksamhet.
 • 200 000 euro (FRK) till syriska Röda Halvmånens inkluderingsprojekt för funktionsnedsatta.
 • 3 780 euro (FRK) till ett EU-finansierat projekt i Syrien.
 • Totalt 12 biståndsarbetare till Syrien, som fokuserar på bl.a. organisering av hälsovården, logistik, ekonomiförvaltning och skydd och delaktighet för de mest sårbara grupperna.
 • Två biståndsarbetare till Förenade arabemiraten.
 • 300 000 euro (FRK) i bistånd till Internationella Rödakorsfederationens katastroffond.
 • 15 000 euro (FRK) till deltagande i Internationella Rödakorsfederationens centrala samordnings- och partnerskapsmöten under år 2023. 9 000 euro till deltagande i samordnings- och planeringsmöten mellan EU och Röda Kors-rörelsen år 2023.
 • 116 667 euro (UM, FRK) till påverkansarbete i samband med Röda Korsets utvecklingssamarbetsprogram.
 • 88 889 euro (UM, FRK) till ett projekt om tidig varning och aktion som genomförs i flera länder.
 • 58 889 euro (UM, FRK) till stöd för världsomfattande informationsprogram.
 • 301 527 euro till partnerskapsprogram, vars syfte är att öka Rödakors- och Rödahalvmånefederationernas acceptans, säkerhet och tillträde till de hjälpbehövande.
 • 83 888 euro (UM, FRK) till stöd för världsomfattande utbildningsprogram.
 • Högst 60 000 euro under åren 2023–2024 (FRK) för utrustning till enheten för fältkommunikation (Field Communication Unit).
 • 50 000 euro (FRK) under åren 2023–2025 till stöd för Röda Korsets och Röda Halvmånens klimatcentral.
 • 36 000 euro (FRK) till ledarutbildningen vid Solferino-akademin.

Katastroftyper

Klimatförändringen beror på att den naturliga växthuseffekten förstärks, när mängden växthusgaser som människan producerar ökar kraftigt i atmosfären.

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning och i allra högsta grad även en humanitär kris.

Läs mer om klimatförändringen

Torka är långa perioder med lite eller inget regn och som i värsta fall kan leda till ökenspridning.

På grund av klimatförändringen har de torra perioderna i många områden blivit fler och längre. Om en torka blir långvarig kan den förvandlas till en katastrof. 

Läs mer om torka

En storm klassas som en orkan när vindhastigheten är minst 33 m/s. Orkanens diameter kan vara mellan 300 och 1 000 kilometer, och en orkan kan nå upp till 10–15 kilometers höjd.

Orkaner orsakar i värsta fall dödsfall, skador och stora materiella skador.

Läs mer om orkaner

Krig orsakar förödelse och osäkerhet samt tvingar människor att lämna sina hem. Nuförtiden förs krig sällan enbart mellan länder.

Läs mer om krig

Det finns flera bakgrundsfaktorer till hungersnöd och osäker livsmedelsförsörjning. Man talar om osäker livsmedelsförsörjning när människor inte har tillgång till mat: det finns för lite mat eller så är den otillgänglig på grund av höga priser, som kan bero på olika saker, eller på grund av distributionsproblem. Osäker livsmedelsförsörjning är ofta en följd av fattigdom.

Läs mer om hungersnöd och livsmedelskriser

Smittsamma sjukdomar dödar enormt många människor varje år. Även nya virus dyker regelbundet upp. Epidemier bryter ut överallt i världen, men är svårast att bekämpa i länder med dåliga levnadsförhållanden och sjukvårdssystem. 

Läs mer om epidemier och pandemier

En jordbävning är skakningar som uppstår när spänningar i berggrunden plötsligt utlöses. Största delen av jordbävningarna inträffar i områden där kontinentalplattorna möts.

Läs mer om jordbävningar

En tsunami eller flodvåg är en serie vågor som uppkommer av en kraftig rörelse på havsbotten och kan orsaka stor förödelse.

Tsunamivågen förstör hus, infrastruktur och växtlighet upp till flera kilometer upp på land. Vågen orsakar skador även när den drar sig tillbaka.

Läs mer om tsunamier

Översvämningar kan orsakas av kraftiga regn, förhöjda havsnivåer, orkaner, snabbare snösmältning än vanligt eller av att en damm brister. Översvämningar kan uppstå mycket snabbt eller under en lång tid.

Översvämningar är en av de vanligaste naturkatastroferna och orsakar stora skador på byggnader, infrastruktur och näringsverksamhet, såsom odlingar och boskap.

Läs mer om översvämningar

Vid vulkanutbrott slungas vulkaniska stenar, lava, aska och gaser upp till jordens yta eller ut i jordens atmosfär. Utbrotten kan variera från relativt lugna lavaströmmar till plötsliga explosioner.

Vulkanutbrott kan driva människorna från deras hem och skada odlingsmarker.

Läs mer om vulkanutbrott

Arbetet pågår. Vi lägger till artikeln inom kort – tack för förståelsen.

Om du har frågor om ämnet, kontakta oss: info(at)rodakorset.fi