Tre zimbabwiska pojkar bredvid behållare med rent vatten.

Internationellt bistånd

Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är den största frivilligorganisationen som erbjuder humanitär hjälp i vårt land samt en av de viktigaste organisationerna som idkar utvecklingssamarbete.

Vi hjälper människor att klara sig igenom katastrofer och bygger upp friska och trygga samhällen på olika håll i världen.

Vårt bistånd från Finland ut i världen är antingen ekonomiskt stöd, material- eller personhjälp.

Röda Korsets hjälp är alltid neutral, opartisk och oberoende. 

Läs mer nedan om Finlands Röda Kors humanitära bistånd, utvecklingssamarbete och enheter för katastrofberedskap samt om att ansöka om att bli biståndsarbetare.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Röda Korsets logistikcentral
Röda Korsets logistikcentral
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag

Finlands Röda Kors internationella bistånd 2023

 • För att stöda Afghanistans Röda Halvmånes hälsoprogram 172 222 euro (UM, FRK).
 • En biståndsarbetare till Bangladesh.
 • En sakkunnig inom logistikområdet som biståndsarbetare till Mongoliet.
 • För Myanmars Röda Kors katastrofresiliensprojekt 93 333 euro (UM, FRK).
 • För Myanmars Röda Kors biståndsoperation 100 000 euro (FRK).
 • För Nepals Röda Kors samhällsresiliensprojekt 102 222 euro (UM, FRK).
 • Begagnade kläder, rullstolar, hjälpmedel, sjukhussängar, madrasser och ljus till Tadzjikistan. För transport, förtullning, lossning, lokal distribution och monitorering av materiellt bistånd 55 000 euro (FRK).
 • Två biståndsarbetare till Eswatini.
 • Sydsudans Röda Kors program för hälsa och välfärd stöddes med 612 222 euro (UM, FRK).
 • Två biståndsarbetare till Sydsudan.
 • Till Etiopiens Röda Kors utvecklingssamarbetsprogram 364 444 euro (UM, FRK).
 • Etiopiens Röda Kors och Finlands Röda Kors bilaterala nödhjälpsoperation till följd av torkan i regionen Oromia i Etopien stöddes med närmare 2,6 miljoner euro (UM, FRK).
 • Tre biståndsarbetare till Etiopien.
 • Kenyas Röda Kors skogsjordbruksprogram stöds med 66 667 euro (UM, FRK).
 • Till Kenyas Röda Kors projekt för tidig varning och aktion 154 444 eeuro (UM, FRK).
 • Somalias Röda Halvmånes hälsoprogram stöddes med 275 778 euro (UM, Näsdagsstiftelsen).
 • För Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete i Somalia 2,5 miljoner euro (UM).
 • Till Tanzanias Röda Kors projekt för tidig varning och aktion 86 667 euro (UM, FRK).
 • En biståndsarbetare till Zimbabwe.
 • En biståndsarbetare till Chile.
 • Till logistikkonsultations- och utbildningssamarbete med syfta att utveckla beredskapen i Baltikum 50 000 euro (FRK). 
 • En sjukskötare till Italien till en biståndsoperation för att hjälpa migranter som räddats från Medelhavet. 
 • För att hjälpa offren för jordbävningen i Turkiet 150 000 euro (FRK). Inkvarteringsförnödenheter (UM) och familjetält (FRK) för personer som förlorat sina hem. 
 • Tre biståndsarbetare till Turkiet. 
 • En biståndsarbetare till Ukraina. 
 • Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete i Jemen stöddes med 2,5 miljoner euro (UM).
 • Internationella Rödakorsfederationens projekt inom hälsosektorn som fokuserar på inkludering av personer med funktionsnedsättning och fysioterapi i Syrien stöds med 1,7 miljoner euro (UM).
 • För att hjälpa offren för jordbävningen i Syrien 150 000 euro (FRK).
 • En mobil hälsoklinik till Syrien tillsammans med Japans, Kanadas, Tysklands, Frankrikes och Portugals Röda Kors. Finlands Röda Kors andel av klinikens verksamhet finansieras av Finlands utrikesministerium.
 • Till Syrien skickas totalt nio biståndsarbetare, som fokuserar på bl.a. organisering av hälsovården, logistik, ekonomiförvaltning och skydd och delaktighet för de mest sårbara grupperna.
 • För deltagande i Internationella Rödakorsfederationens viktigaste samordnings- och partnerskapsmöten under 2023 15 000 euro (FRK). För deltagande i samordnings- och planeringsmöten mellan EU och Röda Kors-rörelsen 9 000 euro år 2023.
 • För Röda Korsets utvecklingssamarbetsprograms påverkansarbete 116 667 euro (UM, FRK).
 • Till ett projekt för tidig varning och aktion som ordnas i flera länder 88 889 euro (UM, FRK).
 • För att stöda det globala kommunikationsprogrammet 58 889 euro (UM, FRK).
 • Till partnerskapsprogrammet som syftar till att öka Rödakors- och Rödahalvmåneföreningarnas acceptans, säkerhet och tillträde till de hjälpbehövande 301 527 euro (UM, FRK).
 • För att stöda det globala utbildningsprogrammet 83 888 euro (UM, FRK).

Olika slags katastrofer

Klimatförändringen beror på att den naturliga växthuseffekten förstärks, när mängden växthusgaser som människan producerar ökar kraftigt i atmosfären.

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning och i allra högsta grad även en humanitär kris.

Läs mer om klimatförändringen

Torka är långa perioder med lite eller inget regn och som i värsta fall kan leda till ökenspridning.

På grund av klimatförändringen har de torra perioderna i många områden blivit fler och längre. Om en torka blir långvarig kan den förvandlas till en katastrof. 

Läs mer om torka

En storm klassas som en orkan när vindhastigheten är minst 33 m/s. Orkanens diameter kan vara mellan 300 och 1 000 kilometer, och en orkan kan nå upp till 10–15 kilometers höjd.

Orkaner orsakar i värsta fall dödsfall, skador och stora materiella skador.

Läs mer om orkaner

Krig orsakar förödelse och osäkerhet samt tvingar människor att lämna sina hem. Nuförtiden förs krig sällan enbart mellan länder.

Läs mer om krig

Det finns flera bakgrundsfaktorer till hungersnöd och osäker livsmedelsförsörjning. Man talar om osäker livsmedelsförsörjning när människor inte har tillgång till mat: det finns för lite mat eller så är den otillgänglig på grund av höga priser, som kan bero på olika saker, eller på grund av distributionsproblem. Osäker livsmedelsförsörjning är ofta en följd av fattigdom.

Läs mer om hungersnöd och livsmedelskriser

Smittsamma sjukdomar dödar enormt många människor varje år. Även nya virus dyker regelbundet upp. Epidemier bryter ut överallt i världen, men är svårast att bekämpa i länder med dåliga levnadsförhållanden och sjukvårdssystem. 

Läs mer om epidemier och pandemier

En jordbävning är skakningar som uppstår när spänningar i berggrunden plötsligt utlöses. Största delen av jordbävningarna inträffar i områden där kontinentalplattorna möts.

Läs mer om jordbävningar

En tsunami eller flodvåg är en serie vågor som uppkommer av en kraftig rörelse på havsbotten och kan orsaka stor förödelse.

Tsunamier förstör hus, infrastruktur och växtlighet upp till flera kilometer upp på land. Vågen förstör även när den drar sig tillbaka.

Läs mer om tsunamier

Översvämningar kan orsakas av kraftiga regn, förhöjda havsnivåer, orkaner, snabbare snösmältning än vanligt eller av att en damm brister. Översvämningar kan uppstå mycket snabbt eller under en lång tid.

Översvämningar är en av de vanligaste naturkatastroferna och orsakar stora skador på byggnader, infrastruktur och näringsverksamhet, såsom odlingar och boskap.

Läs mer om översvämningar

Vid vulkanutbrott slungas vulkaniska stenar, lava, aska och gaser upp till jordens yta eller ut i jordens atmosfär. Utbrotten kan variera från relativt lugna lavaströmmar till plötsliga explosioner.

Vulkanutbrott kan driva människorna från deras hem och skada odlingsmarker.

Läs mer om vulkanutbrott

Arbetet pågår. Vi lägger till artikeln inom kort – tack för förståelsen.

Om du har frågor om ämnet, kontakta oss: info(at)rodakorset.fi