Tre zimbabwiska pojkar bredvid behållare med rent vatten.

Internationellt bistånd

Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är den största frivilligorganisationen som erbjuder humanitär hjälp i vårt land samt en av de viktigaste organisationerna som idkar utvecklingssamarbete.

Vi hjälper människor att klara sig igenom katastrofer och bygger upp friska och trygga samhällen på olika håll i världen.

Vårt bistånd från Finland ut i världen är antingen ekonomiskt stöd, material- eller personhjälp.

Röda Korsets hjälp är alltid neutral, opartisk och oberoende. 

Läs mer nedan om Finlands Röda Kors humanitära bistånd, utvecklingssamarbete och enheter för katastrofberedskap samt om att ansöka om att bli biståndsarbetare.

Finlands Röda Kors internationella bistånd 2021

 • Internationella Röda Korsets corona-nödhjälpsoperation i Afghanistan 767 831 euro (UM).
 • Bistånd gavs till Bhutans Röda Kors arbete till ett belopp om 70 000 euro (FRK).
 • Bistånd gavs till Röda Korsets corona-nödhjälpsoperation i Indien till ett belopp om 1,1 miljoner euro (UM).
 • Bistånd gavs till internationella Röda Korsets biståndsarbete i Myanmar till ett belopp om 100 000 euro (FRK) och till införskaffande av syreanordningar tillsammans med Danmarks Röda Kors till ett belopp om 60 000 euro (FRK).
 • Bistånd gavs till Nepals Röda Kors coronaarbete till ett belopp om 100 000 euro (FRK).
 • Kläder, skor, mjukisdjur, tyger, sytillbehör, tält och filtar skickades via Röda halvmånen i Tadzjikistan för distribuering till hjälpbehövande. Försändelsens transport-, försäkrings- och tullkostnader täcktes med medel ur katastroffonden.
 • Med Näsdagsdonationer och medel ur katastroffonden bistods Röda halvmånen i Tadzjikistans hälsoprojekt till ett belopp om totalt 165 456 euro.
 • Bistånd gavs till Röda Korset Internationella Rödakorskommittés (ICRC) biståndsarbete i Afghanistan till ett belopp om cirka två miljoner euro (Utrikesministeriet, UM).
 • Bistånd gavs till Röda halvmånens i Afghanistan hälsoarbete till ett belopp om 627 778 euro (UM, FRK) och till bistånd till offer för torkan i Afghanistan till ett belopp om 100 000 euro (FRK).
 • Biståndsarbetare till Filippinerna.
 • Experter på ekonomi till Indonesien.
 • Kläder, tyger och biståndsmaterial skickades via Röda halvmånen i Kirgizistan för distribution till hjälpbehövande. Transport-, försäkrings- och tullkostnader täcktes med medel ur katastroffonden.
 • Biståndsarbetare till ekonomi- och administrationsuppgifter samt chef för katastrofhjälpen, till Malaysia.
 •  Till Mongoliets Röda Kors donerades kläder, tyger, sytillbehör, första hjälpen- och sjukhustillbehör, handdesinficeringsmedel, tält, kaminer och utbildningsmaterial. Försändelsens transport-, försäkrings- och tullkostnader samt kostnaderna för överföringen till Mongoliets Röda Kors lager och vidaredistributionen därifrån täcktes med medel ur katastroffonden.
 • Bistånd gavs till Myanmars Röda Kors nödhjälpsoperation till ett belopp om 33 333 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Myanmars Röda Kors hälso- och resiliensprojekt till ett belopp om 306 667 euro (UM, FRK). (Resiliens = samhällets förmåga att fungera under föränderliga förhållanden och bemöta kriser.)
 • Katastrofexpert till Myanmar.
 • Bistånd gavs till Nepals Röda Kors resiliensprogram till ett belopp om 440 000 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Röda Korset Internationella Rödakorskommittés (ICRC) biståndsarbete i Burkina Faso till ett belopp om cirka 1 miljon euro (UM).
 • Bistånd gavs till Swazilands Röda Kors livsmedelsförsörjningsoperation till ett belopp om 555 570 euro (EU, FRK).
 • Bistånd gavs till Internationella rödakorskommitténs nödhjälpsoperation i Sydsudan till ett belopp om 2 miljoner euro (UM).
 • Bistånd gavs till Malawis Röda Kors corona-nödhjälpsoperation till ett belopp om 55 556 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Internationella rödakorskommitténs corona-nödhjälpsoperation i Niger till ett belopp om 563 530 euro (UM).
 • Kommunikationsexpert till Elfenbenskusten för att bistå Röda Korsets nationella föreningar med kommunikationen.
 • Medel ur katastroffonden används till att bistå Röda halvmånens i Somalien projekt med att bygga ett samordningskontor i Mogadishu till ett belopp om 41 000 euro.
 • Bistånd gavs till Zimbabwes Röda Kors arbete till ett belopp om 174 442 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Burkina Faso för införskaffning av materialhjälp och transportkostnader till ett belopp om 167 700 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Burundis Röda Kors samhällsbaserade hälsoarbete till ett belopp om 327 778 euro (UM, FRK) och till utvecklingen av organisationens logistik samt ekonomi- och personalförvaltning till ett belopp om 20 000 euro (FRK).
 • Biståndsarbetare till Burundi.
 • Bistånd gavs till Sydsudans Röda Kors hälsoarbete till ett belopp om 621 111 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Etiopiens Röda Kors utvecklingssamarbete till ett belopp om 423 833 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Kenyas Röda Kors program för sexuell och reproduktiv hälsa, förebyggande av könsrelaterat våld och inkludering av personer med funktionsvariationer till ett belopp om 234 444 euro (UM, FRK) samt till programmet för skogsjordbruk till ett belopp om 118 889 euro (UM, FRK).
 • Två biståndsarbetare till Kenya.
 • Bistånd gavs till Kenyas Röda Kors coronavaccinationsoperation till ett belopp om 166 667 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Malawis Röda Kors projekt Safer Access Framework till ett belopp om 31 441 euro (UM, FRK).
 • Stöd gavs till Nigers Röda Kors resiliensprogram till ett belopp om 283 333 euro (UM, FRK) samt till deras hälsoarbete till ett belopp om 288 889 euro (UM, FRK).
 • Regional logistiksamordnare till Moçambique.
 • Representant för Väst- och Sydafrika till Senegal.
 • Bistånd gavs till Sierra Leones Röda Kors hälsoarbete till ett belopp om 723 554 euro (UM, FRK) samt i form av en expert inom hälso- och sjukvårdsbranschen. 
 • Bistånd gavs till Röda halvmånen i Somalia till ett belopp om 528 889 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Zimbabwes Röda Kors hälso- och katastrofberedskapsarbete till ett belopp om 328 889 euro (UM, FRK).
 • En biståndsarbetare till Zimbabwe.
 • Bistånd gavs till Libanons Röda Kors och Röda halvmånens i Palestina ordnande av coronavaccinationskampanjer till ett belopp om 563 530 euro (UM).
 • Bistånd gavs till Internationella rödakorsfederationens biståndsarbete i Syrien till ett belopp om 1,1 miljoner euro (UM). Dessa medel används även till att bistå Röda halvmånens i Syrien hälsoarbete förknippat med personer med funktionsvariationer.
 • Bistånd gavs till Internationella rödakorskommitténs biståndsarbete i Jemen till ett belopp om 2,7 miljoner euro (UM).
 • Bistånd gavs till Röda halvmånens i Jemen grundläggande hälsovårdsarbete till ett belopp om 300 000 euro (FRK).
 • En biståndsarbetare till Jemen för administrativa uppgifter på ett coronavårdcenter.
 • Bistånd gavs till Internationella rödakorskommitténs minarbete i Syrien till ett belopp om 1,5 miljoner euro (UM).
 • Bistånd gavs till Röda halvmånens i Syrien projekt gällande fysioterapi och inkludering till ett belopp om 341 000 euro (FRK).
 • Biståndsarbetare till Syrien.
 • Biståndsarbetare till Förenade Arabemiraten.
 • 1,3 miljoner euro (UM) till Internationella rödakorskommitténs biståndsarbete i Ukraina.
 • Bistånd till offer för jordbävningen i Kroatien till ett belopp om 100 000 euro (FRK).
 • Utbildningsplanerare till Ungern.
 • Bistånd gavs till Internationella rödakorskommitténs biståndsarbete i Ukraina till ett belopp om 1,3 miljoner euro (UM).
 • Bistånd gavs till Internationella rödakorskommitténs partnerskapsprogram Safer Access Framework till ett belopp om 166 667 euro (UM, FRK).
 • Till åtgärder förknippade med FRK:s fältkommunikationsenhets materiel reserverades 50 000 euro (FRK) för åren 2021–2023.
 • Bistånd gavs till det globala utvecklingssamarbetets kommunikationsprogram till ett belopp om 44 444 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till rödakors- och rödahalvmånefederationens organisationsutveckling till ett belopp om 111 111 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till Finlands Röda Kors interna utbildningar till ett belopp om 40 000 euro (UM, FRK)
 • Bistånd gavs till Röda Korsets globala hälsoprogram till ett belopp om 166 666 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till genomförande av global fostran och påverkningsarbete till ett belopp om 122 222 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till globalt främjande av skydd, mångfald och delaktighet till ett belopp om 200 000 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till globalt stöd för hantering av klimatresistens och katastrofrisker till ett belopp om 166 666 euro (UM, FRK).
 • Bistånd gavs till det globala corona-hjälparbetet till ett belopp om 95 000 euro (FRK).

 

 • Bistånd gavs till biståndsarbetet efter jordbävningen i Haiti till ett belopp om 100 000 euro.
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands
Bli biståndsarbetare utomlands
Röda Korsets logistikcentral
Logistikcentralen
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag

Olika slags katastrofer

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning.
Röda Korset vill vara aktivt med och bekämpa effekterna av klimatförändringen och bidra till att stävja den.

Läs mer om klimatförändringen

Om en torka blir långvarig kan den förvandlas till en katastrof. Röda Korset förebygger katastrofer och hjälper människorna genom det värsta.

Läs mer om torka

Orkaner orsakar i värsta fall dödsfall, skador och stora materiella skador. Röda Korset erbjuder nödhjälp och hjälper människor att förbereda sig.

Läs mer om orkaner

Arbetet pågår. Vi lägger till artikeln inom kort – tack för förståelsen.

Om du har frågor om ämnet, kontakta oss: info(at)rodakorset.fi

Hundratals miljoner människor har inte tillräckligt med mat. Den mest extrema formen av en livsmedelskris är hungersnöd. Röda Korset hjälper dem som lider av hunger på många olika sätt.

Läs mer om hungersnöd och livsmedelskriser

Smittsamma sjukdomar dödar enormt många människor varje år. Röda Korset utför ett viktigt arbete för att förebygga sjukdomar och stärka människornas hälsa runt om i världen.

Läs mer om epidemier och pandemier.

Röda Korset hjälper människor att förbereda sig och erbjuder nödhjälp när en jordbävning inträffar. 

Läs mer om jordbävningar

En tsunami eller flodvåg är en serie vågor som uppkommer av en kraftig rörelse på havsbotten och kan orsaka stor förödelse. Röda Korset erbjuder nödhjälp, hjälper till med återuppbyggnaden och utvecklar samfundens katastrofberedskap.

Läs mer om tsunamier

Översvämningar är en av de vanligaste naturkatastroferna. De orsakar stora skador. Röda Korset erbjuder nödhjälp, hjälper till med återuppbyggnaden och hjälper samfunden att förbereda sig.

Läs mer om översvämningar

Vulkanutbrott driver människorna från deras hem och skadar odlingsmarker. Röda Korset hjälper i efterspanings- och räddningsarbetet samt erbjuder nödhjälp.

Läs mer om vulkanutbrott

Arbetet pågår. Vi lägger till artikeln inom kort – tack för förståelsen.

Om du har frågor om ämnet, kontakta oss: info(at)rodakorset.fi