Tre zimbabwiska pojkar bredvid behållare med rent vatten.

Internationellt bistånd

Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är den största frivilligorganisationen som erbjuder humanitär hjälp i vårt land samt en av de viktigaste organisationerna som idkar utvecklingssamarbete.

Vi hjälper människor att klara sig igenom katastrofer och bygger upp friska och trygga samhällen på olika håll i världen. Röda Korsets hjälp är alltid neutral, opartisk och oberoende.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Röda Korsets logistikcentral
Röda Korsets logistikcentral
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag

Vårt internationella bistånd i siffror år 2024

 • För att stöda Afghanistans Röda Halvmånes hälsoprogram, 168 000 euro (FRK) och 504 000 euro (UM). Sakkunnig för att utveckla Röda Korsets kommunikation i Afghanistan.
 • Till samarbetet med enheterna för katastrofberedskap vid filippinska Röda Korset, 39 000 euro (FRK).
 • Biståndsarbetare till ekonomi- och förvaltningsuppgifter i Malaysia.
 • För att stöda Burkina Fasos hälsoprogram, 483 333 euro (UM, FRK).
 • 422 222 euro (UM, FRK, Stiftelsen Näsdagen) till stöd för burundiska Röda Korsets hälso- och skyddsprogram inom lokalsamhällen.
 • För utgifter för matsäkerhetsoperationen i Eswatini, 49 900 euro (FRK).
 • Organisationsutvecklingen av Röda Korset i Eswatini understöddes med 31 382 euro (FRK).
 • 671 988 euro (UM, FRK) till Röda Korsets utvecklingssamarbete i Sydsudan.
 • 9 300 euro (FRK) till hälsoprojektet vid Röda Korsets avdelning i Rumbek i Sydsudan.
 • Som stöd till Etiopiens Röda Kors program för utvecklingssamarbete, 555 148 euro (UM, FRK).
 • Etiopiens Röda Kors nödbiståndsprogram i Tigray understöddes med 136 578 euro (FRK).
 • 74 444 (UM, FRK) till Etiopiens Röda Kors hälsoprogram i Kumba-området.
 • 503 333 euro (UM, FRK) till kenyanska Röda Korsets projekt för sexuell och reproduktiv hälsa.
 • En kommunikationssakkunnig till Kenya för att utveckla godkännandet av och säkerheten för internationella Röda Korsets organisation samt att det når fram till hjälpbehövande samfund. En biståndsarbetare till områdeschef på östafrikanska Röda Kors och en till landschef i Kenya.
 • 250 000 euro (FRK) till Röda Korsets biståndsarbete i Kongos demokratiska republik.
 • 2,51 milj. euro (UM, FRK) till Röda Korsets biståndsarbete i Mali och Niger.
 • En kommunikationssakkunnig till Elfenbenskusten för att utveckla godkännandet av och säkerheten för internationella Röda Korsets organisation samt att det når fram till hjälpbehövande samfund.
 • 572 788 euro (UM, FRK, Islands Röda Kors) till stöd för sierraleonska Röda Korsets samhällsbaserade resiliensprogram.
 • 1,16 milj. euro (UM, FRK, Stiftelsen Näsdagen, Islands Röda Kors) för att stödja Somaliska Röda Halvmånes hälsoprogram.
 • 108 000 euro (FRK) för att hjälpa människor som lider av översvämningen i Tanzania.
 • 814 885 euro (ECHO, UM, FRK) till ett program som förbättrar epidemiberedskapen i Zimbabwe.
 • 599 474 euro (UM, FRK, danska Röda Korset) till Zimbabwes Röda Kors program som förbättrar krisuthålligheten.
 • 150 000 euro (FRK) för att utvidga zimbabwiska Röda Korset operation mot kolera.
 • En hälsovårdskoordinator och operationsledare till Zimbabwe.
 • 67 779 euro (FRK) för att täcka utgifterna för en klinik som skickats till Ukraina.
 • Biståndsarbetare som ledare till Röda Korsets biståndsprojekt i Ukraina.
 • Tre biståndsarbetare till Egypten till Röda Korsets lager- och transportuppgifter av bistånd till Gaza.
 • 150 000 euro (FRK) till Röda Korsets internationella kommittés biståndsprogram i Jemen.
 • Biståndsarbetare till Jordanien för att koordinera Röda Korsets internationella hjälp till Gaza. Lagerarbetare till Jordanien.
 • Överskötare och logistiker till palestinska området.
 • Drygt 3 miljoner euro till Röda Korsets biståndsarbete i Syrien och särskilt till inkludering av personer med funktionsnedsättning (UM, FRK).
 • 5 000 euro under 2024 (FRK) till deltagande i centrala koordinations- och planeringsmöten inom EU, Röda Korset- och Röda Halvmånenrörelsen.
 • 55 556 euro (UM, FRK) till utvecklingskommunikation.
 • 108 125 euro från finansieringen EU Horizon till ett projekt som strävar efter att minska och minimera avfall som uppkommer inom humanitärt bistånd.
 • 65 000 euro (UM, FRK) för att producera tjänster för inkludering av personer med funktionsnedsättning.
 • 108 000 euro (FRK) till Röda Kors- och Röda Halvmåne-organisationernas federationsarbete vars syfte är att minska katastrofriskerna, samt för skydd, jämlikhet och delaktighet.
 • 184 484 euro (UM, FRK) för att förbättra Röda Korsets och Röda Halvmånens nationella organisationers godkännande och säkerhet samt att man ska nå de hjälpbehövande.

Katastroftyper

Klimatförändringen beror på att den naturliga växthuseffekten förstärks, när mängden växthusgaser som människan producerar ökar kraftigt i atmosfären.

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning och i allra högsta grad även en humanitär kris.

Läs mer om klimatförändringen

Torka är långa perioder med lite eller inget regn och som i värsta fall kan leda till ökenspridning.

På grund av klimatförändringen har de torra perioderna i många områden blivit fler och längre. Om en torka blir långvarig kan den förvandlas till en katastrof. 

Läs mer om torka

En storm klassas som en orkan när vindhastigheten är minst 33 m/s. Orkanens diameter kan vara mellan 300 och 1 000 kilometer, och en orkan kan nå upp till 10–15 kilometers höjd.

Orkaner orsakar i värsta fall dödsfall, skador och stora materiella skador.

Läs mer om orkaner

Krig orsakar förödelse och osäkerhet samt tvingar människor att lämna sina hem. Nuförtiden förs krig sällan enbart mellan länder.

Läs mer om krig

Det finns flera bakgrundsfaktorer till hungersnöd och osäker livsmedelsförsörjning. Man talar om osäker livsmedelsförsörjning när människor inte har tillgång till mat: det finns för lite mat eller så är den otillgänglig på grund av höga priser, som kan bero på olika saker, eller på grund av distributionsproblem. Osäker livsmedelsförsörjning är ofta en följd av fattigdom.

Läs mer om hungersnöd och livsmedelskriser

Smittsamma sjukdomar dödar enormt många människor varje år. Även nya virus dyker regelbundet upp. Epidemier bryter ut överallt i världen, men är svårast att bekämpa i länder med dåliga levnadsförhållanden och sjukvårdssystem. 

Läs mer om epidemier och pandemier

En jordbävning är skakningar som uppstår när spänningar i berggrunden plötsligt utlöses. Största delen av jordbävningarna inträffar i områden där kontinentalplattorna möts.

Läs mer om jordbävningar

En tsunami eller flodvåg är en serie vågor som uppkommer av en kraftig rörelse på havsbotten och kan orsaka stor förödelse.

Tsunamivågen förstör hus, infrastruktur och växtlighet upp till flera kilometer upp på land. Vågen orsakar skador även när den drar sig tillbaka.

Läs mer om tsunamier

Översvämningar kan orsakas av kraftiga regn, förhöjda havsnivåer, orkaner, snabbare snösmältning än vanligt eller av att en damm brister. Översvämningar kan uppstå mycket snabbt eller under en lång tid.

Översvämningar är en av de vanligaste naturkatastroferna och orsakar stora skador på byggnader, infrastruktur och näringsverksamhet, såsom odlingar och boskap.

Läs mer om översvämningar

Vid vulkanutbrott slungas vulkaniska stenar, lava, aska och gaser upp till jordens yta eller ut i jordens atmosfär. Utbrotten kan variera från relativt lugna lavaströmmar till plötsliga explosioner.

Vulkanutbrott kan driva människorna från deras hem och skada odlingsmarker.

Läs mer om vulkanutbrott

Arbetet pågår. Vi lägger till artikeln inom kort – tack för förståelsen.

Om du har frågor om ämnet, kontakta oss: info(at)rodakorset.fi