Tre zimbabwiska pojkar bredvid behållare med rent vatten.

Internationellt bistånd

Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är den största frivilligorganisationen som erbjuder humanitär hjälp i vårt land samt en av de viktigaste organisationerna som idkar utvecklingssamarbete.

Vi hjälper människor att klara sig igenom katastrofer och bygger upp friska och trygga samhällen på olika håll i världen.

Vårt bistånd från Finland ut i världen är antingen ekonomiskt stöd, material- eller personhjälp.

Röda Korsets hjälp är alltid neutral, opartisk och oberoende. 

Läs mer nedan om Finlands Röda Kors humanitära bistånd, utvecklingssamarbete och enheter för katastrofberedskap samt om att ansöka om att bli biståndsarbetare.

Finlands Röda Kors internationella bistånd år 2022

 • 557 451 euro (UM, FRK) till stöd för ett hälsoprogram samt 900 000 euro (UM) för humanitär hjälp till afghanska Röda Halvmånen.
 • Fyra biståndsarbetare till Afghanistan.
 • 50 000 euro (FRK) för utveckling av Armeniska Röda Korsets verksamhetsberedskap.
 • En biståndsarbetare för att utveckla Armeniska Röda Korsets frivilligverksamhet.
 • 70 000 euro (FRK) för att stödja Bhutanska Röda Korsets arbete.
 • 45 000 euro (FRK) för att förbättra Filippinska Röda Korsets katastrofberedskap.
 • En biståndsarbetare till Filippinerna.
 • 1 236 940 euro till beredskap för katastrofer och hälsohot i Kambodja (ECHO).
 • Tre biståndsarbetare till Kambodja.
 • Kläder, skor och biståndsmaterial att dela ut bland hjälpbehövande i Kazakstan. 65 000 euro (FRK) för kostnader för transport, förtullning och lokal distribution.
 • En biståndsarbetare till Malaysia.
 • 283 333 euro (UM, FRK) för ett hälso- och resiliensprojekt samt 312 222 euro (UM, FRK) för ett projekt för katastroftålighet i stadsområden till burmesiska Röda Korset.
 • 55 556 euro (UM, FRK) för ett projekt för tidig varning och verksamhet samt 430 000 euro (UM, FRK) för ett program som förbättrar samhällenas tålighet till Nepals Röda Kors.
 • 245 000 EUR (UM) för att finansiera verksamheten av logistikenheten som skickades för att hjälpa översvämningsoffren i Pakistan.
 • 11 experter inom logistikbranschen till Pakistan.
 • 105 000 euro (FRK) för att hjälpa översvämningsoffren i Pakistan.
 • 101 370 euro för att stödja Tadzjikistanska Röda Halvmånens hjälparbete (Echo).
 • En biståndsarbetare till Tadzjikistan.
 • En biståndsarbetare till Thailand för att samordna och utveckla mobiliseringen av resurser.
 • 55 556 euro (UM, FRK) för att stödja Röda Korsets hälsoarbete i Burkina Faso.
 • 77 778 euro (UM, Näsdagsinsamlingen) till burundiska Röda Korset till stöd för ett samhällsbaserat hälsoprogram och 474 444 euroa (UM, Näsdagsinsamlingen) för att stödja hälso- och skyddsarbetet.
 • 772 000 euro (UM) till stöd för livsmedelsförsörjningen i eSwatini, 1 598 956 euro (ECHO) till stöd för förmågan hos Röda Korset i eSwatini att minska risker och förbereda sig för katastrofer samt 48 192 euro (FRK) för utveckling av organisationen.
 • 396 804 euro för att stödja Röda Korsets hjälparbete i Eswatini (ECHO).
 • Tre biståndsarbetare till eSwatini.
 • 588 889 euro (UM, FRK) till sydsudanesiska Röda Korset till stöd för ett planeringsprojekt och 200 000 euroa (FRK) för livsmedelssäkerhetsprogrammet i Sydsudan.
 • 2,5 miljoner euro (UM) för Internationella rödakorskommitténs (ICRC) biståndsarbete i Etiopien.
 • 384 667 euro (UM, FRK) till etiopiska Röda Korset till stöd för en nödhjälpsoperation och 368 889 euro (UM, FRK) för ett utvecklingssamarbetsprogram.
 • 52 222 euro (UM, FRK) till Etiopiska Röda Korsets hälsoprogram.
 • Sex biståndsarbetare till Etiopien.
 • 31 111 EUR (UM, FRK) för projektet för tidig varning och verksamhet som genomförts med Kenyanska Röda Korset samt 330 000 EUR (FRK) för biståndsarbetet för torka- och matkrisen.
 • 385 556 euro (UM, FRK) till kenyanska Röda Korset för ett projekt inom sexuell och reproduktiv hälsa, sexuella och reproduktiva rättigheter samt könsrelaterat våld.
 • 127 778 euro (UM, FRK) till kenyanska Röda Korset till stöd för ett skogsjordbruksprogram och 170 000 euro (UM, FRK) för ett coronavaccinationsprogram.
 • Tio biståndsarbetare till Kenya.
 • 338 889 euro (UM, FRK) till stöd för Malawiska Röda Korets samhällsbaserade program.
 • En hälsovårdsexpert till Malawi.
 • 552 222 euro (UM, FRK) till nigeriska Röda Korset till stöd för ett program som främjar sexuell och reproduktiv hälsa.
 • En biståndsarbetare till Niger.
 • 16 111 EUR (UM, FRK) för projektet för tidig varning och verksamhet som genomförts med Ruandiska Röda Korset.
 • 316 700 euro (UM, FRK) till Röda Korset i Sierra Leone till stöd för ett hälsoprogram och 291 111 euro (UM, FRK) för samhällsbaserade resiliensprogram.
 • 465 525 euro för genomförandet av skogsplanteringsprojektet av Röda Korset i Sierra Leone (finansierat av Isländska Röda Korset).
 • En biståndsarbetare till Sierra Leone.
 • 3,6 miljoner euro för att stödja hjälparbetet i Somalia tillsammans med Somaliska Röda Halvmånen samt Norska och Danska Röda Korset (ECHO).
 • 400 000 euro (FRK) till Somaliska Röda Halvmånens kontantbiståndsprogram för att klara av problemen orsakade av torkan.
 • 277 778 euro (UM) för att hjälpa med hungerkrisen i Somalia.
 • 533 333 euro (UM, Näsdagsinsamlingen) till stöd för somaliska Röda Halvmånens hälsoprogram samt 176 166 euro (ECHO) till stöd för somaliska Röda Halvmånens förmåga att minska risker och förbereda sig för katastrofer.
 • En biståndsarbetare till Somalia.
 • 15 556 EUR (UM, FRK) för projektet för tidig varning och verksamhet som genomförts med Tanzaniska Röda Korset.
 • En biståndsarbetare till Tanzania.
 • 124 444 euro (UM, FRK) till stöd för zimbabwiska Röda Korsets samhällsbaserade hälso- och beredskapsprogram samt 145 556 euro (UM, FRK) för ett pilotprojekt inom proaktivt finansieringsarbete.
 • 509 967 euro (UM, FRK) till zimbabwiska Röda Korset till stöd för ett resiliensprojekt och 37 056 euro (FRK) för zimbabwiska Röda Korsets verksamhet.
 • Två biståndsarbetare till Zimbabwe.
 • 156 667 euro (UM, FRK) för att främja rödakorsföreningars verksamhet och den ekonomiska hållbarheten i Eswatini, Sierra Leone, Burundi och Zimbabwe.
 • 205 555 euro (UM, FRK) till stöd för jemenitiska Röda Korsets hälsoarbete.
 • 2,5 miljoner euro (UM) för Internationella rödakorskommitténs nödhjälpsoperation i Jemen.
 • En biståndsarbetare till Libanon för bedömning av hjälpbehovet.
 • 396 333 euro till Internationella Rödakorsfederationens (IFRC) Covid-19-projekt i Libanon.
 • 2,7 miljoner euro (UM) till stöd för Röda Korsets biståndsarbete i Syrien.
 • Tre biståndsarbetare till Syrien.
 • 1,2 miljoner euro (UM, FRK) till stöd för verksamheten vid Syriens sju största vattenverk för att trygga rent vatten för 9,5 miljoner människor.
 • En biståndsarbetare till Bulgarien, Moldavien, Rumänien och Slovakien.
 • 12,2 milj. euro (UM, FRK) för Röda Korsets biståndsarbete i Ukraina och de närliggande områdena. Hjälpen omfattar bland annat en hälsoklinik, olika slags materialhjälp, såsom sjukvårdsmaterial för sjukhusens behov, logistikhjälp och kontant bistånd.
 • 10 miljoner (FRK) till kontantbidrag i Ukraina som genomförs av Internationella Rödakorsfederationen.
 • 840 000 EUR (FRK) för att stödja Röda Korsets mobila hälsoenheter i Ukraina.
 • 118 000 euro (FRK) för inkvarteringsutrustning för interna flyktingar i Ukraina och 202 000 euro (FRK) för köksredskap.
 • 107 584 euro (FRK) för material- och transportkostnader i Ukraina.
 • 540 000 euro (FRK) till Ukraina för anskaffning och leverans av generatorer, värmeaggregat och tältmaterial.
 • 27 biståndsarbetare till Ukraina, bland annat experter inom transport, lagring, hälso- och sjukvård samt ekonomi och administration.
 • 22 biståndsarbetare till Polen, bland annat experter inom transport, lagring, psykosocialt stöd samt ekonomi och administration.
 • 15 biståndsarbetare, bland annat logistikexperter, till Ungern.
 • 336 742 euro (Echo, FRK, Estniska, Lettiska och Litauiska Röda Korset) för projektet EvRe (Evacuation Ready) som syftar till att stärka samarbetet mellan Röda Korset och myndigheterna i evakueringssituationer.
 • 68 337 euro (UM, FRK) till Finlands Röda Kors program för utvecklingssamarbete för att stödja projektet för inklusion av personer med funktionsnedsättning.
 • 26 300 euro (FRK) för utveckling av den strategiska kompetensen för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet.
 • 86 667 EUR (UM, FRK) för projektet för tidig varning och verksamhet i flera länder.
 • 300 000 euro (FRK) för att stödja Internationella Rödakorsfederationens katastroffond.
 • 327 578 euro (UM, FRK) till stöd för Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) partnerprogram SAF. Målet med SAF (Safer Access Framework) är att hjälpa nationella föreningar att öka sin förmåga och beredskap för att säkert och effektivt svara på humanitära behov.
 • 58 889 euro (UM, FRK) för det globala utvecklingssamarbetets kommunikationsprogram.
 • 97 000 euro (FRK) till vidareutveckling av kvalitetssystemet för projekthantering samt till årliga underhållsavgifter.
 • Bistånd gavs till biståndsarbetet efter jordbävningen i Haiti till ett belopp om 100 000 euro.
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Lyssna på podcasten! Hurdant är det att arbeta i ett konfliktområde?
Poddradio om Biståndsarbetare ute i världen
Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Röda Korsets logistikcentral
Logistikcentralen
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag

Olika slags katastrofer

Klimatförändringen beror på att den naturliga växthuseffekten förstärks, när mängden växthusgaser som människan producerar ökar kraftigt i atmosfären.

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning och i allra högsta grad även en humanitär kris.

Läs mer om klimatförändringen

Torka är långa perioder med lite eller inget regn och som i värsta fall kan leda till ökenspridning.

På grund av klimatförändringen har de torra perioderna i många områden blivit fler och längre. Om en torka blir långvarig kan den förvandlas till en katastrof. 

Läs mer om torka

En storm klassas som en orkan när vindhastigheten är minst 33 m/s. Orkanens diameter kan vara mellan 300 och 1 000 kilometer, och en orkan kan nå upp till 10–15 kilometers höjd.

Orkaner orsakar i värsta fall dödsfall, skador och stora materiella skador.

Läs mer om orkaner

Krig orsakar förödelse och osäkerhet samt tvingar människor att lämna sina hem. Nuförtiden förs krig sällan enbart mellan länder.

Läs mer om krig

Det finns flera bakgrundsfaktorer till hungersnöd och osäker livsmedelsförsörjning. Man talar om osäker livsmedelsförsörjning när människor inte har tillgång till mat: det finns för lite mat eller så är den otillgänglig på grund av höga priser, som kan bero på olika saker, eller på grund av distributionsproblem. Osäker livsmedelsförsörjning är ofta en följd av fattigdom.

Läs mer om hungersnöd och livsmedelskriser

Smittsamma sjukdomar dödar enormt många människor varje år. Även nya virus dyker regelbundet upp. Epidemier bryter ut överallt i världen, men är svårast att bekämpa i länder med dåliga levnadsförhållanden och sjukvårdssystem. 

Läs mer om epidemier och pandemier

En jordbävning är skakningar som uppstår när spänningar i berggrunden plötsligt utlöses. Största delen av jordbävningarna inträffar i områden där kontinentalplattorna möts.

Läs mer om jordbävningar

En tsunami eller flodvåg är en serie vågor som uppkommer av en kraftig rörelse på havsbotten och kan orsaka stor förödelse.

Tsunamier förstör hus, infrastruktur och växtlighet upp till flera kilometer upp på land. Vågen förstör även när den drar sig tillbaka.

Läs mer om tsunamier

Översvämningar kan orsakas av kraftiga regn, förhöjda havsnivåer, orkaner, snabbare snösmältning än vanligt eller av att en damm brister. Översvämningar kan uppstå mycket snabbt eller under en lång tid.

Översvämningar är en av de vanligaste naturkatastroferna och orsakar stora skador på byggnader, infrastruktur och näringsverksamhet, såsom odlingar och boskap.

Läs mer om översvämningar

Vid vulkanutbrott slungas vulkaniska stenar, lava, aska och gaser upp till jordens yta eller ut i jordens atmosfär. Utbrotten kan variera från relativt lugna lavaströmmar till plötsliga explosioner.

Vulkanutbrott kan driva människorna från deras hem och skada odlingsmarker.

Läs mer om vulkanutbrott

Arbetet pågår. Vi lägger till artikeln inom kort – tack för förståelsen.

Om du har frågor om ämnet, kontakta oss: info(at)rodakorset.fi