26.11.2020

Hungersnöd och livsmedelskriser

Fotograf: Alyona Cynenko / ICRC

Röda Korset hjälper människor som lider av en livsmedelskris igenom det värsta.

Hundratals miljoner människor runt om i världen lider av brist på mat. Dålig tillgång på mat och dyr mat leder dessutom till att miljarder människor inte kan äta hälsosam och näringsrik mat.

Man fruktar att coronapandemin kommer att förvärra situationen avsevärt.

Det finns flera bakgrundsfaktorer till hungersnöd och osäker livsmedelsförsörjning.

Man talar om osäker livsmedelsförsörjning när människor inte har tillgång till mat: det finns för lite mat eller så är den otillgänglig på grund av höga priser eller distributionsproblem. Osäker livsmedelsförsörjning är ofta en följd av fattigdom.

Torkan är en långsamt framskridande katastrof som utvecklas under många år. På många ställen förvärras situationen av effekterna av klimatförändringen.

Befolkningen på landsbygden kan klara sig genom en eller två regnfria perioder samt skörde- och boskapsförluster. Situationen blir riktigt allvarlig när lagren töms och det inte längre finns någon köpkraft.

De undernärda människornas motståndskraft försvagas, vilket gör det enklare för sjukdomar att bryta ut. Brist på vatten tvingar människorna att använda förorenat vatten, varvid risken för att insjukna i vattenburna sjukdomar ökar.

Under hungersnöd som orsakas av torka fäster man även särskild uppmärksamhet vid tillgången på tryggt vatten och sanitet, som även den blir lidanden när grundvattenreserver och källor har sinat.

Problem med livsmedelsförsörjningen tvingar människorna till andra områden. Sannolikheten för att sjukdomar ska bryta ut ökar när människorna bor i tillfälliga läger. Brist på betesmarker och vatten gör att boskapshjordarna krymper, vilket är påfrestande för familjer som är beroende av sin boskap.

Hungersnöd

Hungersnöd beror vanligtvis på flera faktorer och kan uppstå överraskande snabbt.

Hungersnöd är en exakt definierad nödsituation. Generellt används IPC:s (Integrated Food Security Phase Classification) definition av de olika nivåerna av matbrist, varav hungersnöd är den värsta.

Röda Korset fokuserar på ordnande av matutdelning, rent vatten och primärvård. Människornas näringsintag övervakas, och man satsar på att ta hand om särskilt sårbara grupper, såsom gravida kvinnor och barn under fem år.

I vissa fall försöker man hitta nomadgrupper och andra mobila människogrupper för att trygga även deras livsmedelsförsörjning.

Mer långsiktig livsmedelsförsörjning främjas genom att man delar ut frön och verktyg samt utvecklar bevattningssystem.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?