23.03.2023

Poddradio om Biståndsarbetare ute i världen

Människor bärande på biståndsutrustning.
Fotograf: Ari Räsänen / Suomen Punainen Risti

Biståndsarbetarna berättar i poddradioserien vad som får dem att arbeta i katastrof- och konfliktområden.

Det finns omkring 700 personer i Finlands Röda Kors biståndsarbetarreserv och när en katastrof slår till eller det behövs aktörer till utvecklingssamarbetet är de klara att åka till biståndsoperationer. Biståndsarbetarna, dvs. delegaterna, är yrkesfolk i olika branscher och de arbetar inom många olika sektorer såsom hälsovård, logistik och ekonomiförvaltning.

Poddradion om Biståndsarbetare ute i världen ger dem möjlighet att själva berätta vad som fick dem att delta i biståndsarbetet och vad som får dem att fortsätta.

Lyssna på poddradion om Biståndsarbetare ute i världen

Lyssna till avsnittet här >>

En man i halvnärbild.
Ari Seppälä var imponerad av sina kollegors yrkeskunnighet under operationen i Ukraina. Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Ari Seppälä är en erfaren biståndsarbetare, men konflikten i Ukraina och biståndsoperationen på grund av den våren 2022 var en annorlunda upplevelse även för honom. Redan biståndsoperationens omfattning och antalet personer som behövde hjälp var exceptionellt stora.

”Till skillnad från naturkatastrofer utvecklas konflikten hela tiden. Man kan inte göra så långsiktiga planer som man kanske kan i andra situationer”, berättar Seppälä.

Han var mycket imponerad av sina kollegors yrkeskunnighet i Ukraina och Polen samt människornas förmåga att anpassa sig till svåra situationer.

Lyssna till avsnittet här >>

Saara Pihlaja on työskennellyt monilla konflikti- ja kriisialueilla.
Saara Pihlaja on työskennellyt monilla konflikti- ja kriisialueilla. Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Saara Pihlaja, fysioterapeut och magister i internationell hälsa, har arbetat som Finlands Röda Kors biståndsarbetare, särskilt i konfliktområden.

Hon inledde sin karriär i Irak där hon bland annat skötte sådana som skadats genom våld. Pihlaja berättar under intervjun vad som fick henne att ge sig för biståndsarbetet och vad som fick henne att fortsätta – och vad allt skojigt sker under biståndsoperationer.

Intervjun finns också i textform (pdf).

Lyssna till avsnittet här >>

Toni Laitinen on kokenut kriisialueiden logistikko.
Toni Laitinen on kokenut kriisialueiden logistikko. Fotograf: Toni Laitisen kotialbumi

”Ibland känns det som ett under att vissa människor ännu är i livet under alla ytterligare problem som de möter, sägerToni Laitinen. Han har deltagit i Finlands Röda Kors biståndsoperationer bland annat i Eswatini och där ordnat med utdelning av kontant bistånd till människor som lider av torka. 

Under intervjun berättar han vad han lärt sig av sina lokala kolleger och vad tio euro betyder för en eswatinier.

Intervjun finns också i textform (pdf).

Lyssna till avsnittet här >>

Terhi Heinäsmäki on työskennellyt kriisialueilla monella vuosikymmenellä.
Terhi Heinäsmäki on työskennellyt kriisialueilla monella vuosikymmenellä. Fotograf: Jenna Lehtonen / Suomen Punainen Risti

Läkaren Terhi Heinäsmäki har utfört en lång karriär som biståndsarbetare hos Röda Korset. Den senaste kommenderingen var till Kenya där konsekvenserna av klimatförändringen redan ses tydligt. Det får henne ibland att känna sig kraftlös.

”Men jag är inte en människa av det slaget som blir liggande i elden”, säger hon.

Under intervjun berättar hon hur biståndsarbetet har förändrats längs åren och hur man kunde förhindra hungersnöd i Afrikas horn.

Intervjun finns också i  textform (pdf).

Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp