26.11.2021

”Det har väckt djupa känslor”

En kvinna med ansiktsmask i halvnärbild som hanterar provrör vid ett skrivbord.
Fotograf: Jenelle Eli / IFRC

I operationen som Röda Korset och SOS Méditerranée genomför räddas flyktingar som försöker ta sig till Europa ur havet.

I oktober–november 2021 deltog barnmorskan Arja Savolainen från Kuopio i en räddningsoperation i Medelhavet som genomförs av internationella Röda Korset och organisationen SOS Méditerranée. Savolainen arbetade i hälsoteamet på fartyget Ocean Viking, som patrullerar på havet och tar emot flyktingar som räddats ur havet.

Under Savolainens resa togs totalt 314 flyktingar ombord på Ocean Viking. Av dessa var 89 barn.

Vad handlade räddningsoperationen om, Arja?

– Ocean Viking patrullerar nära Libyen, eftersom det kommer flyktingar därifrån till Europa, ofta i dåligt utrustade gummibåtar. SOS Méditerranée letar efter flyktingar och hjälper dem ombord på Ocean Viking, som är ett 70 meter långt fraktfartyg. På fartyget ordnar Röda Korset hälsovård och annat stöd för dem.

Vilka uppgifter hade du?

– Jag hade rollen som sjukskötare och barnmorska. Till mitt ansvarsområde hörde att ta hand om kvinnor och barn. De minsta barnen jag vårdade var bara några månader gamla. Utöver kvinnor och barn tog jag emot även andra patienter som behövde vård vid vår hälsopunkt. Även att bekämpa spridningen av coronaviruset var en viktig del av mitt arbete. Förutom i vårdarbetet deltog jag även i andra uppgifter på fartyget, till exempel matutdelning, underhåll av utrustning, renhållning, allmän övervakning av passagerarna och rekreationsverksamhet.

I hurdant skick var patienterna?

– Patienternas skick varierade. Många anlände med helt våta kläder. Många var förkylda, hade huvudvärk, hudproblem och olika typer av smärtor. De hade varit tvungna att sitta upp till ett dygn i en gummibåt och tillbringat också långa perioder under mycket dåliga förhållanden på den libyska sidan. En del hade öppna sår, små krosskador och andra skador. De fick även mycket samtalshjälp, eftersom resan hade varit lång, tröttsam och psykiskt påfrestande.

89 barn räddades ombord på fartyget. Hur påverkas de av en sådan här situation?

– Barnen led väldigt mycket av alla förändringar och kunde ana föräldrarnas nöd, förvirring och skräck. Vi hade många omkring ett år gamla barn, men också skolbarn i åldern 5–12 år som redan kunde följa vad som var på gång.

Hur känns det att se barn i en sådan här situation?

– Jag måste säga att det har väckt djupa känslor. Jag har deltagit i många biståndsoperationer, till exempel i flyktingläger samt i katastrof- och jordbävningsområden, men det här arbetet har varit exceptionellt konkret och påtagligt. Jag har sett hur små barn och deras mammor sätts i säkerhet på fartyget mitt i natten och räddas från en nästan säker drunkningsdöd. Det har varit oförglömligt och givande att få vara med och hjälpa dem.

Du har deltagit i Finlands Röda Kors biståndsoperationer sedan år 2003. Vad fick dig att anmäla dig till just den här operationen?

– Jag ville fortsätta det arbete som jag inledde år 2016 i ett flyktingläger i Grekland, för att hjälpa flyktingar som försöker ta sig till Europa nu när flyktingvägarna blivit farligare. När jag fick möjligheten att åka för att hjälpa anmälde jag mig genast.

Vilka andra tankar väcker situationen?

– När jag ser och hjälper människor som räddats tänker jag på hur de varit tvungna att lämna sitt hemland och sin familj. Det har inte varit ett lätt val och nödvändigtvis inte ett val överhuvudtaget, utan de har bara varit tvungna att lämna allt.

Finlands Röda Kors har stött SOS Méditerranée och internationella Röda Korsets räddningsoperation med 100 000 euro ur sin katastroffond.

Röda Korsets internationella bistånd
Röda Korsets internationella bistånd
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp