Tre leende män i Röda Korsets kläder fyller på behållare med rent vatten.

Logistikcentralen

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Biståndsförsändelser till världen och hemlandet skickas från Finlands Röda Kors logistikcentral i Kalkku i Tammerfors. 

Logistikcentralen skaffar de biståndsmaterial som behövs inom Finlands Röda Kors humanitära biståndsoperationer och utvecklingssamarbetsprogram och ser till att de lagras, packas och transporteras till sina objekt både i Finland och utomlands.

Katastrofer inträffar vanligen utan förvarning, så material som Finlands Röda Kors ERU-enheter för katastrofberedskap behöver är i ständig beredskap att snabbt skickas iväg. Vid behov kan materialet utnyttjas även i biståndsoperationer i hemlandet. 

På logistikcentralen i Kalkku arbetar ett tjugotal ordinarie anställda med materialanskaffningar, teknik, logistik och hälsovård.

Logistikcentralen skaffar biståndsmaterialen

Röda Korsets logistikcentral gör mångsidiga anskaffningar, för att Röda Korset ska kunna hjälpa så snabbt och effektivt som möjligt i olika katastrofsituationer.

De vanligaste biståndsmaterialen som delas ut direkt till hjälpmottagarna är filtar, livsmedel, tält, kaminer, vattendunkar, skyddspresenningar, myggnät och hygienförpackningar.

Två rödakorsanställda hämtar förnödenheter på logistikcentralen, där de höga och långa hyllorna är fulla av material.
Biståndsmaterial på väg till Bangladesh. Fotograf: Maria Santto / Finlands Röda Kors

På logistikcentralen finns det gott om färdigt införskaffade och förpackade produkter som kan skickas iväg snabbt. Största delen av anskaffningarna görs dock på längre sikt, till exempel för långsiktigt utvecklingssamarbete.

För att säkerställa att nödhjälpen håller jämn kvalitet har det internationella Röda Korset utvecklat standarder för de vanligaste biståndsmaterialen. De gemensamma produktkraven möjliggör massproduktion av biståndsmaterial och säkerställer att likvärdiga material delas ut till hjälpmottagarna.

Du kan läsa om standarderna på det internationella Röda Korsets webbplats. Internationella Röda Korset har även ramavtal med varuleverantörer när det gäller de viktigaste produkterna.

Biståndsmaterial lastades på ett flygplan på Tammerfors-Birkala flygplats. Med hjälp av materialen hjälpte Röda Korset jordbävningsoffer i Nepal. Fotograf: Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors

I mån av möjlighet strävar man efter att skaffa biståndsmaterialen på plats, vilket stödjer det lokala arbetet och produktionen. Genom att agera på detta sätt kan ofta även transportkostnaderna sänkas och biståndsmaterial som lämpar sig för den lokala kulturen erbjudas .

Vid jämförelse av offerter fäster Finlands Röda Kors uppmärksamhet vid kvaliteten och priset på materialen samt vid deras lämplighet och leveranstider.

Beredskapslagring är en viktig del av Röda Korsets verksamhet. I katastrofsituationer som kräver snabbt agerande skickas biståndsmaterialen till de hjälpbehövande från antingen Finlands Röda Kors eller det internationella Röda Korsets lager.

Finlands Röda Kors stödjer det internationella Röda Korset även genom att köpa och leverera biståndsmaterial för behoven inom Röda Korsets biståndsoperationer på olika håll i världen.

Internationellt bistånd är möjligt med stöd av katastroffondens bidragsgivare, utrikesministeriet och Europeiska unionen. Även företag stödjer Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet.

Klädhjälp

Finlands Röda Kors tar emot hela och rena vardagskläder som skickas till humanitära operationer i till exempel Mongoliet och Tadzjikistan. Mottagningen av kläder vid logistikcentralen i Kalkku upphör 31.10.2021. Mottagningen av kläder fortsätter som normalt på Kontti-kedjans varuhus.
Donera till klädhjälpen

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap