26.11.2020

Orkaner

Fotograf: Nina Svahn / Suomen Punainen Risti

De årligen återkommande orkanerna orsakar i värsta fall dödsfall, skador och stora materiella skador.

I en orkan är vindhastigheten minst 33 m/s. En tropisk cyklon är ett kraftigt lågtryck i tropikerna i kombination med vindar med orkanstyrka.

I värsta fall orsakar orkaner dödsolyckor och skador samt omfattande materiella skador genom att förstöra byggnader, infrastruktur och försörjningsmöjligheter, såsom odlings- och betesmarker.

Orkaner åtföljs ofta av kraftiga regn och översvämningar, vilket ökar risken för sjukdomsepidemier när smutsigt vatten väller fram och förgiftar vattenkällor.

Hur uppstår en orkan?

Tropiska cykloner uppstår på sommaren och hösten nära ekvatorn, när havsvattnets yttemperatur har stigit till minst +26 °C. Över havet börjar luften stiga kraftigt och ett lågtryck bildas. Samtidigt avdunstar stora mängder vattenånga från havet som när den stiger förtätas till regn. Då frigör vattenångan värme, vilket förstärker lågtrycket.

I orkanens centrum, det vill säga i stormens ögon, står vinden stilla. Omkring centrum stiger luften kontinuerligt uppåt i en spiral. Från de omgivande områdena strömmar luften längs havsytan mot stormens öga.

En storm klassas som en orkan när vindhastigheten är minst 33 m/s. Orkanens diameter kan vara mellan 300 och 1 000 kilometer, och en orkan kan nå upp till 10–15 kilometers höjd. De ständiga rådande vindarna, såsom passad- eller monsunvindarna, pressar cyklonerna mot kontinenternas östkust med en hastighet på 20–50 km/h.

Stormvindarna, regnen och vågorna är som kraftigast alldeles utanför stormens öga. När orkaner kommer in över en kontinent eller kalla havsområden förlorar de snabbt sin kraft. Detta beror på att de inte längre får sin kraft från vattenångan som avdunstar från havet.

Effekterna av en orkan

  • Vinden förstör byggnader, infrastruktur och näringsverksamheter.
  • Stormvindarna och översvämningarna för med sig salt havsvatten ut på åkrarna, vilket kan förstöra odlingsmarkerna för många år framöver.
  • Åskan slår ut elförsörjningen och blixtarna orsakar bränder.
  • Risken för flodvågor ökar när lågtrycket suger vattennivån uppåt.
  • Störtregnen orsakar översvämningar.
  • Regnen orsakar jordskred, i synnerhet i bergsområden.
  • Förorenat vatten sprider smittsamma sjukdomar och ökar risken för epidemier.

Röda Korset hjälper

När en orkan närmar sig deltar Röda Korsets frivilliga i evakueringen av människorna och hjälper dem att förbereda sig för det som ska komma.

Efter att orkanen har slagit till hjälper Röda Korset myndigheterna i efterspanings- och räddningsarbetet och ger första hjälpen. Röda Korset delar ut förnödenheter, till exempel tält, presenningar, filtar, vattendunkar och hygienförpackningar. Vi ombesörjer även mathjälp, primärvård samt behovet av rent vatten och toaletter.

Vi hjälper även familjemedlemmar att hitta varandra och ger människor psykiskt stöd.

Kort efter att biståndsoperationen har inletts börjar Röda Korset planera återuppbyggnaden och förbättringen av katastrofberedskapen. Principen för Röda Korsets humanitära bistånd är att styra tio procent av de medel som reserverats för biståndsverksamhet till katastrofberedskap. Målet är att lära sig av tidigare katastrofer och förbereda sig bättre för kommande katastrofer.

Beredskap

Orkanernas utveckling följs med hjälp av vädersatelliter. Vid behov ger man en stormvarning vid kusterna och evakuerar människorna. Man försöker förebygga orkanskador genom att bygga hus som är mer hållbara och längre bort från strandlinjen. Man kan även försöka skydda städer med hjälp av dammar och skyddsvallar.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?