26.11.2020

Torka

Fotograf: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

På grund av klimatförändringen har de torra perioderna blivit fler och längre.

Torka är långa perioder med lite eller inget regn och som i värsta fall kan leda till ökenspridning.

Långvarig torka kan betyda mycket olika saker på olika håll i världen. Torrperioder är ett återkommande naturfenomen, men på grund av klimatförändringen har de torra perioderna blivit fler och längre.

Torkan omvandlas till en katastrof när människorna har använt upp sina besparingar, matförråd och andra överlevnadssätt. Skördeförlusterna till följd av torka leder till osäker livsmedelsförsörjning, undernäring, hungersnöd, epidemier och flyktingskap.

Under torra perioder uppstår det även konkurrens om resurserna, till exempel odlingsmarker och vatten, mellan samhällena. I värsta fall kan bristen eskalera till våldsamheter.

Torka är ett förrädiskt fenomen som utvecklas långsamt men med förödande konsekvenser. Torka som pågått i åratal påverkar människornas försörjning – jordbruk och herdeverksamhet – på ett förlamande sätt. Med hjälp av lager och byteshandel klarar människorna i allmänhet några skördeförluster.

Ökenspridningen börjar när jorden torkar ut och förstörs så att marken blir obrukbar. På grund av för intensivt jordbruk, överbetning och avskogning förlorar marken sin förmåga att återhämta sig efter torka.

Röda Korset förebygger genom att

  • dela ut frön, gödningsmedel och verktyg
  • planera bevattningssystem
  • stödja projekt för grönsaksodling, fjäderfäproduktion och fiskodlingar
  • stödja förflyttning av boskap från gårdarna till betesmarkerna
  • dela ut foder
  • bygga vattentråg till djuren
  • diversifiera inkomstkällorna
  • stödja yrkesutbildning, det vill säga göra det enklare att skaffa levebröd.

Röda Korset hjälper

De huvudsakliga hjälpformerna vid svår torka är matutdelning och att erbjuda rent vatten och primärvård tillsammans med uppföljning av livsmedelsförsörjningen.

Nödhjälpen är endast en bro över den värsta avgrunden. Samtidigt strävar vi efter att säkerställa människornas utkomst genom mer långvariga program, där vi till exempel bygger bevattningssystem och ger människor yrkesutbildning.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?