03.11.2021

Röda Korset sammanfattar information om klimatrisker

Fotograf: Saara Mansikkamäki

Finlands Röda Kors har sammanställt information om klimatförändringens effekter på människornas hälsa samt på livsmedelsförsörjningen i Afrika och Asien.

Internationella Röda Korsets klimatcenter har på initiativ av Finlands Röda Kors producerat elva utredningar om hur klimatförändringen påverkar människors hälsa i Asien och Afrika.

I Afrika gjordes utredningar i Kenya, Etiopien och Malawi. I Asien studerades klimatförändringens effekter på förutom hälsan även på vattenreservoarerna och människornas näringar. I analyserna deltog Afghanistan, Fiji, Östtimor, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar, Nepal och Pakistan.

Dessutom har Finlands Röda Kors låtit utföra ett arbetspapper hos klimatcentret som beskriver åtgärderna för att förbättra livsmedelstryggheten i och med det växlande klimatet i södra Afrika. Arbetspappret innehåller bedömningar av klimatriskerna i tio länder i södra Afrika.

Utredningarna har genomförts med hjälp av finansiering från Finlands utrikesministerium.

Elva utredningar om det föränderliga klimatets effekter på hälsan

I landrapporterna som Finlands Röda Kors har låtit utföra presenteras forskningsresultat om klimatförändringens effekter på människans hälsa samt beskrivs prognoser för trenderna i klimatförändringen i olika områden. I landanalyserna beskrivs människogrupper som är i en särskilt utsatt ställning när det gäller att klara konsekvenserna av klimatförändringen.

Klimatförändringen är starkt förknippad med till exempel förekomsten av smittsamma sjukdomar, men inverkar även på den reproduktiva hälsan och näringen samt på den mentala hälsan. Även människornas tillgång till hälsotjänster försvåras.

Klimatförändringen orsakar förändringar i ekosystemen, vilket i sin tur inverkar på sjukdomsspridningen, matodlingar och vattenreservoarer.

Resultaten av analyserna kommer att användas inom framtida internationella biståndsprogram. Målet är att lindra och i mån av möjlighet förhindra de hälsoeffekter som klimatförändringen orsakar.

Forskningsmaterialet baserar sig på granskning av litteratur och på intervjuer. På grund av coronapandemin genomfördes intervjuerna till största delen virtuellt.

Som referensram för undersökningen användes dokument från FN och Världshälsoorganisationen WHO samt en rapport från klimatpanelen IPCC.

Internationella rödakors-och rödahalvmånefederationen (IFRC) och Röda Korsets klimatcenter ordnade verkstäder i Asien och Afrika där resultaten av utredningarna presenterades. 

Läs rapporterna

Information för att förbättra matsäkerheten

Utöver ovanstående utredningar har Finlands Röda Kors låtit utföra ett arbetspapper hos det internationella Röda Korsets klimatcenter. Arbetspappret beskriver åtgärderna för att förbättra livsmedelstryggheten i och med det växlande klimatet i södra Afrika.

Arbetspappret innehåller landspecifika bedömningar av klimatriskerna i tio länder i södra Afrika.

I utredningen söker man svar på frågor om hur bra utvecklingsåtgärderna med samarbetsgrunder kan förstärka samhällets tolerans, med tanke på hållbar livsmedelstrygghet, och vilka verksamhetsmodeller och redskap är bäst för just Röda Korsets gräsrotsarbete.

Matsäkerheten kan förbättras genom att trygga stödet till jordbrukare även under krissituationer, förstärka lokala sociala skyddsnät eller till exempel genom att främja försäkringar.

Genom att satsa på proaktiv verksamhet och bättre användning av väderlekstjänster kan man till exempel såväl i fråga om beredskap som inom jordbruket minimera förluster av skörd.

Med hjälp av olika odlingstekniska och lokalt hållbara lösningar kan självförsörjning, resiliens och näring förbättras, i synnerhet om rättigheten till jorden och inträde till marknaden samtidigt mer omfattande främjas.

Syftet med bedömningen av den landspecifika klimatrisken är att presentera ett omfattande klimatporträtt, där varje lands allmänna klimatförhållanden och -modeller presenteras.

Forskningsdata och modeller har utnyttjats för bedömningarna. Utöver den undersökta informationen är det viktigt att skapa nätverk samt utnyttja landspecifik expertis och det lokala folkets kunskaper och historia.

Läs rapporterna

Röda Korsets internationella bistånd
Röda Korsets internationella bistånd
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp