Mathjälp

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Kärnan i vår verksamhet för mathjälp är ett respektfullt och tryggt bemötande utifrån mänskliga värden. Vår verksamhet baserar sig på frivillighet.

FRK ordnar verksamhet för mathjälp och matutdelningar på flera orter och svarar på det ökade behovet av hjälp i Finland.

Våra frivilligavdelningar runt om i landet ordnar effektiv verksamhet för mathjälp på egen hand i samarbete med lokala aktörer, såsom butiker, skolor, centralkök och lunchrestauranger. Vi samarbetar även med andra aktörer som delar ut mathjälp.

Mathjälpen utvecklas

Röda Korsets mål är att utveckla verksamheten för mathjälp i hemlandet så att den blir mer inkluderande och bättre organiserad på ett nationellt plan.

Vid sidan om matutdelningarna ordnas även verksamhet till stöd för ett övergripande välbefinnande, såsom gemensamma måltider, frukoststunder och möjligheter att få till exempel skuld- och hälsorådgivning samt hjälp med olika ansökningar.

Vårt mål är att vidareutveckla det stöd som ges i samband med mathjälpen, även i samarbete med andra aktörer.

Var kan man få mathjälp?

Om du söker matutdelningar hittar du flera aktörers evenemang i ditt område på mathjälp.fi.

Om du vill bli frivillig eller få information om Röda Korsets  verksamhet för mathjälp i ditt område, fråga mer på distriktsbyrån eller avdelningen i ditt område. Välkommen med!

63 000
personer får mathjälp av Röda Korset i hemlandet
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?