Verksamheten för mathjälp

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Kärnan i vår verksamhet för mathjälp är ett respektfullt och tryggt bemötande utifrån mänskliga värden. Vår verksamhet baserar sig på frivillighet.

Röda Korset delar ut mathjälp på flera orter för att svara mot det ökade behovet av hjälp i Finland. De största leverantörerna av mat är EU samt affärer och centralkök som donerar matsvinn.

Våra frivilligavdelningar runt om i landet ordnar effektiv utdelning av mat och matkassar på egen hand i samarbete med lokala aktörer, såsom butiker, skolor, centralkök och lunchrestauranger. Vi samarbetar även med andra aktörer som delar ut mat.

Mathjälpen utvecklas

Röda Korsets mål är att utveckla verksamheten för mathjälp i hemlandet så att den blir mer inkluderande och bättre organiserad på ett nationellt plan.

Vid sidan om matutdelningarna ordnas även verksamhet till stöd för ett övergripande välbefinnande, såsom gemensamma måltider, frukoststunder och möjligheter att få till exempel skuld- och hälsorådgivning samt hjälp med olika ansökningar.

Vårt mål är att vidareutveckla det stöd som ges i samband med mathjälpen, även i samarbete med andra aktörer.

Om du söker matutdelningar hittar du var flera aktörer delar ut mat i ditt område på mathjälp.fi.

Om du vill bli frivillig eller vill ha information om matutdelningarna i ditt område, fråga mer om Röda Korsets matutdelningar på distriktsbyrån eller avdelningen i ditt område. Välkommen med!


Matutdelningar ofta nödvändiga för att folk ska klara sig
Röda Korset svarar mot det ökade behovet av mathjälp
Läs om utvecklingsprojektet för mathjälpen
Utvecklingsprojekt för organisationssamordning av mathjälpen (2021–2022)
70 000
personer får mathjälp av Röda Korset i hemlandet
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets principer
Vad gör Röda Korset?
Vårt arbete