Två unga kvinnor i Röda Korsets västar för frivilliga har första hjälpen-jour på ett soligt Ruisrock.

Frivillighet ger glädje!

Fotograf: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Kom med för att få en ny hobby, lära dig nya saker och få veta mer om frivilligverksamheten!

Vi hälsar alla ungdomar välkomna med i all Röda Korsets verksamhet. Hos oss kan du till exempel träna i första hjälpen- och beredskapsgrupper, leda barnklubbar och -läger, ordna evenemang, planera kampanjer eller avdelningens kommunikation på sociala medier. 

Värdefull erfarenhet för framtiden

Har du någonsin tänkt på att du kan ha mycket nytta av frivilligverksamheten till exempel med tanke på jobbsökning i framtiden?

Denna hobby och frivilligverksamhet ger mångsidig erfarenhet, som du har nytta av när det är dags att välja ett visst yrke eller arbete.

Inom Röda Korset har du en unik möjlighet att lära dig allmännyttiga och högt värderade färdigheter, ansvarstagande och att påverka din näromgivning.

Kompisar och glädje

I klubbar, grupper och på läger får du uppleva glädjen i att arbeta tillsammans och möjlighet att lära känna nya likasinnade människor. Du kan hitta en hobby för livet eller delta då och då.

Och framför allt: man blir glad av att vara frivillig och hjälpa andra.

Det finns många sätt att delta. Kom med!

Tycker du att frivilligarbete tillsammans med barn skulle vara roligt? Om du är över 15 år, vill arbeta med barn och främja Röda Korsets principer kan du bli ledare för de flesta klubbar.

Reddie Kids är Röda Korsets klubbar för barn i åldern 7–12 år. I klubbarna får barn lära sig om Röda Korsets värden och verksamhet genom lekar och spel.

Ledaren ansvarar för klubbens verksamhet. Hen planerar spel och lekar samt söker efter fler barn som skulle kunna vara intresserade av klubben. Reddie Kids-ledaren har ett stort ansvar, men lokalavdelningarna ger stöd för planeringen och ledningen av klubben.

För intresserade ordnar Röda Korsets avdelningar en grundkurs för klubbledare.

Fråga mer om kommande kurser och att leda klubbar hos Röda Korsets distriktsbyrå eller lokalavdelning.

Anmäl dig som frivillig

Kontakta det rödakorsdistrikt eller den lokalavdelning som finns närmast dig

På sommarläger för barn och unga lär deltagarna sig nya färdigheter och får nya vänner. Dessutom får de lära sig om Röda Korsets olika verksamhetsformer, såsom första hjälpen- och vänverksamheten, det internationella arbetet samt humanitär rätt.

Är du intresserad av att vara ledare på Röda Korsets läger?
På sommarläger för barn ordnar ledarna aktiviteter för barnen, till exempel uteaktiviteter, lekar och spel samt utflykter i naturen.

Som lägerledare får du värdefull arbetserfarenhet inom verksamhetsplanering och -ledning, samtidigt som du har möjlighet att vistas utomhus och leka tillsammans med barnen.

Om du är intresserad av att bli lägerledare kan du fråga vilka möjligheter det finns hos det rödakorsdistrikt eller den lokalavdelning som finns närmast dig. Finlands Röda Kors ger dig inskolning och utbildning för uppgiften.

Anmäl dig som frivillig

Kontakta din distriktsbyrå eller lokalavdelning

Sök evenemang i evenemangskalendern

Gruppverksamheten för ungdomar ger dem möjlighet att påverka sin näromgivning och arbeta för en bättre vardag och för de som är utsatta.

Röda Korsets ungdomsgrupper är avsedda för ungdomar i åldern 13–17 år som vill planera verksamhet och evenemang tillsammans med andra ungdomar. I en del områden finns det grupper även för unga vuxna i åldern 18–28 år.

I grupperna behandlar man Röda Korsets verksamhetsområden (till exempel första hjälpen), gör besök, deltar i kampanjer och ordnar till exempel spel- eller filmkvällar. Vanligtvis samlas grupperna för en eller två timmar i taget, en gång i veckan. Ungdomsgruppernas verksamhetsutbud varierar från ort till ort.

Om det på din avdelning ännu inte finns någon grupp för ungdomar eller barn i åldern 7–12 år kan du samla ett trevligt gäng och starta en grupp! Ungdomsarbetaren på din distriktsbyrå ger dig anvisningar och råd.

Kontakta din distriktsbyrå eller lokalavdelning

Sök evenemang i evenemangskalendern

Om du har fyllt 18 år är du välkommen att bli en av Röda Korsets festivaljourhavande!

Röda Korsets frivilliga har årligen jour på flera festivaler runt om i Finland. Röda Korsets festivaljour omfattar första hjälpen, rusmedelsarbete och arbete inom sexuell hälsa.

De frivilliga inom första hjälpen ger vård för små sår och skador på plats. Dessutom kallar de på förstärkning vid allvarligare situationer. Du kan bli frivillig inom första hjälpen genom att träna aktivt i någon av Röda Korsets lokala första hjälpen-grupper och gå en kurs i jourtjänst för att få ett jourkort.

De frivilliga inom rusmedelsarbetet går runt bland festivalpubliken och ger dem möjlighet att diskutera rusmedelsfrågor. På en del festivaler ansvarar de frivilliga inom rusmedelsarbetet även för tillnyktringsstationerna. Du kan bli festivaljourhavande genom att gå Röda Korsets utbildning i tidigt ingripande.

Med de frivilliga inom arbetet inom sexuell hälsa kan festivalbesökarna diskutera frågor som rör säkert sex. De frivilliga delar ut välbekanta sommarkondomer till festivalbesökarna. På en del festivaler kan besökarna valfritt ta ett lekfullt kondomkörkort under handledning av de frivilliga.

Sök första hjälpen-kurser i kursutbudet

Sök utbildningar inom rusmedelsarbete i evenemangskalendern

Anmäl dig som frivillig

Kontakta det rödakorsdistrikt eller den lokalavdelning som finns närmast dig 

Som frivillig inom Röda Korsets vänverksamhet kan du vara en vän till en ung person som behöver en kompis.

Vänverksamheten lindrar ensamhet. Röda Korset letar efter personer som kan passa som vänner på basis av deras intressen.

Tillsammans kommer vännerna överens om vad de vill göra och hur ofta de vill träffas. Tillsammans med vännen kan du utöva en hobby eller till exempel gå på bio, kafé, matcher eller konserter, eller hitta på uteaktiviteter tillsammans.

Du kan vara en vän till någon som är ensam även på nätet. På så sätt är vänskapen inte bunden till varken tid eller rum. Du kan även ordna gruppverksamhet för unga tillsammans med andra frivilliga.

Anmäl dig som frivillig

Läs mer om vänverksamheten

Sök grundkurser i vänverksamhet i evenemangskalendern

De frivilliga bössinsamlarna samlar in medel under olika nödhjälpsinsamlingar och kampanjer.

Nödhjälpsinsamlingar inleds när en stor katastrof inträffar i Finland eller utomlands. Ofta är det fråga om naturkatastrofer, till exempel en jordbävning eller en orkan. Bland kampanjerna är Hungerdagen, som ordnas varje höst, den viktigaste.

Som bössinsamlare kan du delta i Röda Korsets verksamhet till exempel endast två timmar i taget. Anmäl dig som frivillig till vår reserv av bössinsamlare så kallar vi dig vid behov till att hjälpa.

Högstadieelever kan vara bössinsamlare i par. Är du äldre än så kan du arbeta ensam. Yngre barn samlar in pengar tillsammans med vuxna.

Anmäl dig som frivillig

Kontakta det rödakorsdistrikt eller den lokalavdelning som finns närmast dig 

Som frivillig inom kommunikation utför du ett viktigt frivilligarbete och utvecklar samtidigt din kompetens.

Du får möjlighet att skapa kommunikation på ett mångsidigt sätt enligt dina egna intressen, oavsett om det handlar om att skriva, fotografera, filma, göra layout, producera innehåll för sociala medier, komma med idéer till kampanjer eller något annat.

Samtidigt har du möjlighet att på ett övergripande sätt sätta dig in i Röda Korsets verksamhet. Du har även möjlighet att delta i kommunikationsutbildningar för frivilliga inom kommunikation.

För att ställa upp som frivillig inom kommunikation behöver du inte vara utbildad inom området. Det räcker att du är intresserad av kommunikation och Röda Korsets verksamhet.

Anmäl dig som frivillig

Kontakta det rödakorsdistrikt eller den lokalavdelning som finns närmast dig

Den nationella ungdomskommittén följer med utvecklingen för frivilligverksamheten för unga och främjar de ungas möjligheter att delta i all verksamhet och allt beslutsfattande inom Röda Korset.

Den nationella ungdomskommittén väljs med tre års mellanrum efter organisationens ordinarie stämma. Om du vill komma med och påverka den riksomfattande verksamheten för ungdomar ska du kontakta den anställda som ansvarar för ungdomsverksamheten på Röda Korsets distriktsbyrå i ditt område eller samordnaren för ungdomsverksamheten på Röda Korsets centralbyrå.

Distriktens ungdomskommittéer utvecklar den regionala ungdomsverksamheten och stödjer avdelningarna i deras verksamhet för ungdomar. Om du är intresserad av att påverka ungdomsverksamheten i ditt distrikt ska du kontakta den anställda på distriktet som ansvarar för ungdomsverksamheten.

Ungdomsstämman är en riksomfattande påverkanskanal för ungdomar inom Finlands Röda Kors och ett rådgivande organ för att utveckla organisationens ungdomsverksamhet. Ungdomsstämman hålls vart tredje år före utgången av mars och före organisationens ordinarie stämma.

De frivilliga inom humanitär rätt främjar en av Röda Korsets viktigaste uppgifter – att berätta om krigets regler. Röda Korsets frivilliggrupper inom humanitär rätt har verksamhet på olika håll i landet och ordnar föreläsningar, studiebesök, jippon och utbildningar. Du kan komma med utan särskilda förkunskaper inom området, men hos Röda Korset kan du valfritt utbilda dig till expert i ämnet.

Skolbesökarna uppmuntrar elever att fundera på olika fenomen i världen. I skolsamarbetet välkomnar vi såväl frivilliga som redan deltar i Röda Korsets verksamhet som nya unga och ivriga förmågor som identifierar sig med vår organisations värderingar.

Att vara skolbesökare passar dig om du tycker om barn och unga, vågar möta dem som de är och kan umgås med olika slags människor på ett naturligt sätt. Det är även viktigt att du har tid och möjlighet att besöka skolor dagtid, när undervisningen i skolan pågår. Under utbildningen till skolbesökare får du stöd och praktiska anvisningar. Fråga mer av samordnaren för skol- och läroanstaltssamarbetet.

Klimatpåverkarna
Finlands Röda Kors Klimatpåverkare är en frivilliggrupp på nätet för dig som vill bidra till att stoppa klimatförändringen. Tveka inte att kontakta oss eller följa vad vi sysslar med:
Instagram
Facebook

Blev du intresserad av något av frivilliguppdragen ovan? Så här kommer du igång och får mer information:

Anmäl dig som frivillig

Kontakta det rödakorsdistrikt eller den lokalavdelning som finns närmast dig

Unga frivilliga för Finlands Röda Kors kan ansöka till internationella läger och andra internationella ungdomsevenemang som övriga internationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar ordnar.

Intressanta möjligheter att delta i internationell verksamhet öppnar sig året om. Ansökningskriterierna (ålder, språkkunskaper och erfarenhet av frivilligarbete) varierar efter temana och platserna för evenemangen.

Du får information om öppna internationella möjligheter genom att följa Röda Korsets sociala mediekanaler för ungdomar på Facebook och Instagram eller genom att kontakta utbildningsplaneraren för det internationella personbiståndet.

Är du intresserad av internationella uppdrag?
Varje år har några av Finlands Röda Kors ungdomsdelegater möjlighet att arbeta utomlands tillsammans med en av Finlands Röda Kors partnerföreningar. Längden och kravnivån på ungdomsdelegaternas uppdrag varierar efter behoven.

Utbildade ungdomsdelegater har en viktig roll även i Finland. De arbetar som frivilliga för Röda Korset, leder frivilliggrupper, ordnar evenemang och utvecklar organisationens verksamhet.

Röda Korsets utbildning för ungdomsdelegater som ordnas en gång per år är en gratis kurs på engelska, där deltagarna får lära sig om rödakors- och rödahalvmånerörelsen samt ledning av frivilligverksamhet.

Du kan ansöka till kursen för ungdomsdelegater om du är mellan 18 och 28 år, talar flytande engelska och har erfarenhet av frivilligarbete antingen inom Röda Korset eller någon annanstans.

Läs hur du ansöker om att bli ungdomsdelegat

Skulle du vilja vara med och stödja ungdomar i svåra livssituationer och deras närstående?

Vid sidan av de yrkesutbildade har de frivilliga en viktig roll på skyddshusen. Ungdomar i alla åldrar är välkomna som frivilliga, och det behövs ingen tidigare erfarenhet.

Som frivillig på skyddshusen har du möjlighet att möta och hjälpa andra ungdomar, planera och genomföra evenemang samt utveckla och komma med idéer för verksamheten.

De ungas skyddshus hjälper unga och deras närstående på fem orter: i Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vanda.

Läs mer om de Ungas skyddshus och kontakta dem

Du kan hjälp lågstadie- eller högstadieelever att göra läxorna efter skoldagens slut. Målet med läxklubbarna och läxhjälpen är att stödja och motivera barn och ungdomar i deras skolgång. Klubbarna ordnas på bibliotek, i invånarhus och skolor.

Fråga mer om läxklubbarna på din ort hos din distriktsbyrå eller lokalavdelning.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Röda Korsets frivilliga har årligen jour på flera festivaler runt om i Finland. Som frivillig får du njuta av festivalstämningen samtidigt som du gör ett värdefullt arbete. Röda Korsets festivaljour omfattar tre olika verksamhetsformer, bland vilka du kan välja den som passar dig bäst. Video: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti
Frivilligverksamheten på de Ungas skyddshus hjälper ungdomar – Röda Korset
Frivilligverksamheten på de Ungas skyddshus hjälper ungdomar – Röda Korset