Kaksi nuorta aikuista keskustelee syksyisessä maisemassa kalliolla istuen.

Stöd och aktiviteter för barn och unga

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Röda Korset erbjuder barn och unga många olika slags aktiviteter och stöd, till exempel klubbar och läger, hjälp med ensamhet eller läxor.

I ungdomsgrupperna och Reddie Kids-klubbarna får deltagarna många nyttiga redskap för livet genom att lära sig till exempel färdigheter i första hjälpen, att ta ansvar och påverka sin närmiljö. De frivilliga inom Läxhjälpen hjälper skolelever med hemuppgifter efter skolan, och de frivilliga vännerna och olika grupper inom vänverksamheten kan föra med sig efterlängtade sociala relationer till någon som är ensam. 

Inom Röda Korset får barn och unga möjlighet att lära sig nyttiga färdigheter och knyta nya kompisrelationer.

Behöver du hjälp i en svår livssituation? Har du problem hemma eller någon annanstans som du vill ha en ändring på? På Röda Korsets de Ungas skyddshus hjälper vi dig.

Du kan fråga oss vad som helst om ungdom eller föräldraskap. Vi hjälper till med allt från vardagliga situationer till livskriser.

Även under undantagstillståndet erbjuder de Ungas skyddshus en trygg övernattning för symtomfria ungdomar som behöver tillfällig inkvartering. Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

För att vi ska kunna garantera alla ungdomar en trygg miljö, är de Ungas skyddshus drogfria platser.

Vi funderar tillsammans på hur vi kan vara till hjälp. Även föräldrarna får stöd för föräldraskapet.

Skyddshusets tjänster är tillgängliga dygnet runt på vardagar samt kvälls- och nattetid på helger. Du kan ringa oss eller komma direkt till skyddshuset.

Du kan kontakta oss på eget initiativ och behöver ingen remiss. Alla tjänster på de Ungas skyddshus är avgiftsfria.

Kontakta de Ungas skyddshus

Vi hjälper unga nationellt även via chatten Sekasin.

 

Både ungdomar, vuxna och äldre, oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund kan känna sig ensamma. Ensamhet kan orsakas av till exempel avstånd till familjen eller en ny och främmande livssituation. Det kan vara svårt att hitta vänner av många olika orsaker.

De frivilliga inom Röda Korsets vänverksamhet ger glädje i en ensam vardag. Du kan be om en långvarig vän eller hjälp av engångsnatur till dig själv eller en närstående.

Röda Korsets frivilliga är utbildade för sin uppgift. Den frivilliga vännen är framför allt en lyssnare och ett psykiskt stöd. Du kan till exempel gå på kafé, teater eller promenad tillsammans med vännen. Ni kan tillsammans fundera på hur ni vill träffas. Du kan även prata anonymt med en frivillig vän på webben, till exempel per e-post.

Kontakta vänförmedlingen i ditt område

Om det inte finns någon vänförmedling i ditt område kan du kontakta Röda Korsets avdelning eller distriktsbyrå på din ort

 

Reddie Kids är Finlands Röda Kors klubb för barn i åldern 7–12 år. Syftet med klubbverksamheten är att erbjuda barnen en trevlig och trygg miljö, där de kan lära sig om Röda Korsets värden och skaffa till exempel första hjälpen-färdigheter med hjälp av lekar och spel. 

Teman för Reddie Kids-klubben är utöver praktiska kunskaper i grundläggande första hjälpen och säkerhet även bland annat vänskap, flyktingskap, tolerans samt förståelse och respekt för främmande kulturer.

Klubben erbjuder yngre tonåringar en fantastisk möjlighet att bekanta sig med Röda Korsets verksamhet och principer. I klubben får du nya kompisar och naturligtvis även vara med om mycket annat skoj. 

Utbudet inom Reddie Kids-verksamheten varierar från ort till ort. Du kan söka klubbar i evenemangskalendern eller kontakta närmaste distrikt eller lokalavdelning.

Sök klubbar i evenemangskalendern

Kontakta närmaste rödakorsdistrikt eller lokalavdelning

Ungdomsgrupperna erbjuder ungdomar en möjlighet att visa att de vågar bry sig. Gruppverksamheten ger 13–17-åringar möjlighet att påverka i sin näromgivning och ta ställning för en bättre vardag och de som är utsatta.

Ungdomsgrupperna samlas vanligtvis för en eller två timmar i taget, en gång i veckan. I grupperna behandlas teman för Röda Korsets verksamhet och deltagarna får göra olika besök och delta i kampanjer. Även spel- och filmkvällar ingår i gruppverksamheten. 

Kontakta den rödakorsanställda som ansvarar för ungdomsverksamheten i ditt distrikt eller närmaste avdelning för att hitta den ungdomsgrupp som finns närmast dig! Om det på din avdelning ännu inte finns någon grupp för ungdomar eller barn i åldern 7–12 år kan du samla ett trevligt gäng och starta en grupp! Du kan be den anställda på distriktet som ansvarar för ungdomsverksamheten om råd och hjälp.

Kontakta det rödakorsdistrikt eller den rödakorsavdelning som finns närmast dig

På Röda Korsets sommarläger lär sig barn och unga nya färdigheter samt hittar nya vänner. På lägren får de även lära sig om Röda Korsets olika verksamhetsformer, såsom första hjälpen- och vänverksamheten, det internationella arbetet samt humanitär rätt.

Fråga mer om lägren på Röda Korsets distriktsbyrå på din ort

Sök läger i evenemangskalendern

Röda Korsets Läxhjälp erbjuder skolelever hjälp med hemuppgifterna efter skolan. Frivilliga från Röda Korset ger handledning och hjälp med läxorna. I Läxklubben kan man prata och umgås.

Inom Läxhjälpen fokuserar man på att göra läxorna efter skoldagens slut. Läxhjälpen kan hjälpa till exempelvis när skoluppgifterna känns svåra och föräldrarna inte kan hjälpa. Inom Läxhjälpen kan man tillsammans med handledarna fundera på hemuppgifternas innehåll.

Man kan även berätta för ledarna om sina bekymmer, och de ger stöd om skolarbetet känns svårt. Utöver att göra läxorna tillbringar man tid tillsammans, spelar spel och pratar.

Läxhjälpen är avsedd för elever i grundskolan, det vill säga lågstadie- och högstadieelever. Läxhjälpsklubbarna är avsedda främst för barn och unga som har flyttat till Finland, men alla skolelever är välkomna med i klubbarna. Klubbarna leds av frivilliga handledare som Röda Korset har utbildat.

Inom Läxhjälpen kan man utöver hjälp med läxorna även få självförtroende och nya vänner. Förutom att hjälpa till med skolarbetet är målet med Läxhjälpen att uppmuntra så många unga som möjligt att fortsätta till yrkesskola eller gymnasium efter grundskolan.

Läxhjälpsklubbar ordnas av Röda Korsets lokala frivilligavdelningar på flera orter.

Kontakta den av Röda Korsets distriktsbyråer som finns närmast dig och fråga om verksamheten i ditt område

Inom vänverksamheten Ung till ung är ungdomar frivilliga vänner till unga som behöver en vän. Målet är att förebygga ensamhet och marginalisering bland ungdomar. Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti