En leende ung person med duk på huvudet spelar brädspel med en annan ung person på de Ungas skyddshus.

De Ungas skyddshus har öppet dygnet runt

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

De Ungas skyddshus finns på fem orter: Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors och Åbo. Vi erbjuder hjälp till unga och deras närstående även nationellt på nätet.

Kontakta oss via nätet, genom att ringa när som helst eller genom att komma direkt till de Ungas skyddshus. Du kan komma på eget initiativ och utan att boka tid. Hjälpen är avgiftsfri.

Ditt problem kan vara stort eller litet, vi finns här för dig.

Kontakta oss eller kom och hälsa på!

Adress

Bleckslagargränden 2 A 14, 02650 Esbo
tfn 050 3390619
turvatalo.espoo@rodakorset.fi
(tillfällig inkvartering, samtalshjälp, sömnrytm och frivilligverksamhet)

Ledare Isto Onali
tfn 040 770 4579
isto.onali@rodakorset.fi

Koordinator Erik Bruun
tfn 040 627 3431
erik.bruun@rodakorset.fi
(stöd för självständighet, samarbete med skolor och läroanstalter, praktik för studerande)

Instagram, TikTok: @nuortenturvis
Facebook, LinkedIn: @Nuorten turvatalo

Öppettider

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger. Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

Läs mer om tjänsterna:

Samtalshjälp (pdf)
Sömnrytmisering (pdf)
Tillfällig inkvartering (pdf)
Stöd för självständighet (pdf)


Bli frivillig på ett skyddshus (pdf)

Förbindelser och parkering

De Ungas skyddshus, Västra Nyland ligger i Alberga intill goda kollektivtrafikförbindelser (buss och tåg). Det enklaste sättet att ta sig dit med tågen A, E, S, U, L och Y som stannar i Alberga samt de interna busslinjerna i Esbo.

Parkeringsområdet finns cirka 70 meter bort och där finns två platsers reserverade för rörelsehindrade.

Uppgifter om husets tillgänglighet

Vid skyddshusets ingångar finns informationsskyltar. Bredden på ytterdörrarna i helt öppet läge är 162 cm och 130 cm. Vid ytterdörren på nedervåningen finns en summer på en höjd om 152 cm och om du ringer på den på en vardagkväll eller under en helg, kommer någon och öppnar dörren. Dagtid är dörren på nedervåningen öppen.

Skyddshuset ligger på tredje våningen i en kontorsbyggnad. Till skyddshuset kommer du med hiss, bredden på hissdörren är 80 cm och på vägen till skyddshuset finns cirka 4 cm höga trösklar och det finns inga ramper. 

Klicka här för att se en bild på ytterdörren.

Lokaler

Skyddshusets toalett- och duschutrymmen är inte tillgängliga, bredden på dörrarna är 57 cm och höjden på trösklarna är 2,5 cm. De Ungas skyddshus, Västra Nyland är till strukturen en tydlig, kontorsliknande lokal. De unga har tillgång till fem inkvarteringsrum, varav ett har två sängar. Dörröppningarna till inkvarteringsrummen är 85 cm breda och de har en 3 cm hög tröskel.

Det gemensamma vardagsrummet är rymligt, men köket är trångare. Skyddshusets samtliga mattor, växter och möbler är flyttbara. 

Assistenter

Assistenter är välkomna till inkvarteringen. Om du kommer med en assistanshund får du gärna kontakta oss på förhand. 

 

Vi försöker alltid hitta alternativa mötesplatser i situationer om personen som behöver hjälp och stöd inte kan komma till våra lokaler. Mötet kan bland annat ordnas på nätet eller fysiskt på andra platser enligt överenskommelse. Alla möten kan genomföras med hjälp av tolk.

Adress

Nylandsgatan 32 A, 00120 Helsingfors
tfn 09 622 4322, WhatsApp +358 40 173 4149
turvatalo.helsinki@rodakorset.fi

Chef Kirsti Viinikka
tfn 040 570 9397
kirsti.viinikka@rodakorset.fi

Koordinator Tiia Suutarinen
tfn 040 660 6980.
tiia.suutarinen@rodakorset.fi
(frivilligverksamhet, samarbete med skolor och läroanstalter, studerandens praktik)

Instagram, TikTok: @nuortenturvis
Facebook, LinkedIn: @Nuorten turvatalo

Öppettider

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger. Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

Läs mer om tjänsterna:

Samtalshjälp (pdf)
Sömnrytmisering (pdf)
Tillfällig inkvartering (pdf)
Stöd för självständighet (pdf)

Bli frivillig på ett skyddshus (pdf)

Förbindelser och parkering

De Ungas skyddshus i Helsingfors ligger intill goda kollektivtrafikförbindelser i stadsdelen Rödbergen. Till de Ungas skyddshus i Helsingfors kommer man med bussarna 20 och 30 samt spårvagnarna 1 och 3. Från metron och tågstationen är det promenadavstånd. Det finns ingen separat kundparkering.

Husets tillgänglighet

Skyddshuset i Helsingfors ligger på andra våningen i ett gammalt våningshus av sten. Vid huvudingången till skyddshuset finns fyra trappsteg och ett räcke (ingen ramp). Ovanför trapporna finns en porttelefon via vilken man får kontakt med skyddshusets lokaler. Porttelefonen är placerad på en höjd om 140 cm. På porttelefonen finns logotypen för de Ungas skyddshus vid bostad nummer 6. Skyddshuset i Helsingfors har ingen synlig skylt ut mot gatan.  

I trappan finns en liten hiss och en spiraltrappa av sten. En rullstol får inte plats i hissen. 

Klicka här för att se en bild på ytterdörren.

Inomhusutrymmen

Skyddshusets lokaler finns i en hemlik bostad. Skyddshuset ligger vid en livlig gata och ovanför en restaurang, vilket innebär att gatuljuden hörs i bostaden. För de unga finns fyra inkvarteringsrum, varav två har två sängar. Rummens trösklar är 2–5 cm höga och dörröppningar 70–85 cm. Vardagsrummet är rymligt, men köket trångt.

Toalett- och duschutrymmena är trånga och otillgängliga. Möbler, mattor och rumsväxter i skyddshusets rum kan flyttas. 

Assistenter

Assistenter är välkomna, det är bra att kontakta skyddshuset på förhand beträffande assistanshundar.

 

Vi försöker alltid hitta alternativa mötesplatser i situationer om personen som behöver hjälp och stöd inte kan komma till våra lokaler. Mötet kan bland annat ordnas på nätet eller fysiskt på andra platser enligt överenskommelse. Alla möten kan genomföras med hjälp av tolk.

Adress

Tavastgatan 22 C, 33200 Tammerfors
tfn 040 556 6661, WhatsApp: +358 40 556 6661
turvatalo.tampere@rodakorset.fi

Ledare Mari Uusi-Niemi
tfn 0400 740 798
mari.uusi-niemi@rodakorset.fi

Koordinator Johanna Riiheläinen
tfn 040 726 1307
johanna.riihelainen@rodakorset.fi
(frivilligverksamhet, samarbete med skolor och läroanstalter, studerandens praktik)

Öppettider

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger. Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

instagram.com/turvis_tampere

Läs mer om tjänsterna:

Samtalshjälp (pdf)
Sömnrytmisering (pdf)
Tillfällig inkvartering (pdf)
Stöd för självständighet (pdf)
Konstgrupp (pdf)

Lära ut återhämtningsförmåga TRT (pdf)
Bli frivillig på ett skyddshus (pdf)

Förbindelser och parkering

De Ungas skyddshus i Birkaland ligger vid goda kollektivtrafikförbindelser i Tammerfors centrum. Till de Ungas skyddshus i Birkaland kommer man smidigt med buss och spårvagn. Det finns ingen separat kundparkering, men det finns gott om plats att parkera framför dörren.  

Uppgifter om husets tillgänglighet

De Ungas skyddshus i Birkaland ligger på våningshusets fjärde våning. Vid skyddshusets huvudingång finns två trappsteg (ingen ramp och inget räcke). Bredvid dörren finns en porttelefon via vilken du får kontakt med skyddshusets lokaler samt en skylt och öppettiderna med kontaktuppgifter, som kan ses först i närheten av dörren. På porttelefonen finns logotypen för de Ungas skyddshus. I trappuppgången finns ingen hiss utan endast raka trappor. Höjden på trappstegen är 14 cm och räcke finns endast på ena sidan.

Klicka här för att se en bild av husets ytterdörr.

Lokaler

De Ungas skyddshus i Birkaland ligger i ett gammalt stenhus och lokalerna är tydliga och kontorsliknande. Det finns tre inkvarteringsrum för de unga varav samtliga har två sängar. Inkvarteringsrummen samt vardagsrummet och köket är rymliga och bredden på dörrarna är 88 cm. Rummens möbler, mattor och rumsväxter är flyttbara. Toalett- och duschutrymmena är trånga och dörrarna smalare än 68 cm.

Assistenter

Assistenter är välkomna till inkvarteringen. I bostaden hörs en del ventilations- och gatuljud.

 

Vi försöker alltid hitta alternativa mötesplatser i situationer om personen som behöver hjälp och stöd inte kan komma till våra lokaler. Mötet kan bland annat ordnas på nätet eller fysiskt på andra platser enligt överenskommelse. Alla möten kan genomföras med hjälp av tolk.

Adress

Universitetsgatan 24 A 15, 20100 Åbo
tfn 02 253 9667, +358 40 660 8048 (även WhatsApp)
turvatalo.turku@rodakorset.fi
(samarbete med skolor och läroanstalter, praktik för studerande)

Ledare Marina Stubb
tfn 040 187 0664
marina.stubb@rodakorset.fi

Samordnare Minka Sundell
tfn 040 540 8430
minka.sundell@rodakorset.fi
(frivilligverksamhet)

Instagram: @nuortenturvis_turku
TikTok: @nuortenturvis
LinkedIn: De Ungas skyddshus

Öppettider

Skyddshuset är öppet varje dag dygnet runt. Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för unga kl. 17–10.

Du kan också nå oss per telefon dygnet runt.

Läs mer om tjänsterna:

Samtalshjälp (pdf)
Sömnrytmisering (pdf)
Tillfällig inkvartering (pdf)
Stöd för självständighet (pdf)

Snatterisamtal (pdf)
Familjerådslag (pdf)
Familjemedling (pdf)

Bli frivillig på ett skyddshus (pdf)

Förbindelser och parkering

De Ungas skyddshus, Egentliga Finland ligger vid goda kollektivtrafikförbindelser utmed en gågata i Åbo centrum. Till huset kommer man med buss som stannar två kvarter bort. Angöringstrafik kan stanna utanför dörren. Skyddshuset har inte någon kundparkering. Det finns parkeringshus och gatuparkering i närheten. Det finns inga separata platser för rörelsehindrade, det finns två allmänna platser i närheten. Klicka här för att se en bild av de allmänna parkeringsplatserna på Kristinegatan för rörelsehindrade. Parkeringen sker i en lätt sluttning.

Uppgifter om husets tillgänglighet

Skyddshuset ligger på våningshusets femte våning. Ytterdörren är tung och låst. Skyddshuset kan kontaktas via porttelefonen och på den står SPR turvatalo (FRK skyddshus). Vid ingången finns två trappsteg. Det finns en flyttbar ramp i trappuppgången, i dörrens omedelbara närhet. Det finns en liten hiss, men en rullstol ryms inte i den. Hissdörren är tung.

Klicka här för att se en bild av husets ytterdörr.

Lokaler

Skyddshuset ligger i ett gammalt våningshus av sten. Bostaden är en hemlik miljö. I de Ungas skyddshus finns tre inkvarteringsrum, varav två har två sängar. Bredden på rummens dörröppningar är 80 cm, trösklarna 2 cm. Vardagsrummet är rymligt, köket litet. Toalett- och duschutrymmena är inte fullständigt tillgängliga. Möbler, mattor och växter i skyddshusets lokaler är flyttbara.

Assistenter

Assistenter är välkomna, det är bra att kontakta skyddshuset på förhand beträffande assistanshundar.

 

Vi försöker alltid hitta alternativa mötesplatser i situationer om personen som behöver hjälp och stöd inte kan komma till våra lokaler. Mötet kan bland annat ordnas på nätet eller fysiskt på andra platser enligt överenskommelse. Alla möten kan genomföras med hjälp av tolk.

Adress

Räckhals gård, Sjukhusgatan 3, 01400 Vanda
tfn 050 339 5413, WhatsApp: +358 50 339 5413
turvatalo.vantaa@rodakorset.fi

Ledare Pekka Väänänen
tfn 040 548 2750
pekka.vaananen@rodakorset.fi

Koordinator Sara Jessen
tfn 040 620 2138
sara.jessen@rodakorset.fi
(frivilligverksamhet, samarbete med skolor och läroanstalter, studerandens praktik)

Instagram, TikTok: @nuortenturvis
Facebook, LinkedIn: @Nuorten turvatalo

Öppettider

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger. Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

Läs mer om tjänsterna:

Samtalshjälp (pdf)
Sömnrytmisering (pdf)
Tillfällig inkvartering (pdf)
Stöd för självständighet (pdf)

Bli frivillig på ett skyddshus (pdf)

Förbindelser och parkering

Till de Ungas skyddshus, Vanda-Kervo kommer du enklast med K-tåget (station Räckhals, 750 m promenadavstånd) och Vandas interna bussar, det är cirka 200 m till busshållplatserna. Bilen kan du köra fram till husets gård, där det finns mycket utrymme, men inga separata parkeringsrutor.

Uppgifter om husets tillgänglighet

Husets ingång är inte tillgänglig. Det är 12 trappsteg till ingången och dörrklockan är placerad vid ingången. Det finns ingen ramp.

Klicka här för att se en bild av huset.

Inomhusutrymmen

Skyddshuset ligger i Räckhals gård, ett på 1880-talet byggt trähus i två våningar. Byggnaden är en labyrint med smala korridorer och dörröppningar. På nedervåningen finns mötesrum och på övervåningen finns inkvarteringsmöjligheter. Till övervåningen leder en smal, slingrig trappa. Byggnadens golv och trappor är inte jämna och det finns ingen hiss.

Inkvarteringen omfattar tre rum, varav två har tre sängar och en har två sängar. Inkvarteringsrummen är förhållandevis rymliga.

Toalett- och duschutrymmena är inte tillgängliga. Möbler, mattor och rumsväxter kan flyttas.

Assistenter

Assistenter är välkomna till inkvarteringen. Om assistanshundar är det bra att meddela på förhand. 

 

Vi försöker alltid hitta alternativa mötesplatser i situationer om personen som behöver hjälp och stöd inte kan komma till våra lokaler. Mötet kan bland annat ordnas på nätet eller fysiskt på andra platser enligt överenskommelse. Alla möten kan genomföras med hjälp av tolk.

 

Mer information om de Ungas skyddshus i Vanda finns även på Rednet.

Kirsti Viinikka, projektchef för projektet Hemstigen (Kotipolku)
tfn 040 660 1108
kirsti.viinikka(at)rodakorset.fi.

instagram.com/kotipolku_spr

Hos oss kan du få samtalshjälp och stöd för självständighet också på nätet via Nettiturvis. Du kan träffa oss på nätet 1–10 gånger. 

Du kan boka tid till ett möte på nätet var som helst i Finland. Det finns tillgängliga tider varje dag och du får en tid snabbt. Mötena på nätet är gratis. Boka tid till möte på nätet här.

I chatten Sekasin kan ungdomar diskutera vad de än grubblar över med pålitliga vuxna (endast på finska).

Kom för att möta och lyssna på ungdomar på nätet: bli frivillig jourhavare i chattjänsten Sekasin (kräver kunskaper i finska).

Digiraati är ett unikt tillfälle att påverka för personer under 29 år. Att delta i diskussioner i Digiraati är ett enkelt och tryggt sätt att göra sin röst hörd. Digiraati erbjuder även många olika slags frivilliguppdrag för unga vuxna.

Läs mer och kom med i Digiraati. (Tills vidare endast på finska)

I diskussionerna i Digiraati stärks dialogen mellan ungdomarna och beslutsfattarna. Därför är Digiraati ett utmärkt forum för att diskutera med ungdomar, då organisationer bedriver utvecklingsarbete eller fattar beslut som rör ungdomar.

Läs mer och kontakta oss. (Tills vidare endast på finska)

Facebook: facebook.com/turvatalo

Instagram: instagram.com/nuortenturvis

TikTok: tiktok.com/@nuortenturvis

LinkedIn: De Ungas skyddshus, Röda Korset

Leena Suurpää, chef för verksamheten vid de Ungas skyddshus 
tfn 050 543 8251
leena.suurpaa(at)rodakorset.fi

 

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti