Fyra ungdomar sitter utomhus i rad med smarttelefoner i händerna.

Hjälp på de Ungas skyddshus

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Det finns alltid något man kan göra. Vi erbjuder unga och deras närstående hjälp efter tidsbokning lokalt på olika orter och på nationell nivå på nätet. De Ungas skyddshus finns på fem orter: Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors och Åbo.

De Ungas skyddshus hjälper dygnet runt, alla dagar. Vi erbjuder den unga en trygg sovplats vid behov och hjälper med hjälp av samtal. Även den ungas anhöriga får stöd bland annat i frågor som gäller föräldraskapet. 

Jag får prata med någon om saker när det inte riktigt finns någon annan att prata med.
En ung person som fått hjälp på ett av skyddshusen

Vem kan få hjälp på de Ungas skyddshus?

Om du är ung eller står en ung person nära och behöver stöd för att vardagen ska fungera, för konflikter i familjen eller andra problem kan du få hjälp på skyddshusen. Ditt problem kan vara stort eller litet, vi finns här för dig.

Kontakta oss via nätet, genom att boka tid på nätet, genom att ringa när som helst eller genom att komma direkt till de Ungas skyddshus. Du kan komma till skyddshuset på eget initiativ och utan att boka tid. Hjälpen är avgiftsfri. 

Kontakta ditt närmaste skyddshus. Vi funderar tillsammans över hur vi bäst kan hjälpa just dig eller din närstående. Vi kan ordna en träff när det passar dig, vid behov även kvällstid.

Landsomfattande stöd och verksamhet på nätet

Hos oss kan du få samtalshjälp och stöd för självständighet också på nätet. Du kan träffa oss på nätet 1–10 gånger. Dessutom erbjuder vi sexualrådgivning på nätet. 

Du kan boka tid till ett möte på nätet var som helst i Finland. Det finns tillgängliga tider varje dag och du får en tid snabbt. Möten på nätet är avgiftsfria. Boka tid till möte på nätet här.

Utöver stöd erbjuder vi också möjligheter att delta i kamratverksamheten på nätet. Mer information om möjligheterna att delta i kamratverksamheten finns här. 

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Hurdant stöd kan jag få?

Du kan fråga oss om vad som helst som har att göra med ungdomen eller föräldraskapet, om allt från vardagliga situationer till stora livskriser. Genom att diskutera söker vi tillsammans efter lämpliga lösningar för just dig. Alla diskussioner sker i en trygg miljö.

Man får hjälp med till exempel problem inom familjen, med ensamhet och andra problem med mänskliga relationer eller utmaningar i fråga om dagsrytm och studier. Vi hjälper unga personer även med att flytta till en egen bostad och börja ett självständigt liv. 

På skyddshusen kan du till exempel få

Vi stödjer och hjälper ungdomar och deras närstående med hjälp av samtal. Vi söker lösningar tillsammans med de unga, deras familjer, deras näromgivning och andra aktörer som stödjer dem. Även föräldrarna får stöd för föräldraskapet. Vi kan träffa den unga personen ensam eller tillsammans med hens anhöriga.

Ibland kan det räcka med ett kort samtal, men vi lyssnar så länge och så många gånger som det behövs. Det är möjligt att få samtalshjälp även utanför skyddshuset, per telefon och på nätet.

Ta kontakt per telefon

Boka en tid för onlinehjälp

Gå till ungdomarnas Sekasin-chat (på finska)

Gå till ungdomarnas Sekasin-chat (på svenska)

Erfarenheter av samtalshjälp

”Att prata har varit till mycket stor hjälp, även om vissa situationer naturligtvis är sådana att det är svårt att genast ge en lösning på problemen. Jag har själv kommit underfund med många saker bara genom att prata." 

"Det känns som att tillförsikten har ökat. Mötena har även varit en stressfri tid som vi ägnat åt varandra, så även den tiden har ökat."

"Jag har fått prata om just det som har varit aktuellt. Även om det inte var det som jag ursprungligen kom hit för.”


Broschyr om samtalshjälpen (PDF) för utskrift

Om konflikterna mellan den unga personen och hens närstående blir tillspetsade eller den unga av andra orsaker inte har en trygg sovplats erbjuder vi hen tillfällig övernattning vid behov.

Vi planerar målen med och praxis för den tillfälliga övernattningen tillsammans med den unga och hens näromgivning. Som en del av den tillfälliga övernattningen erbjuder vi den unga och hens närstående samtalshjälp.

När det är fråga om tillfällig inkvartering för en minderårig ung person kommer vi tillsammans med den unga och hens vårdnadshavare överens om den. För att vi ska kunna garantera en trygg miljö för alla ungdomar kan man inte få tillfällig övernattning om man är berusad.

 
Erfarenheter av tillfällig övernattning

”Den explosiva situationen kunde lösas."

"Situationen krävde öppen diskussion och stöd. Det finns det bra tillgång till här."

”Skyddshuset gav mer tid och situationen lugnade ner sig."

 

Broschyr om tillfällig övernattning för utskrift (PDF)

Vi hjälper ungdomar att återställa dygnsrytmen, så att både skolgången och den övriga vardagen underlättas. Vi hjälper ungdomar och deras närstående att hitta bättre tillvägagångssätt i vardagen.

Vi planerar målen och praxis för återställandet av sömnrytmen tillsammans med den unga och hens näromgivning. Den unga kan styra sin sömnrytm i skyddshusets tillfälliga inkvartering och hemma.

Som en del av hjälpen med sömnrytmen erbjuder vi den unga och hens närstående samtalshjälp. Vi samarbetar med den unga, hens närstående, skolan eller läroanstalten samt andra instanser som stödjer den unga.

Erfarenheter av hjälp med sömnrytmen

”Jag var orolig över hur min dotter skulle orka och hennes brist på sömn, och på kort tid fick min dotter ordning på saker och ting tack vare er hjälp. En mammas ord låter inte alltid bra i den ungas öron, så stödet från en utomstående var till stor hjälp i den här frågan. Ett varmt tack för utmärkt service."

"Jag har fått ordning på sömnrytmen, och det är lättare för mig att gå till skolan på morgnarna."


Broschyr om sömnrytm för utskrift (PDF)

Gä här till webbplatsen som stödjer för att bli självständig.

Vi hjälper ungdomar och unga vuxna i övergången till ett självständigt liv och att klara sig själva samt med boendefrågor. 

När vi ger stöd under en självständighetsprocess träffar vi den unga personen regelbundet. Vi erbjuder samtalshjälp samt stärker den ungas beredskap för ett självständigt liv och ett självständigt boende.

Vi stödjer självständighet utifrån den ungas förutsättningar. Vi samarbetar med den unga och hens närstående samt andra instanser som stödjer den unga.

En ung person som håller på att bli självständig har möjlighet att få en av Röda Korsets frivilliga som stödfadder. En del av de ungdomar som fått stöd för att bli självständiga har även själva blivit frivilliga på de Ungas skyddshus. 

Projektet Framåt (Eteenpäin) stöder ungdomar i hela landet i åldrarna 18–25 som håller på att bli självständiga, med digitala metoder och ansikte mot ansikte.


Erfarenheter av stöd för självständighet

"Jag har lärt känna mig själv och vet hur man ordnar saker och ting. Jag är självständig."

"Vi har båda fått nödvändigt stöd så mycket som vi har behövt och den första tiden i egen bostad har börjat bra. Vi kan även i fortsättningen ringa om det behövs."

”Mitt barn fick hjälp med att uträtta officiella ärenden och psykiskt stöd."

Broschyr om stöd för självständighet för utskrift (PDF)

I chatten Sekasin kan du diskutera vad du än grubblar över med pålitliga vuxna (endast på finska).

Chatten är öppen varje dag året om: vardagar kl. 9–24, helger och helgdagar kl. 15–24. Chatten Sekasin samordnas av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS Barnbyar.

Vid behov får du hjälp av De ungas skyddshus också på distans. Fråga för mer information om webbmöten av De ungas skyddshus

 

Är du yrkesutbildad inom området och intresserad av verksamheten på de Ungas skyddshus? Läs mer på webbplatsen Information till yrkesfolk 

Vi hjälper på många olika språk

Det finns alltid något man kan göra

Behöver du hjälp i en svår livssituation? Har du problem hemma eller något annat som du vill ha hjälp med?

Kontakta de Ungas skyddshus. Hos oss får du alltid hjälp, avgiftsfritt
och snabbt.

På de Ungas skyddshus får ungdomar och föräldrar hjälp av Röda Korsets yrkesutbildade anställda och frivilliga.

Hjälp och råd dygnet runt

Du kan fråga oss vad som helst om ungdomen eller föräldraskapet. Vi hjälper vid olika problem, med allt från vardagliga situationer till livets kriser.

Tillfällig inkvartering

Vi erbjuder ungdomar en trygg övernattning vid behov. Vi hjälper ungdomar och deras familjer att hitta hjälp och lösningar i utmanande livssituationer.

Samtalshjälp

Vi stödjer och hjälper ungdomar och deras familjer genom samtal. Vi söker lösningar tillsammans med de unga, deras familjer och andra aktörer som stödjer dem. Även föräldrar får stöd av oss i frågor som gäller föräldraskapet. Ibland kan det räcka med ett kort samtal, men vi lyssnar så länge och så många gånger som det behövs.

Ordning på sömnrytmen

Vi hjälper ungdomar att återställa dygnsrytmen, så att både skolgången och den övriga vardagen underlättas.

Stöd för självständighet

Vi hjälper den unga personen med att flytta till en egen bostad och börja ett självständigt liv.

Stöd på nätet

Vi medverkar i chatten Sekasin, där ungdomar kan diskutera med tillförlitliga vuxna om vad de än grubblar över.

Lokalt stöd och frivilligverksamhet

Vi bedriver frivilligverksamhet som stärker ungdomars och familjers välbefinnande. Vi erbjuder möjligheter för att göra världen till en bättre plats.

Kontakta oss eller kom och hälsa på.

Brochyr om de Ungas skyddshus på svenska

There is a solution to every problem

Do you need help in sorting out something in your life? Is there something going on at home or elsewhere that you would like to change?

Contact the Youth Shelter. You can receive help from us quickly and free of charge.

Red Cross professionals and volunteers help young people and their parents at the Youth Shelter. Help and guidance is available around the clock.

You can ask us about anything related to adolescence or parenting. We help people deal with various types of problems, be it an every day occurrence or an emergency.

Temporary accommodation

If necessary, a young person can spend the night at our shelter. We assist young people and families in finding help and solutions in challenging situations.

Discussion support

We provide discussion support in order to assist young people and their families. Together with a young person, their family and other parties offering their support, we will look for suitable solutions. Also parents can receive help from us with parenting.

Sometimes, a short discussion is enough to resolve a problematic situation, but we will lend our ears for however long is needed.

Fixing a sleep pattern

We will help a young person correct a disrupted circadian rhythm that is interfering with their school performance and daily life in general.

Support for independent living

We help young people with moving out on their own and becoming independent.

Support online

We are part of the chat project Sekasin, where young people can talk to reliable adults about anything that may be on their minds.

Local support and volunteer activities

We conduct civic activities that enhance the well-being of young people and families. We provide opportunities for people to make the world a better place.

Please contact us or pay us a visit.

Youth Shelter brochure in English

 

Выход есть всегда

Тебе нужна помощь в сложной ситуации? Испытываешь проблемы дома или в другом месте и хочешь их решить?

Обратись в Подростковый приют. Мы поможем быстро и бесплатно.

В Подростковом приюте молодым людям и родителям помогают специалисты и волонтеры Красного Креста. Помощь и поддержка оказываются круглосуточно.

Нам можно задать любой вопрос, связанный с жизнью подростка и воспитанием детей. Мы помогаем решать разные проблемы – от сложных бытовых ситуаций до жизненных кризисов.

Временный ночлег

При необходимости мы предоставляем подростку безопасное место для ночлега. Помогаем подросткам и их семьям найти выход и решение в сложных жизненных ситуациях.

Психологическая помощь

В качестве оказания помощи подростку и его семье мы проводим с ними поддерживающие беседы. Вместе ищем способы решения проблем – с подростком, его семьей и с организациями, которые участвуют в помощи молодым людям. Родители также могут обращаться к нам по вопросам, связанным с воспитанием детей.

Бывает, что для решения вопроса достаточно одной короткой беседы. Однако при необходимости мы готовы слушать так долго и столько раз, сколько необходимо.

Налаживание суточного режима

Мы помогаем подростку наладить суточный режим, нарушение которого негативно сказывается на учебе в школе и повседневной жизни в целом.

Помощь на этапе перехода ко взрослой жизни

Мы помогаем подросткам с переездом в отдельное жилье и переходом к самостоятельной жизни.

Онлайн-поддержка

К нам можно обратиться в чате Sekasin. Этот чат создан для того, чтобы подросток мог поговорить в нем с надежным взрослым человеком на любую волнующую его тему.

Местная поддержка и волонтеры

Мы занимаемся гражданской деятельностью с целью укрепления благополучия подростков и их семей. Предлагаем возможность присоединиться к нашей работе и сделать мир лучше.

Контактная информация и адреса наших отделений, куда можно прийти, указаны ниже.

Брошюра о подростковых приютах на русском языке

Waxkasta waxbaa laga sameyn karaa

Caawimaad ma u baahantahay si aad uga gungaarto xaaladda nololeed? Guriga ama meel kale miyeey ka jiraan arrimo aad rabi laheyd in wax laga beddelo?

La xiriir guriga ammaanka Dhallinyarada. Caawimaad lacag la’aan ah ayaad degdeg nooga heleysaa.

Guriga ammaanka dhallinyarada waxaa da’yarta iyo ja waalidkaba ku caawiya mutadawaciinta iyo xirfadlayaasha Laanqeyrta Cas.

Caawimaad iyo talobixin afar iyo labaatanka saac ah

Waxaad na weydiin kartaa waxkasta oo ku saa­bsan arrimaha dhallinyaranimada iyo waalidni­mada. Waxaan gacan ka geysanaa dhibaatooyin kala duduwan oo ku saabsan xaaladaha nolol­maalmeedka joogtada ah iyo xasaradaha nolos­ha.

Deegaanka kumeelgaar ah

Waxaan da’yarka siineynaa haddii loo baahdo meel nabad ah oo habeenki seexdo. Dhalliny­arada iyo qoysaskaba waxaan ka caawineynaa in ay xaaladda nololeed ee dhibka leh u helaan nafis iyo xal.

Caawimaadda wadasheekeysiga

Da’yarka iyo qoyskiisaba waxaan u taageernaa islamarkaasna u caawinaa qaab wadasheekey­si. Xalka waxaan wadajir ula raadinaa da’yarka, qoyska iyo hay’adaha kale ee da’yarka taagee­ra. Waalidiintu xittaa waxay taageeradeena u helayaan arrimaha la xiriira waaldinimada.

Mararka qaar arrinta waxaa lagu xallinkaraa wadasheekeysi gaaban, laakiin waan dhege­ysaneynaa wakhti dheer iyo marar badanba illaa iyo inta loo baahanyahay.

Hagaajinta habsami-socodka hurdada

Waxaan da’yarka ka caawineynaa hagaajinta habsami-socodka afar iyo labaatanka saac ee isku qasmay, kaas oo dhibaato ku ah dhigas­hada dugsiga iyo qabashada arrimaha kale ee nololmaalmeedka.

Taageerada xoroobidda

Waxaan dhallinyarada ka caawinaa in uu iskiis meel u dego iyo u wareegista nolol xor ah.

Taageerada shabakadda

Waxaan qeyb ka nahay Chatka Sekasin oo da’yarku qof qaangaar ah oo lagu kalsoony­ahay uu kala sheekeysan karo wax kasta oo qalbiga culeys ku ah.

Taageero deegaan iyo waxqabad mutadawacnimo

Waxaan hirgelinaa waxqabad bulsho oo xoojiya caafimaadka dhallinyarada iyo qoysaska. Wa­xaan bixineynaa fursado looga qeybgalo wa­naajinta adduunka.

La soo xiriir ama soo booqo.

Warbixinta guriga ammaanka dhallinyarada oo af Soomaali ku qoran