Vad är vänverksamhet?

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Ensamhet berör de flesta av oss i något skede av livet. Var och en av oss behöver en annan människas sällskap, och redan en förtrogen relation kan bryta ensamhetsspiralen.

Röda Korset förmedlar vänner där de behövs. Vänverksamhetens utbildade och frivilliga vänner gläder i den ensamma vardagen. Framför allt är vännen någon som lyssnar och som man kan prata med.

Vem kan vara en frivillig vän?

Vem som helst kan delta i vänverksamheten och bli en vän till en ensam person. Om du har förmåga att lyssna och vara närvarande passar du bra som frivillig vän. Inga specialkunskaper krävs.

Vänverksamheten är avsedd för alla: såväl unga som äldre, studerande, familjer, ensamstående, män och kvinnor. Du kan välja ett sätt att hjälpa som passar dig. 

Du kan träffa din vän personligen, vara en vän på webben eller delta i gruppverksamhet. Du kan binda dig för en längre tid eller delta i verksamheten på engångsbasis.

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vad allt kan man göra med vännen?

Vänskapsförhållanden som inletts genom frivilligverksamheten påminner mycket om vanliga och förtroliga vänskapsförhållanden. Vännerna träffar varandra och tillbringar tid på det sätt som passar dem bäst.

Tillsammans med en vän kan man gör många olika saker som båda är intresserade av, till exempel prata, läsa tidningar, vistas utomhus, gå på konsert eller kafé. Den gemensamma tiden kan man även tillbringa genom att utöva en hobby som båda tycker om. Tillsammans kommer ni överens om hur, var och när ni träffas. 

Hur kan jag delta i vänverksamheten?

Du blir en frivillig vän genom att genomgå grundkursen i vänverksamhet. Finlands Röda Kors utbildar alla som vill bli vän under en tre timmar lång vänkurs.

Kursen består av information om Röda Korsets frivilligverksamhet och vänverksamhetens olika former. Den ger även vägledning i frågor om bland annat växelverkan och möten. Vänverksamheten ger dig även möjlighet att träffa andra frivilliga.

När du gått kursen kan du valfritt bli en frivillig vän. Vi söker en lämplig vän till dig.

Anmäl dig som frivillig vän

Vänverksamhetens former och utbud varierar från ort till ort

Om du vill veta mer om vänverksamheten på din ort, vänligen kontakta Röda Korsets lokalavdelning eller distriktsbyrå

Många sätt att vara en vän

Hos enäldre person som bor ensam skapar regelbundna besök av en frivillig vän en känsla av trygghet och glädje i den ensamma vardagen. Ofta räcker blotta närvaron, men en frivillig väns sällskap uppmuntrar ofta en äldre person att röra på sig även utanför hemmet.

Du kan till exempel hjälpa en äldre person med ett enskilt läkarbesök eller att handla. Sådan hjälp med att uträtta ärenden är kortvarig och sporadisk.

När vi förmedlar en vän till enung människa som vill ha en vän beaktar vi särskilt bådas intressen och önskemål om gemensamma aktiviteter. Med vännen kan du också tillbringa tid genom att vara aktiv, till exempel utöva en hobby, gå på bio, kafé, matcher och konserter. 

För en invandrare kan en frivillig vän vara ett oersättligt stöd. Du kan ensam, tillsammans med din partner, din familj eller en vän bli vän till en invandrare eller en hel familj som invandrat. Ni kan tillsammans göra vardagliga saker, till exempel gå på promenad, laga mat eller besöka sevärdheter i närområdet.

Hitta närmaste vänkurs eller kontakta din lokalavdelning

Närståendevårdarens vardag, det vill säga att på heltid eller vid sidan av sitt arbete sköta om en närstående, är krävande och ofta även tung. Som stöd för en närståendevårdare och som frivillig inom Röda Korset är du en viktig del av närståendevårdarens vardag. Ett besök hos närståendevårdarfamiljen, ett gruppmöte som du ordnat eller en uppiggande utflykt kan vara månadens mest efterlängtade händelse. 

Förutom grundkursen i vänverksamhet finns det för dem som vill stödja närståendevårdare kompletterande utbildning för verksamhet som stöder närståendevårdsfamiljer. 

Sök den närmaste kursen via ortsökning på OMA Röda Korset eller delta i vänkursen på nätet.

Om du vill veta mer om vänverksamheten på din ort, vänligen kontakta Röda Korsets  lokalavdelning eller distriktsbyrå.

Läs mer om verksamheten för närståendevårdare

Tycker du om att skicka meddelanden och utbyta tankar genom att skriva? Som en vän på webben kan du föra privata och anonyma diskussioner med din vän på valbart sätt, via e-post eller i chattappar. Vänskap på webben fungerar oavsett tid och rum.

Du kan bli en vän på webben genom att gå en kurs i vänverksamhet på webben eller grundkursen i vänverksamhet samt en webbintroduktion för vänner på webben.

Hitta närmaste vän på webben- eller vänkurs.

Om du vill genomföra webbintroduktionen för vänner på webben, kontakta varpu.salmenrinne@rodakorset.fi

För en person på sjukhus, serviceboende eller vårdhem ger besök av eller utflykter tillsammans med en frivillig vän efterlängtad variation i vardagen som piggar upp. Som frivillig vän kan du göra regelbundna besök och vara någon att prata med eller hjälpa till vid utomhusvistelser samt med att ordna tillställningar och gruppverksamhet – på egen hand eller tillsammans med andra frivilliga.

Som besökare på fängelse är du en frisk fläkt från livet utanför fängelsemurarna. Efter ett avtjänat straff är det lättare för en fånge att anpassa sig till vardagen om kontakten till det civila livet inte har brutits helt. Som besökare på fängelse kan du besöka samma fånge ett par gånger i månaden eller ordna gruppaktiviteter tillsammans med andra besökare. Om gruppens teman och mål beslutar ni tillsammans. En besökare på fängelse ska ha fyllt 25 år.

Sök den närmaste kursen via ortsökning på OMA Röda Korset eller delta i vänkursen på nätet.

Om du vill veta mer om vänverksamheten på din ort, vänligen kontakta Röda Korsets lokalavdelning eller distriktsbyrå.

Som frivillig kan du leda olika grupper och klubbar eller till exempel hjälpa till med att ordna olika evenemang och utflykter.

Grupperna kan ordna rekreationsverksamhet på serviceboenden eller andra inrättningar, men även öppna kvartersklubbar eller kamratmöten i bostadsområden, där människor som befinner sig i likande livssituationer samlas för att prata och umgås. Även för invandrare och rehabiliteringsklienter inom mentalvården ordnas gruppverksamhet.

Sök den närmaste kursen via ortsökning på OMA Röda Korset eller delta i vänkursen på nätet.

Om du vill veta mer om vänverksamheten på din ort, vänligen kontakta Röda Korsets lokalavdelning eller distriktsbyrå.

Ungefär 7 200
frivilliga vänner