14.02.2023

Allt fler finländare känner sig ensamma

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Enligt Finlands Röda Kors ensamhetsbarometer har bekymren i synnerhet bland unga och unga vuxna inte minskat under det senaste året.

Ensamhet har blivit ett problem för allt fler finländare under det senaste året. Även upplevelserna av isolering och utanförskap har enligt den färska undersökningen ökat under året.

– Vi har ännu inte kommit tillbaka till de lägre ensamhetssiffror som vi såg före coronatiden. 61 procent uppger att de känner sig ensamma åtminstone ibland. Förra året kände 52 procent så. De ökade upplevelserna av ensamhet och isolering under det senaste året visar att det efter de exceptionella tiderna behövs tid och ansträngningar för att folk ska ta sig ut ur sina hem och knyta kontakter med andra. Ensamboende är en tydlig bakomliggande faktor, berättar Maaret Alaranta, koordinator för social välfärd vid Finlands Röda Kors.

Unga och unga vuxna känner sig mest ensamma

Resultaten av den årliga ensamhetsbarometern berättar om stora bekymmer i synnerhet bland unga och unga vuxna, som inte har lindrats trots att coronarestriktionerna dragits tillbaka.

I Finland är det de unga och unga vuxna i åldern 15–34 år som upplever mest ensamhet, utanförskap och isolering. En tredjedel av alla 15–24-åringar upplever utanförskap minst en gång i månaden.

– Coronapandemin hade förödande effekter på de ungas välbefinnande, som det kommer att ta lång tid att åtgärda. Ensamhetsbarometerns resultat pekar på samma sorgliga utveckling som man har sett i tidigare undersökningar om ångest och andra mentala utmaningar bland unga, berättar Varpu Salmenrinne, expert på arbete med ensamhet bland unga vid Finlands Röda Kors.

Stärkande av social kompetens och känslofärdigheter har en nyckelroll

De ensamma unga och unga vuxna som svarade på Finlands Röda Kors barometer, som genomfördes av Taloustutkimus, beskrev utmaningar i synnerhet i sin egen sociala kompetens. Så många som hälften av de unga i åldern 15–24 år som upplever ensamhet anser att en orsak till ensamheten är att de är nervösa inför sociala situationer.

– Man kan minska ensamhet exempelvis genom att möjliggöra möten och stödja ungas sociala kompetens och känslofärdigheter. Det är viktigt att stärka självkännedomen, eftersom en fungerande relation till sig själv utgör grunden för alla andra relationer. Och det är viktigt att komma ihåg att var och en kan bygga upp gemenskap genom att ta hänsyn till andra. Det är till fördel för både individen och samhället att vi gör vad vi kan innan en människa blir helt isolerad, beskriver Salmenrinne.

För att minska ensamheten behövs lösningar på olika nivåer, och även åtgärder på nationell nivå.

– När det gäller ensamhet står vi i Finland nu vid en punkt där vi måste vidta ordentliga åtgärder. För närvarande är det ingen som har ansvaret för att minska ensamheten, och det här behöver åtgärdas med en nationell ensamhetsstrategi och åtgärder, säger Alaranta.

Finlands Röda Kors undersökte med barometerns hjälp ensamhet, orsaker bakom den och dess effekter i ett brett perspektiv för andra gången. Ensamhetsbarometern genomfördes av Taloustutkimus i januari 2023. Finlands Röda Kors följer regelbundet upp ensamheten i Finland med hjälp av barometern. Ensamhetsbarometern 2023.pdf