Närståendevårdare och ork

Fotograf: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Röda Korset arbetar dagligen för att hjälpa människor och för mänsklighet. Detta arbete utförs även av tusentals närståendevårdare som med alla sina krafter tar hand om sina närstående. Vi värdesätter närståendevårdarnas arbete väldigt mycket och vill stödja deras viktiga arbete.

Med hjälp av stödverksamhet för närståendevårdare stärker och främjar vi närståendevårdarnas och deras familjers hälsa, en god livskvalitet för dem samt hjälper dem att klara sig på egen hand i vardagen.

Tjänsterna är avsedda för alla som vårdar en anhörig eller närstående hemma, oavsett om de får kommunalt stöd för närståendevård eller inte.

Vi ordnar stödverksamhet för närståendevårdare på tiotals orter.
Välkommen!