26.11.2020

Närståendevård i Finland

Fotograf: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

En närståendevårdare tar hand om en av sina närstående och hjälper hen att klara sig i vardagen.

I Finland finns det över en miljon närståendevårdare. De flesta sköter om sina närstående utan officiell närståendevårdarbakgrund. Cirka 700 000 finländare sköter om en anhörig vid sidan av sitt förvärvsarbete.

Det finns uppskattningsvis omkring 350 000 officiellt fastställda närståendevårdsrelationer i Finland. Det finns cirka 60 000 krävande närståendevårdsrelationer, där den vårdbehövande skulle behöva institutionsvård utan hjälp från en anhörig.

Alla närståendevårdare borde få stöd och hjälp i vardagen och med skötseln av den närstående. 

Närståendevårdssituationen börjar ofta som vanlig hjälp i vardagen som med tiden förvandlas till mer bindande närståendevård. Den som vårdas behöver ofta kontinuerligt närståendevårdarens omsorg på grund av en sjukdom, skada eller effekter av åldrandet.

En närståendevårdare är inte enbart någon som sköter en äldre person

Närståendevårdarens vardag, det vill säga att på heltid eller vid sidan av sitt arbete sköta om en närstående, är krävande och ofta även tung.

En närståendevårdare betraktas ofta som en person som sköter en äldre person, trots att många av de som vårdas är barn med särskilda behov eller personer i arbetsför ålder. En situation, där en närståendevårdare behövs, kan uppstå i vilket skede som helst i en familjs liv.

Du kan sköta en anhörig även på distans

Många vuxna barn och andra nära släktingar sköter sina närståendes ärenden på distans. De bor på en annan ort och åker på fritiden och på helger för att hjälpa sina närstående och försäkra sig om att de klarar sig den närmaste veckan.

Närståendevård på distans kräver ett kontinuerligt åtagande och är ofta både psykiskt och ekonomiskt tungt.

Lagen ställer närståendevårdarfamiljer i en ojämlik ställning

Lagen om stöd för närståendevård ger kommunerna lösa ramar för stödet till närståendevårdarna.

Praxis när det gäller stöd till närståendevårdare och grunderna för beviljande av stöd för närståendevård varierar från kommun till kommun och ställer närståendevårdarna i en mycket ojämlik ställning.

Alla närståendevårdare borde få stöd och hjälp i vardagen och med skötseln av den närstående. 

Hurdant stöd erbjuder Röda Korset närståendevårdarfamiljer?

Finlands Röda Kors erbjuder närståendevårdare och närståendevårdarfamiljer praktisk hjälp i vardagen, kamratstöd, rekreationsverksamhet, kurser och välbefinnandedagar.

Vi stödjer närståendevårdarfamiljer lokalt och även dem som sköter någon närstående som bor längre bort.

Tjänsterna är avsedda för alla som vårdar en anhörig eller närstående hemma, oavsett om de får kommunalt stöd för närståendevård eller inte.

Vår verksamhet baserar sig på frivillighet och opartiskhet. Alla frivilliga inom Röda Korset är utbildade för sina uppgifter.