26.11.2020

Verksamhet för närståendevårdare

Fotograf: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Röda Korset ordnar verksamhet och utbildningar runtom i Finland till stöd för närståendevårdarnas välbefinnande och ork.

Sök utbildningar och verksamhet (på finska) i ditt område:

Helsingfors och Nyland
Sydöstra Finland
Västra Finland
Uleåborg
Satakunta
Savolax-Karelen
Egentliga Finland

Verksamhet

Vi ordnar många olika slags verksamhet på tiotals orter runtom i Finland. Verksamheten på olika håll i Finland har tagit form utifrån närståendevårdarnas behov och önskemål, och den utvecklas kontinuerligt på basis av särdragen i olika områden.

För närståendevårdare till ett barn, en make/maka eller en förälder erbjuder vi

  • kamratstöd
  • välbefinnandedagar
  • frivilliga vänner
  • mångsidig handledning, praktisk rådgivning och psykiskt stöd
  • rekreations- och gruppverksamhet som ordnas av frivilliga

utbildningar.

Vård och omsorg i hemmet
På kursen får du information om de praktiska färdigheter som behövs i hemvården, bland annat om upprätthållande och främjande av hälsa samt om sjukdomar och behandlingen av dem. Kursen ger även en översikt över första hjälpen-färdigheter, olyckor i hemmet och förebyggande av dem samt introducerar deltagarna till de social- och hälsovårdstjänster som samhället erbjuder. Kursen skräddarsys utifrån målgruppen.

Välbefinnande i vardagen
Kurspaketet består av flera träffar på några timmar. Kursen innehåller bland annat en inledande mätning av den fysiska konditionen för att kartlägga deltagarnas hälsa, information om olika motionsformer samt diskussion och handledning om välbefinnande, ork och hälsa. Kursen skräddarsys utifrån målgruppen.

Närståendevårdaren/den anhöriga som klient inom hälso- och sjukvården
Det kan ibland kännas svårt att besöka läkare. På utbildningen går man igenom hur man kan förbereda sig inför läkarbesök och hurdana saker man ska ta upp när man pratar med vårdpersonal.

Välbefinnandedagar
Alla behöver ibland tid för att pigga upp och ta hand om sig själv. Röda Korsets välbefinnandedagar för närståendevårdare erbjuder utöver rekreation även möjlighet för deltagarna att träffa andra närståendevårdare och fundera över sin ork som närståendevårdare under ledning av sakkunniga utbildare.

Välkommen!

Mer information om verksamheten för närståendevårdare:
Till stöd för närståendevårdarfamiljer (på finska)

info@rodakorset.fi

Följ oss på Facebook:
Finlands Röda Kors till stöd för närståendevårdarfamiljer