26.11.2020

Bli ett stöd för närståendevårdarfamiljer

Fotograf: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Vill du lära dig någonting nytt, använda dig av dina specialkunskaper och göra någon glad?

En närståendevårdare tar hand om en familjemedlem eller någon annan närstående som på grund av sjukdom, handikapp eller någon annan särskild orsak inte klarar sig självständigt i vardagen. Även närståendevårdare kan behöva stöd och andrum.

Som frivillig gör du tillsammans med närståendevårdaren saker som piggar upp och höjer konditionen och livskvaliteten. Hjälpverksamheten kan vara nästan vad som helst: samtal, promenader, matlagning, utbildning, studier, att måla, besöka konstutställningar... Endast fantasin sätter gränser.

Av Röda Korset får du anvisningar, stöd och hjälp för ditt frivilligarbete.

Som frivillig kan du

  • vara en vän till en närståendevårdarfamilj.
  • planera och genomföra gruppverksamhet, rekreationsaktiviteter och utflykter för närståendevårdare.
  • arbeta i par eller små grupper tillsammans med andra frivilliga.
  • alltid när du behöver få stöd, utbildning och handledning.

Som utbildare

  • är du coach för närståendevårdarfamiljer och frivilliga vänner.
  • får du utbildning för ditt uppdrag samt stöd och handledning alltid när du behöver.
  • kan du utnyttja och dela med dig av din kompetens och livserfarenhet.

Så här kommer du igång:
Kontakta Röda Korsets planerare av närståendevården i området där du bor, anmäl dig som frivillig och delta i grundkursen i vänverksamhet.

Se planerarnas kontaktuppgifter

Anmäl dig som frivillig

Sök en grundkurs i vänverksamhet

Senare kan du även utveckla dina färdigheter i att leda grupper genom att utbilda dig till gruppledare. Utbildningen ger nya tips för verksamheten i din grupp och du lär dig att utnyttja funktionella metoder.