Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Röda Korset är en av Finlands största frivilligorganisationer. Vi tar hand om de mest utsatta. Vi hjälper vid kriser och olyckor och stödjer människor i alla åldrar när livet ger dem törnar.

I allt vårt arbete upprätthåller vi humanitet, och vår verksamhet styrs av Röda Korsets principer, etiska regler och verksamhetsprinciper.

På den här sidan hittar du information om våra verksamhetssätt.

Röda Korsets och Röda Halvmånens verksamhet styrs av sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, universalitet och enhet.

Läs mer om Röda Korsets principer

Utöver de sju principerna styrs Röda Korsets verksamhet dessutom av organisationens värden.

Läs om Röda Korsets värden

Röda Korset bedriver verksamhet av hög kvalitet, i enlighet med lagar och bestämmelser.

Läs om våra verksamhetssätt

I beslutsfattandet vid Finlands Röda Kors samtliga organisationsenheter iakttas god förvaltningssed, där beslutsansvaren är tydliga och besluten dokumenteras omsorgsfullt.

Läs om våra verksamhetssätt i fråga om ekonomi och förvaltning

I sin verksamhet främjar Finlands Röda Kors hållbar utveckling och klimatskydd.

Läs mer om Röda Korsets miljöansvar

Allt vi gör inom Röda Korset – som frivilliga, anställda eller förtroendepersoner – inverkar på hurdan organisation Röda Korset är och hur den framstår för andra. Var och en av oss har därför ett ansvar för att verksamheten är etisk.

Läs om riktlinjerna

Inom Röda Korset för vi en jämlik personalpolitik enligt gemensamma spelregler.

Läs om principerna som gäller personalen

I enlighet med våra värden är vi en öppen, serviceinriktad, produktiv och samarbetsvillig partner. Utgångspunkten för vårt företagssamarbete är en gemensam värdegrund och ökande av verksamhetens effektivitet. Vi samarbetar endast med ansvarsfulla företag som fullgör sitt miljöansvar och sociala ansvar.

Läs mer om principerna för samarbete och partnerskap

I all sin verksamhet iakttar Finlands Röda Kors högsta möjliga etiska principer samt lagar, instruktioner och stadgar. Därför uppmuntrar vi såväl frivilliga, medlemmar eller andra samarbetspartner som vår personal att alltid anmäla alla misstankar om missbruk eller oetisk verksamhet.

Läs om hur du anmäler missbruk

Finlands Röda Kors har förbundit sig att skydda sina kunders integritet.

Läs om våra principer för dataskydd, användarvillkoren för vår webbplats samt registerbeskrivningarna

Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?
Kontaktuppgifter till Finlands Röda Kors
Kontaktuppgifter till Finlands Röda Kors