20.10.2021

Verksamhetsmässiga värderingar

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Utöver de sju principerna styrs Röda Korsets verksamhet dessutom av organisationens värden.

Öppenhet

Vi handlar lokalt, människoorienterat, som en del av lokalsamhället. Vår synliga verksamhet i vardagen engagerar människor och är öppen för alla som förbinder sig vid våra principer.

Ledarskapet för organisationen är öppet, förtroendeingivande och dialogiskt. Vi informerar öppet om verksamhetsresultaten och den ekonomiska situationen, såväl lokalt som på riksnivå.

Vi välkomnar alla. Vi ser varje frivillig, förtroendevald och arbetstagare som en resurs av olikhet som gör
vår verksamhet mångsidig och öppen.


Serviceinriktning

Vi prioriterar dem som behöver hjälp och tjänster. De som deltar i Röda Korsets verksamhet eller stöder verksamheten får den information, det stöd, den coaching och den återkoppling de behöver av frivilliga och medarbetare som stöder verksamheten. Vi lär oss och utvecklas genom att lyssna till de hjälpbehövande och våra frivilliga.

Handlingskraft

Vi reagerar på behov och använder våra resurser effektivt: vi fokuserar på att uppnå organisationens gemensamma mål.

Samarbetsvilja

Vi letar aktivt efter samarbetspartner. Vi reagerar bäst på hjälpbehov när vi samarbetar inom Röda Korset internationellt och i Finland.

Vi är en öppen och samarbetsvillig partner för andra organisationer, myndigheter, företag och läroanstalter nationellt och lokalt.

Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset