13.06.2023

Miljöansvar och klimathållbarhet

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

I sin verksamhet främjar Finlands Röda Kors hållbar utveckling och klimatskydd.

Klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna i vår tid och samtidigt även en stor humanitär kris. Dess effekter syns överallt i världen.

Klimatförändringen har ökat extrema väderfenomen, såsom störtregn, översvämningar och stormar, ovanliga värmeböljor samt torka och skogsbränder.

Klimatförändringen påverkar på många sätt bland annat hälsan, matproduktionen, jordbruket, ekosystemen och näringsutövningar.

Den gör livet svårare för de människor som redan är mest utsatta och tvingar människor att lämna sina hem. För att stävja klimatförändringen, reagera på dess konsekvenser och reparera skadorna krävs enorma resurser.

Röda Korset och Röda Halvmånen är viktiga globala humanitära aktörer och bemöter konsekvenserna av klimatförändringen respektive allt större humanitära behov samt strävar efter att dämpa klimatförändringen genom att ändra på sin egen verksamhet.

Läs Finlands Röda Kors riktlinjer för klimathållbarhet (pdf)

Miljöansvar

Vårt mål är att vara en koldioxidneutral organisation år 2030.

Miljöarbetet bedrivs med hjälp av ett miljöprogram som baserar sig på miljösystemet WWF Suomen Green Office. Vi gav oss med i verksamhet 2018. Vi genomför årligen en självutvärdering av vårt miljöarbete.

Vi genomför även systematiskt ett utvecklingsprogram med målet att minska verksamhetens miljöeffekter och coacha personalen i miljömedvetenhet även på ett personligt plan i sitt dagliga arbete.

Vi har ställt tre indikatorer för centralbyråns Green Office arbete som följs upp och rapporteras till WWF. Våra mål är att minska avfallsmängderna, elförbrukningen och pappersförbrukningen. Som urvalsgrunder användes möjligheten att följa upp målet, dess påverkningsmöjligheter och effektivitet.

I slutet av maj 2023 har följande enheter på Röda Korset fått rätt att använda Green Office-märket:

 • Röda Korsets centralbyrå
 • Blodtjänst
 • Helsingfors och Nylands distrikt, distriktsbyrån
 • Sydöstra Finlands distrikt, distriktsbyrån
 • Lapplands distrikt, distriktsbyrån
 • Uleåborgs distrikt, distriktsbyrån
 • Savolax-Karelens distrikt, distriktsbyrån
 • Åbolands distrikt, distriktsbyrån
 • Egentliga Finlands distrikt, distriktsbyrån
 • De Ungas skyddshus
 • Röda Korset Första hjälpen

Utöver detta börjar vi 2023 beräkna koldioxidavtrycket för hela organisationen och sprider åtgärden från centralbyrån och internationella biståndsoperationer till distrikten, inrättningarna och avdelningarna under åren 2024–2026.

I denna process identifierar vi de största upphoven till utsläpp, lägger upp planer för att minska dem och arbetar aktivt för att minska på utsläppen.

Röda Korset främjar också uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling utomlands och i hemlandet.
Läs om målen för hållbar utveckling

Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset