Miljöansvar

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

I sin verksamhet främjar Finlands Röda Kors hållbar utveckling och klimatskydd.

Vårt mål är att vara en koldioxidneutral organisation år 2030.

Miljöarbetet bedrivs med hjälp av ett miljöprogram som baserar sig på miljösystemet WWF Suomen Green Office. Vi genomför årligen en självutvärdering av vårt miljöarbete.

Vi genomför även systematiskt ett utvecklingsprogram med målet att minska verksamhetens miljöeffekter och coacha personalen i miljömedvetenhet även på ett personligt plan i sitt dagliga arbete.

Under vårt första verksamhetsår ställde vi på basis av en inledande kartläggning upp tre indikatorer för centralbyråns Green Office-arbete som ska följas upp och rapporteras till WWF.

Målen var att minska avfallsmängderna, elförbrukningen och pappersförbrukningen. Som urvalsgrunder användes möjligheten att följa upp målet, dess påverkningsmöjligheter och effektivitet.

I slutet av juni 2021 klarade följande av Röda Korsets verksamhetsställen granskningen och fick rätt att använda märket Green Office:

  • Röda Korsets centralbyrå
  • Blodtjänst
  • Helsingfors och Nylands distrikt, distriktsbyrån
  • Sydöstra Finlands distrikt, distriktsbyrån
  • Lapplands distrikt, distriktsbyrån
  • Uleåborgs distrikt, distriktsbyrån
  • Savolax-Karelens distrikt, distriktsbyrån
  • Åbolands distrikt, distriktsbyrån

Röda Korset främjar också uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling utomlands och i hemlandet. Läs om målen för hållbar utveckling

Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Målen för hållbar utveckling
Röda Korset och målen med hållbar utveckling