Miljöansvar och klimathållbarhet

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

I sin verksamhet främjar Finlands Röda Kors hållbar utveckling och klimatskydd.

Klimatförändringen är en av vår tids största globala utmaningar och samtidigt i allra högsta grad en humanitär kris. Dess effekter syns överallt i världen.

Klimatförändringen har ökat extrema väderfenomen, såsom störtregn, översvämningar och stormar, ovanliga värmeböljor samt torka och
skogsbränder.

Klimatförändringen påverkar bland annat hälsa, matproduktion, lantbruk, ekosystem och möjligheter att idka näring på många olika sätt.

Den gör livet svårare för de människor som redan är mest utsatta och tvingar människor att lämna sina hem. För att stävja klimatförändringen, reagera på dess konsekvenser och reparera skadorna krävs enorma resurser.

Som en betydande, global humanitära aktör svarar rödakors- och rödahalvmånerörelsen på att motverka klimatförändringens effekter och ökande humanitära behov samt strävar efter att bekämpa
klimatförändringen genom att förändra sin egen verksamhet.

Läs Finlands Röda Kors riklinjer för klimathållbarhet (pdf).

Miljöansvar

Vårt mål är att vara en koldioxidneutral organisation år 2030.

Miljöarbetet bedrivs med hjälp av ett miljöprogram som baserar sig på miljösystemet WWF Suomen Green Office. Vi genomför årligen en självutvärdering av vårt miljöarbete.

Vi genomför även systematiskt ett utvecklingsprogram med målet att minska verksamhetens miljöeffekter och coacha personalen i miljömedvetenhet även på ett personligt plan i sitt dagliga arbete.

Under vårt första verksamhetsår ställde vi på basis av en inledande kartläggning upp tre indikatorer för centralbyråns Green Office-arbete som ska följas upp och rapporteras till WWF.

Målen var att minska avfallsmängderna, elförbrukningen och pappersförbrukningen. Som urvalsgrunder användes möjligheten att följa upp målet, dess påverkningsmöjligheter och effektivitet.

I slutet av juni 2021 klarade följande av Röda Korsets verksamhetsställen granskningen och fick rätt att använda märket Green Office:

 • Röda Korsets centralbyrå
 • Blodtjänst
 • Helsingfors och Nylands distrikt, distriktsbyrån
 • Sydöstra Finlands distrikt, distriktsbyrån
 • Lapplands distrikt, distriktsbyrån
 • Uleåborgs distrikt, distriktsbyrån
 • Savolax-Karelens distrikt, distriktsbyrån
 • Åbolands distrikt, distriktsbyrån
 • Egentliga Finlands distrikt, distriktsbyrån
 • De ungas skyddshus
 • Punainen Risti Ensiapu

Röda Korset främjar också uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling utomlands och i hemlandet. Läs om målen för hållbar utveckling

Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Målen för hållbar utveckling
Röda Korset och målen med hållbar utveckling