Samhällsansvar, verksamhetens kvalitet samt verksamhetssätt

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Röda Korset bedriver verksamhet av hög kvalitet, i enlighet med lagar och bestämmelser.

Vår verksamhet baserar sig på förtroende. En förutsättning för Röda Korsets verksamhet är att hjälpmottagarna, de frivilliga som deltar i vår verksamhet, våra anställda samt de stödjare och instanser som möjliggör vår verksamhet godkänner principerna för den, litar på vår handlingsförmåga samt känner till våra verksamhetssätt och resultaten av vårt arbete.

Hela vår verksamhet sammanfattas i temana förtroende och ansvar. Därför är det viktigt att vi genom vårt dagliga arbete kan förtjäna det förtroende som våra aktörer, kunder, de myndigheter som övervakar vår verksamhet, våra samarbetspartner och de samhälleliga beslutsfattarna visar för oss. Detta förtroendekapital är en resurs och ett levnadsvillkor.

Finlands Röda Kors verksamhet är reglerad, och vår existens förutsätter att bestämmelserna följs. Lagarna och förordningarna, hjälpmottagarnas behov och krav samt Finlands Röda Kors verksamhetsstrategi fastställer kvalitetsmålen för verksamheten.

Regelsystemet som gäller Finlands Röda Kors verksamhet är omfattande och inkluderar utöver de egentliga reglerna dessutom alla strategier och riktlinjer samt de förfaringssätt och datasystem som används för administrationen av dem. Hela personalen ska följa de verksamhetsprinciper och förfaringssätt som beskrivs i denna uppsättning direktiv.

Ta del av publikationer om organisationens verksamhet, såsom regler, förordningar och verksamhetsstrategier

Publikationer som anknyter till organisationsverksamheten
Publikationer som anknyter till organisationsverksamheten
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset