Principer för företagssamarbete

Tre unga kvinnor i Röda Korsets västar för frivilliga ler och kramar om varandra.
Fotograf: Alejandro Lorenzo / Suomen Punainen Risti

Röda Korsets verksamhet styrs av starka grundläggande principer.

Röda Korsets och Röda Halvmånens verksamhet styrs av sju grundläggande principer: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, universalitet och enhet. Dessa principer styr även Finlands Röda Kors samarbete med företag.

I enlighet med våra värden är vi en öppen, serviceinriktad, produktiv och samarbetsvillig partner. Utgångspunkten för vårt företagssamarbete är en gemensam värdegrund och ökande av verksamhetens effektivitet.

  • Vi samarbetar med ansvarsfulla företag som fullgör sitt miljöansvar och sociala ansvar. Vi samarbetar i regel med etablerade aktörer.

  • Vår verksamhet tillsammans med företag är öppen. Vi kommunicerar aktivt om hurdant samarbete vi har med olika företag.

  • Vi strävar aktivt efter partnerskap som ömsesidigt ökar antingen kompetensen eller resurserna. Vi är öppna för nya typer av samarbeten med företag.

  • Vi förstår vikten av företagssamarbete med tanke på utvecklingen av vår verksamhet och strävar efter att beakta båda parternas behov i samarbetet.

  • Vi samarbetar inte med företag som agerar mot våra värden eller principer. Vi samarbetar inte med vapen-, alkohol- eller tobaksindustrin.

  • Vi bedriver inte samarbete som syftar till att sälja och marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med hjälp av våra frivilliga.

  • Röda Korsets symbol är skyddad och får inte användas i reklam för eller marknadsföring av produkter. Vi kommer alltid separat överens om användningen av Röda Korsets logo mellan parterna i företagssamarbeten.
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset