En kvinna i rödakorskläder lär ut första hjälpen åt anställda i en affär.

Samarbete

Fotograf: Juha Sinisalo / Suomen Punainen Risti

Välkommen att samarbeta med Finlands Röda Kors!

Röda Korset är en av de mest kända frivilligorganisationerna i Finland. Att delta i vårt arbete visar att ert företag tar ansvar och bryr sig.
Som samarbetspartner är ert företag med och förbättrar välbefinnandet och säkerheten i det finländska samhället. Ni kan även stödja Röda Korsets omfattande internationella biståndsarbete.

Samarbete med oss erbjuder personalen på ert företag många olika sätt att utveckla sin kompetens. Våra årliga kampanjer ger ert företag och era kunder en enkel möjlighet att bli en del av hjälpkedjan.

Låt oss tillsammans hitta en lämplig samarbetsform för ert företag: yritykset(at)rodakorset.fi, 020 701 2000. Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.

Samarbetspartnerskap för företag

Som strategisk partner deltar ert företag i valfritt hjälparbete i syfte att förbättra välbefinnandet och kriståligheten hos olika samhällen.

Som samarbetspartner bygger ni upp tryggheten i det finländska samhället eller ingår i det internationella samfundet som stärker beredskapen för olika framtidsbilder.

Personalen och kunderna kan vara en del av partnerskapet på många olika sätt, till exempel genom unika utbildningar och kommunikationsmaterial av hög kvalitet.

Ert företags yrkeskompetens (pro bono) och resurser inom till exempel logistik eller informationsteknik kan vara en del av partnerskapet. Tillsammans med företagen utvecklar vi gärna verksamhetsmodeller, som gör att expertisen ökar för båda parterna.

Det strategiska partnerskapet skräddarsys efter ert företags behov och dess värde är minst 100 000 euro per år.

Kontakta oss, så diskuterar vi mer: Tuuli Lahti, sakkunnig inom medelanskaffning, tuuli.lahti(at)redcross.fi, 040 359 3938.

Exempel på strategiskt partnerskap: Inom Digias projekt Digiarvoa (Digitalt värde) byggdes en datamodell för utveckling av Röda Korsets frivilligverksamhet

Våra årliga kampanjer, såsom Vändagen, Hungerdagen och julkampanjen, är utmärkta tillfällen att delta i Röda Korsets arbete. De ger ert företag och era kunder en enkel möjlighet att bli en del av hjälpkedjan.

Exempel på olika sätt att delta är produktsamarbete och donationer i samband med betalningstransaktioner. Kampanjsamarbetets värde är minst
50 000 euro.

Låt oss diskutera ditt företags önskemål mer i detalj! Kontaktuppgifter: Tuuli Lahti, sakkunnig inom medelanskaffning, tuuli.lahti(at)redcross.fi, 040 359 3938.

Er kompetens och er tid är värdefulla för oss. Tillsammans med företag utvecklar vi gärna verksamhetsmodeller, där expertisen ökar för båda parter. Er hjälp kan vara ert företags specialkompetens eller utvecklingsarbete i anknytning till något av Röda Korsets projekt.

Kontakt: yritykset(at)rodakorset.fi, 020 701 2000. Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16. Du kan göra mindre tjänsteanbud även med en webblankett.

Hungerdagen är Finlands Röda Kors mest kända och mest synliga kampanj om höstarna. Hungerdagen ger trygghet när en katastrof inträffar eller under exceptionella förhållanden – både ute i världen och i hemlandet.

För företag är Hungerdagen en möjlighet att visa ansvar som en del av affärsverksamheten. Företaget kan ge sina kunder möjlighet att delta i Hungerdagen till exempel genom att ge ett bidrag i samband med att de köper en produkt eller en tjänst. Kampanjsamarbetets värde är minst 50 000 euro.

Låt oss diskutera ditt företags önskemål mer i detalj! Kontaktuppgifter: Tuuli Lahti, sakkunnig inom medelanskaffning, tuuli.lahti(at)redcross.fi, 040 359 3938.

Principer för samarbetet
Principer för företagssamarbete
Företag som samarbetspartner
Röda Korsets samarbetspartner
Målen för hållbar utveckling
Röda Korset och målen med hållbar utveckling
Företagets frivilligarbete och utbildningar
Företagets frivilligarbete och utbildningar
Företagsbidrag
Företagsbidrag
Historia
Historia