18.01.2024

Röda Korsets samarbetspartner

Fotograf: Maria Santto / Suomen Punainen Risti

Våra samarbetspartner är viktiga för oss. Tillsammans kan vi åstadkomma mer.

Moomin Characters

Tove Jansson tecknade muminkaraktärer för Röda Korset redan på 1960-talet. Som en del av det långvariga samarbetet har dessa karaktärer väckts till liv. Ett häftigt exempel på produktsamarbetet är den nya kollektionen från Moomin by Arabia och Röda Korset, som kom till salu på Tove Janssons dag 9.8.2022 och bjuder in till att utföra små, vänliga gester.

Röda Korset har i samarbete med Moomin Characters producerat programmet Kompiskunskap med Mumin som kan användas för att öva kompiskunskaper tillsammans med barn. Man behöver emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter i olika vardagssituationer och möten, såsom för att lära känna nya människor och upprätthålla kompisrelationer. Senare i livet betonas vikten av färdigheterna ännu mer i och med studier och arbete. Det är viktigt att barn redan i tidig ålder får öva sina kompiskunskaper, så att de lär sig att agera på ett konstruktivt sätt för sig själv och sin omgivning.

Till Moomin Characters webbplats

S-gruppen främjar säkerheten i vardagen

S-gruppen

S-gruppen och Röda Korset har gjort mångsidigt långtidssamarbete för att främja säkerheten i vardagen i samarbete med Röda Korsets lokala avdelningar. Samarbete har gjorts i form av bl.a. första hjälpen-utbildningar samt Hungerdags-, Jul i Sinnet- och Ukraina-insamlingar.

S-gruppens mataffärer (Prisma, S-Market, Sale, Alepa, Foodmarket Herkku) samt Handelslagen har på många sätt aktivt deltagit i samarbetet och nya verksamhetssätt utvecklas kontinuerligt i enlighet med det gällande ramavtalet.

Till S-gruppens webbplats

LokalTapiola stödjer vänverksamheten

LokalTapiola är en långvarig huvudsamarbetspartner inom Röda Korsets vänverksamhet och har som en del av sitt företagsansvar stött verksamheten sedan 2006.

Syftet med partnerskapet är att främja välbefinnande i det finländska samhället genom att minska ensamhet och utslagning. Genom samarbetet främjar vi även välbefinnandet på lokal nivå genom att stödja regionalt samarbete.

LokalTapiolas personal kan på arbetstid ställa upp som frivilliga inom Röda Korsets verksamhet och ge blod under regelbundna blodgivningskampanjer.

LokalTapiola har även på olika håll i Finland stött Röda Korsets bistånds- och stödarbete under coronaepidemin. LokalTapiolas stöd har riktats bland annat till stödtelefonen, där Röda Korsets utbildade frivilliga inom psykiskt stöd svarar på frågor om coronaepidemin.

Till LokalTapiolas webbplats

Accenture stödjer ungdomars och invandrares arbetslivsfärdigheter

Accenture och Finlands Röda Kors har haft ett mångsidigt samarbete sedan 2004. Inom ramarna för samarbetet har Accentures experter kunnat erbjuda Röda Korset pro bono-insatser inom flertalet utvecklingsprojekt.

Inom ett mångårigt projekt som startades 2015 var Accenture med och utvecklade Finlands Röda Kors riksomfattande och digitala tjänst Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen (Identifiering av asylsökandes kompetens och praktisk arbetslivsorientering), som syftar till att främja integrationen av asylsökande i det finländska samhället.

Med hjälp av tjänsten kan man även svara mot det nuvarande och kommande behovet av arbetskraft samt främja positivare attityder. Accenture har dessutom utvecklat digitala kompetensmärken för kompetens som skaffas inom frivilligverksamheten.

Sedan 2019 har Accenture stött verksamheten på Röda Korsets de Ungas skyddshus och utvecklat digitala verktyg för att effektivisera Finlands Röda Kors och Frivilliga räddningstjänsten Vapepas verksamhet.

Till Accenture Finlands webbplats

Onnenpantti – Ett glädjegivande lotteri

Onnenpantti-lotteriet fungerar som ett extra drivfjäder för att returnera flaskor. Det är även en ansvarsfull gärning av butiken. På lotteriet kan man vinna ett presentkort upp till 10 000 euro. 

De regionala hjälpinsatserna och den grundläggande verksamheten inom Röda Korset, vilkas syfte är att främja välfärd, stöds genom donationer inom ramen för Onnenpantti som intäktsförs till Finlands Röda Kors.

Onnenpantti har sitt ursprung i Norge, där lotteriet har verkat under namnet Pantelotteriet sedan 2008. Pantelotteriet är ett av Röda Korsets största privata finansiärer i Norge. RLI Rahasto, som är innehavare av varumärket Onnenpantti och dess lotteritillstånd, ägs i Finland av Recycling Lottery Finland Oy, som också är verkställare av Onnenpantti.

Till Onnenpanttis webbplats

Företagets frivilligarbete och utbildningar
Företagets frivilligarbete och utbildningar