Röda Korsets samarbetspartner

Fotograf: Maria Santto / Suomen Punainen Risti

Det är viktigt för oss att ha samarbetspartner, eftersom vi tillsammans kan hjälpa mer. 

LokalTapiola stödjer vänverksamheten

LokalTapiola är en långvarig huvudsamarbetspartner inom Röda Korsets vänverksamhet och har som en del av sitt företagsansvar stött verksamheten sedan 2006. Syftet med partnerskapet är att främja välbefinnande i det finländska samhället genom att minska ensamhet och utslagning. Genom samarbetet främjar vi även välbefinnandet på lokal nivå genom att stödja regionalt samarbete.

LokalTapiolas personal kan på arbetstid ställa upp som frivilliga inom Röda Korsets verksamhet och ge blod under regelbundna blodgivningskampanjer.

LokalTapiola har även på olika håll i Finland stött Röda Korsets bistånds- och stödarbete under coronaepidemin. LokalTapiolas stöd har riktats bland annat till stödtelefonen, där Röda Korsets utbildade frivilliga inom psykiskt stöd svarar på frågor om coronaepidemin.
Till LokalTapiolas webbplats

Accenture stödjer ungdomars och invandrares arbetslivsfärdigheter

Accenture och Finlands Röda Kors har haft ett mångsidigt samarbete sedan 2004. Inom ramarna för samarbetet har Accentures experter kunnat erbjuda Röda Korset pro bono-insatser inom flertalet utvecklingsprojekt.

Inom ett mångårigt projekt som startades 2015 var Accenture med och utvecklade Finlands Röda Kors riksomfattande och digitala tjänst Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen (Identifiering av asylsökandes kompetens och praktisk arbetslivsorientering), som syftar till att främja integrationen av asylsökande i det finländska samhället.

Med hjälp av tjänsten kan man även svara mot det nuvarande och kommande behovet av arbetskraft samt främja positivare attityder. Accenture har dessutom utvecklat digitala kompetensmärken för kompetens som skaffas inom frivilligverksamheten.

Sedan 2019 har Accenture stött verksamheten på Röda Korsets de Ungas skyddshus och utvecklat digitala verktyg för att effektivisera Finlands Röda Kors och Frivilliga räddningstjänsten Vapepas verksamhet.
Till Accenture Finlands webbplats

Tokmanni stödjer samfundens välbefinnande och arbetet för att lindra ensamhet

Samarbetet mellan Tokmanni och Finlands Röda Kors inleddes i september 2019 i och med en Hungerdagsinsamling. Målet med samarbetet är att främja människors och samhällens välbefinnande samt minska ensamhet och utslagning. Tokmanni stödjer Finlands Röda Kors vänverksamhet och deltar i arbetet med att bekämpa ensamhet under hela avtalsperioden. Tokmanni har stött verksamheten på Röda Korsets lokalavdelningar genom att möjliggöra ordnande av julkaféer för ensamma på över 20 orter.

Tokmanni är en av Röda Korsets samarbetspartner även inom Hungerdagsinsamlingen. Under Hungerdagen samlar man in medel till Finlands Röda Kors katastroffond, varifrån man snabbt kan skicka hjälp till platser där nöden är som allra störst, både i hemlandet och utomlands. Både Röda Korset och Tokmanni påverkar på över hundra orter runt om i Finland. Dessutom har Tokmanni stött Finlands Röda Kors hjälparbete under coronaepidemin genom produktdonationer och genom att erbjuda logistisk hjälp.
Till Tokmannis webbplats

 

Företagsbidrag
Företagsbidrag
Företagets frivilligarbete och utbildningar
Företagets frivilligarbete och utbildningar