Tidningar

På den här sidan hittar du Finlands Röda Kors medlems- och stödtidningar.

Utöver tidskrifterna publicerar vi även många andra typer av material, till exempel webbartiklar, bilder meddelanden, Frivilliga räddningstjänstens tidning Vapepa-info samt mycket undervisningsmaterial.

Om du söker Finlands Röda Kors årsberättelser, protokoll, utlåtanden eller lagar och förordningar som styr organisationens stadgar och verksamhet eller andra dokument om organisationsverksamheten hittar du dem här.

Om du inte hittar det du söker, vänligen kontakta oss: info@rodakorset.fi

Tidningar

Avun maailma – Hjälpens värld är Finlands Röda Kors tvåspråkiga tidskrift, som utkommer fyra gånger per år.

Läs tidningen Hjälpens värld på nätet

Tidningen berättar om arbetet som Finlands Röda Kors frivilliga utför, våra aktuella kampanjer och vår verksamhet i allmänhet. Tidningens viktigaste teman är bland annat social- och hälsoarbetet i hemlandet, blodtjänstverksamheten, Röda Korsets beredskapsverksamhet, det internationella biståndet samt utvecklingssamarbete.

Tidningen skickas gratis till alla medlemmar i Finlands Röda Kors samt delas ut på Röda Korsets och Blodtjänsts verksamhetsställen. Man kan även beställa tidningen för 22 euro per år.

Föreslå innehåll till Hjälpens värld tidningen

Gör en adressändring

Chefredaktör
Ilpo Kiiskinen
ilpo.kiiskinen(at)rodakorset.fi, 0500 211 261 

Redaktionssekreterare
Kimmo Holopainen
kimmo.holopainen(at)rodakorset.fi, 0400 286 833

Annonsförsäljning
Jaana Martiskainen
TJM-Systems Oy: jaana.martiskainen(at)tjm-systems.fi, 044 566 7195

Mediekort för tidningen Hjälpens värld (PDF) (på finska)

Tidskriften Riskzoner berättar om Röda Korsets arbete och människornas liv i krisområden i världen mitt under krig, epidemier och naturkatastrofer – om hurdana effekter katastroferna har och hur Röda Korset kan hjälpa.

Läs på nätet

Riskien keskellä – Ennen

Riskzoner – Före

Risk Zones – Before

Läs eller ladda ner äldre tidskrifter i PDF-format

Riskien keskellä 2020

Riskzoner 2020

Risk zones 2020

Riskien keskellä 2019 (PDF)

Riskzoner 2019 (PDF)

Risk zones 2019 (PDF)

Riskzoner 2018 (PDF)

Riskzoner 2017 (PDF)

Riskzoner 2016 (PDF)

 

Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag