Jobba med Finlands Röda Kors

Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 192 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Du hittar alla Finlands Röda Korsets lediga arbetsplatser här (på finska)

Följa oss även på LinkedIn eller anmäl dig till frivilliguppgifter.

Se även dessa

  • Ansökning till Röda Korsets internationella biståndsuppdrag
  • Blodtjänstens lediga tjänster (på finska) och en öppen ansökningsblankett (på finska) till Blodtjänsten, som blodtjänstskötare och till uppgifter inom laboratoriebranschen
  • Lediga platser (på finska) i Kontti-kedjan och information angående sysselsättningstjänster
  • Distriktens verksamhetsledare ansvarar för rekryteringen till Finlands Röda Kors distriktsbyråer. Se distriktens kontaktuppgifter (på finska).

Öppna ansökningar

Även om det för tillfället inte finns ett passande jobb rekryterar vi varje år människor till tiotals uppgifter. Det är alltså mycket möjligt att det inom ett år kommer en passande uppgift.

Tyvärr kan vi inte ta emot öppna ansökningar. Vi får gott om ansökningar till lediga jobb och räcker våra resurser inte till att i samband med rekryteringar även gå igenom öppna ansökningar.