Röda Korsets första hjälpen-verksamhet

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Ett av Röda Korsets viktiga mål är att skydda liv och hälsa. För att uppnå målet har organisationen många olika typer av verksamhet, varav en är att lära ut första hjälpen-färdigheter av hög kvalitet till medborgarna.

I egenskap av nationell organisation som bistår myndigheterna har Röda Korset en särskild roll i fråga om beredskap. Finlands Röda Kors har ingått ett avtal om samarbete med myndigheterna, för att garantera stöd till myndigheterna i olika störningssituationer i samhället.

I enlighet med avtalet bland annat upprätthåller och utvecklar Röda Korset första hjälpen-utbildningar av jämn kvalitet för befolkningen samt utbildningar för utbildare, eftersom medborgarnas färdigheter i första hjälpen har en viktig roll i beredskapen för olyckor av olika omfattning.

Punainen Risti Ensiapu Oy

Punainen Risti Ensiapu Oy är en organisation som ägs av Finlands Röda Kors och som upprätthåller och utvecklar avgiftsbelagda utbildningsprogram i första hjälpen för hela befolkningen. Den mest kända av utbildningarna är första hjälpen-kursen FHJ 1®.

Punainen Risti Ensiapu ansvarar även för utbildningsprogrammen för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. Efter att ha utfört dem kan hälso- och sjukvårdspersonalen utbilda andra i hundratals organisationer runtom i Finland. De ger avgiftsbelagd utbildning i första hjälpen och hälsokunskap till privatpersoner, samfund och företag på uppdrag av sin egen organisation.

Eftersom Punainen Risti Ensiapu ägs till hundra procent av Finlands Röda Kors styrs eventuella vinster till organisationens verksamhet i hemlandet, bland annat till stöd för lokalavdelningarnas första hjälpen-beredskap och till vänverksamheten.

Läs mer om aktiebolaget Punainen Risti Ensiapu Osakeyhtiö

Röda Korset upprätthåller beredskapsgrupper överallt i Finland

Röda Korsets lokalavdelningar utbildar ständigt vanliga finländare i första hjälpen, för att så många som möjligt ska ha beredskap för att handla rätt i olika störningssituationer. Röda Korsets första hjälpen-grupper samlas regelbundet på hundratals orter för att lära sig och träna sina första hjälpen-färdigheter. Det är gratis att träna i första hjälpen-grupperna.

När en olycka inträffar hjälper de frivilliga inom första omsorgsgrupperna offren och de anhöriga på olycksplatserna eller kan delta i olika larmuppdrag som en del av Frivilliga räddningstjänsten Vapepa. Första hjälpen-jourhavande har även hand om första hjälpen på tiotals evenemang runtom i Finland varje år.

Röda Korsets mål är även framöver att stödja myndigheterna i beredskapen för störningssituationer. En av grundpelarna till att målet ska kunna uppnås är en bred kompetens i första hjälpen bland befolkningen och på arbetsplatserna samt utbildning av hög kvalitet för utbildarna i första hjälpen.

Läs mer om första hjälpen
Kom med som frivillig

Första hjälpen
Första hjälpen
Välkommen som frivillig
Välkommen som frivillig
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Anvisningar för första hjälpen
Anvisningar för första hjälpen