Tiotals människor med ballonger i händerna på ett torg under ett evenemang mot rasism.

Verksamhet som motarbetar rasism

Fotograf: Kiia Etelävuori / Suomen Punainen Risti

Rasism är ett tankesätt som underblåser hat och skapar ojämlikhet mellan människor. Tankesättet nekar lika mänskliga rättigheter för alla. Rasism skadar dem som råkar ut för den, men även hela samhället.

Röda Korsets verksamhet är öppen för alla, tillgänglig, icke-diskriminerande och fri från rasism.

Vi utmanar alla att motarbeta rasism. Vi uppmuntrar alla att börja använda våra anvisningar för hur man motarbetar rasism inom såväl frivilliguppdrag som den egna gemenskapen, till exempel i hobbygrupper eller på arbetsplatser. Delta även i veckan mot rasism som Finlands Röda Kors samordnar!

Om du är intresserad av verksamhet som motarbetar rasism i ditt område, vänligen kontakta den av Röda Korsets distriktsbyråer som finns närmast dig.

 

Så här kan du anmäla rasism
Rasism och Finlands strafflag
Veckan mot rasism
Veckan mot rasism
Så följer du våra riktlinjer mot rasism
Riktlinjer mot rasism för individer
Så följer ni våra riktlinjer mot rasism
Riktlinjer mot rasism för grupper