08.02.2024

Så följer ni våra riktlinjer mot rasism

händer i olika färg

Anvisningar för att motarbeta rasism för grupper.

1. Vi ser till att vår verksamhet är öppen för alla.

Vi eftersträvar att vår gemenskap är lättillgänglig och att all verksamhet är öppen, icke-diskriminerande och fri från rasism.

2. Vi arbetar ständigt mot rasism i vår gemenskap.

Vi identifierar och ändrar rasistiska och diskriminerande praxis inom vår verksamhet. Vi har gemensamma principer som motsätter sig rasism.

3. Vi arbetar ständigt mot rasism i samhället.

Vår gemenskap är en del av ett samhälle som innehåller rasistiska, förtryckande och diskriminerande strukturer. Vi säkerställer att vår gemenskap arbetar mot dessa strukturer t.ex. genom att ingripa i rasistiskt beteende och rasistiska praxis utanför gemenskapen.

4. Vi främjar en atmosfär där man kan ingripa i rasistiskt beteende på ett konstruktivt sätt.

Vi ingriper i rasistiskt beteende och hattal genast. Vi ser efter att situationen behandlas på det sättet att det uppstår en genuin möjlighet att lära sig.

5. Vår jämlikhetsplan är aktuell och i bruk.

Vi följer jämlighetsplanen i all vår verksamhet.

6. Vi utbildar gemenskapens medlemmar.

Vi uppmuntrar gemenskapens medlemmar och lära sig mer om kampen mot rasism. Vi inbjuder antirasistiska organisationer och aktörer att hålla kurser för vår personal.