29.11.2021

Rasism och Finlands strafflag

Fotograf: Laura Honkimäki / Suomen Punainen Risti

Du kan anmäla rasism till polisen eller diskrimineringsombudsmannen.

Diskriminering, diskriminering i arbetslivet och hets mot folkgrupp på grund av ras är förbjudna enligt Finlands strafflag. Ändå kommer bara en liten del av all rasism till polisens kännedom. Enligt undersökningar anmäls endast extrema former av rasism, om ens de, till polisen.

Med den här blanketten kan du ge polisen icke-brådskande information om misstänkt material på nätet, till exempel iakttagelser av rasism, misantropi eller våld. Polisen är aktiv i sociala medier, och här hittar du en lista över aktiva nätpoliser.

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen om du har upplevt eller iakttagit diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan anledning som har med en person att göra.

 

Verksamhet som motarbetar rasism
Verksamhet som motarbetar rasism