18.08.2023

Så följer du våra riktlinjer mot rasism

händer i olika färg

Anvisningar för att motarbeta rasism för individen.

1. Jag eftersträver att identifiera mina fördomar och att ändra
mina uppfattningar om det behövs. 

Jag lär mig fördomsfritt att känna olika människor, förhåller mig likvärdigt till dem och möter var och en som en individ.

2. Jag syftar till att påverka människors och hela samhällets attityder genom mina egna gärningar.

Jag utnyttjar min status för att samhället främjar icke-diskriminering och jämlikhet.

3. Jag är medveten om mångfalden i erfarenheter av diskriminering. 

Utöver att erfara diskriminering på grund av rasistiskt förtryck finns det också flera andra skäl att vara diskriminerad för, t.ex. kön, sexualitet, funktionsnedsättning eller utbildningsnivån. All slags diskriminering är fel.

4. Jag ingriper i rasistiska situationer och i hattal i min vardag.

Jag visar dem som blivit föremål för rasism att jag inte godkänner rasistiskt beteende eller hattal, och att jag stödjer dem. Jag behöver inte heller godkänna rasism eller hattal som riktas mot mig själv.

5. Jag lyssnar, utbildar mig själv och lär mig.

Jag sätter mig in i temat med hjälp av dokumentärer, böcker och nätsidor. Jag skapar mig nätverk och deltar i föreläsningar, diskussionstillfällen och i medborgarevenemang.